Čítárna
Poezie
Próza
Vyhledávání
Vložit článek

Zpět


Fantasy a Sci-fi
zahrnuje rubriky:


Tip Obchůdku
Lord of the Rings: The Art of the Fellowship of the Ring
The Art of
the Fellowship
of the Ring

500 obrázků z filmu
955 Kč


JRR Tolkien: Nejčtenější články
Opravdu zajímavé perličky o filmech...
Ukázka na 4DVD verzi Společenstva p...
Aktualizace of. stránek filmu
Křížíkova fontána - Projekce "Pán P...
Encyklopedie světa J.R.R. TolkienaNejoblíbenější pohlednice

New Line Cinema
Nové články na peoples.cz

Nejmoudřejší člověk co kdy žil

Víte, kdo to byl Guru Vít Kouba Bhagavan?
Byl to nejmoudřejší člověk co kdy žil, on transformoval lidskou společnost z období špíny do období čistoty, narodil se v Piešťanech 30. 3. 1953 a žil nejvíce v Praze.
To ale nejsou tvoje myšlenky, přečetla jsi to z encyklopedie, dokáže někdo svými myšlenkami říci něco o této známé osobnosti?
Moje maminka o této známé osobnosti napsala scénář pro film, jež každý zná jako “Bhagavan realita nebo mýtus“ díky tomu mám dost informací a pokusím se je zde populárně jednoduše shrnout.
Bhagavan byl velmi zvědavé dítě a tak již od 7 let začal chodit mnoho do veřejných knihoven a zde si půjčoval knihy, mnoho se nad tím co knihy sdělují, zamýšlel.
V 9 letech jej zaujal objektiv kamery a tak mnoho zaznamenával to co se v jeho čase a prostoru dělo, taky mnoho cestoval aby objektivem zachytil co se děje ve světě.
Zásadní zlom v jeho životě byl pobyt na zámku ve Franci v roce 1992-1993 zde po 9 měsíců žil mezi lidmi jež odmítli; drogy, peníze, sex a materielní společnost.
V této době on stvořil meditaci jež je základem čisté současné společnosti.
JÁ JSEM DOKONALÝ A VŠE JE K DOBRU.
Co se týká jeho soukromého života tak měl 3 manželky a narodili se mu dva chlapci, první v 16 letech záhadně zemřel a druhý se věnoval počítačům.
V roce 2000 začíná Bhagavan používat internet, v té době byl internet dost zaostalý a tak se začíná aktivně na internetu projevovat až v roce 2006 nejznámější jeho působení v začátcích je na mnoha fórech kde on prezentoval svoje názory.
V roce 2007 začal omezovat svoje působení na fórech a začal se věnovat vytváření svých stránek jako první jeho známý systém je systém http://gurubhagavan.blog.cz/ zde byl publikován jeho nejznámější článek http://gurubhagavan.blog.cz/0711/je-vse-k-dobru .
Jelikož Bhagavan publikoval mnoho článků, dovolím si zde uvést tento článek a udělám k němu i rozbor.
JE VŠE K DOBRU
21.11.2007
Vit Kouba
Náboženství
Každá mince má rub a líc, my ale spatřujeme jenom jednu stranu a neumíme se podívat na druhou stranu mince.
(Zde se poukazuje na naši hloupost v tom, že nedokážeme vnímat i to co je nám skryté protože je to od nás daleko.)
Ano vše je zde duální podle rovnice A+B=C, A jedna strana mince, B opačná strana mince, C celá mince.
(V každém z nás je dobro i zlo, dokonalost je v tom, že jsme dobří k blízkému a zlí k vzdálenému.)
Aby se mohlo narodit dítě, musí zde být spojení muže a ženy, aby se semeno proměnilo ve strom, musí se spojit s půdou, atd.
(Existujeme díky vztahu k tomu, co milujeme, díky tomuto vztahu můžeme získávat i dávat.)
Abychom měli duševní sílu překonávat problémy, musíme se ve spánku spojit se světem duchů a oni nám pomohou a dají nám sílu.
(Ve spánku díky svobodě získáváme duševní sílu a díky této síle dokážeme zdolat svoje problémy.)
Svět duchů to je opačná strana mince, kterou nespatřujeme, ale která zde přesto je, i když to může vypadat jako pohádka a utopie.
(Materialismus potlačuje naše city a ve spánku se naše city posílí a dokážeme duševně žít.)
Když živá bytost zemře, odejde její duše do světa duchů a zde je tak dlouho, dokud si neodpočine, a když je při plné síle tak zase vstoupí do materielního světa.
(To co je duchovně hodnotné se zde zachová i po zániku těla a pomáhá to těm, co se zde narodí.)
Mnozí znají podvodníky, co se u kulatého stolu spojují s duchy zemřelých a hovoří s nimi, tak to ale nefunguje!
(V minulosti bylo mnoho podvodníků díky duchovní špíně, ve které lidé žili.)
Jednak s duchy se můžeme spojit jenom v našem hlubokém spánku v posteli a nevíme, s jakými duchy se spojujeme.
(Duchové to jsou hodnotné zkušenosti v našem mozku a my se k nim dostaneme, jenom když se nemusíme zaobírat povrchními problémy.)
Naše sny, to je svět kde duchové existují, jejich svět je bez barev a plný nečekaných změn.
(Svět duchů to je svět informací a zde nejsou barvy a není zde stabilita.)
Existuje nespočetně světů, kde duchové existují a každý je jiný, navíc tyto světy jsou dost nestabilní a neustále se mění.
(Absolutno je nekonečné a zde je i nekonečně míst kde existuje inteligence v mnoha formách a rovinách)
Duchové, kteří vstupují do našeho světa, taky spí, a v našem světě čerpají sílu, je to jakýsi výměnný obchod, kdy si měníme hodnoty a obě strany na tomto obchodě mnoho získávají.
(Vše zde je podřízené ekonomice, kde je něco za něco.)
Na počátku a na konci života mnoho spíme, protože na počátku mnoho pomoc ze světa duchů potřebujeme a na konci života se zase připravujeme na vstup do světa duchů.
(Je to jakýsi efekt kyvadla, kdy na počátku a na konci se kyvadlo pomalu pohybuje.)
Čím více mobilem telefonujete, tím dříve se vám mobil vybije, a to samé je i u nás, čím více jsme aktivní, tím více musíme spát, abychom načerpali ze světa duchů sílu do života.
(Příčina a následek, co dodat?)
Jde o to, s jakými duchy se ve spánku spojíme, obrazně bych řekl, jaké telefonní číslo se nám podaří vytočit.
(Vše zde je náhodný proces, takový je život.)
Každý duch je jiný, a mnohdy během spánku se můžeme spojit i s velikým počtem duchů, duch je s námi jenom tak dlouho dokud ze spojení něco má.
(Každý chce udělat dobrý obchod.)
Obrazně, je naše duše jakási internetová stránka, na kterou přichází mnoho návštěvníků ze světa duchů, a my s nimi komunikujeme.
(Krásné přirovnání)
Jde tedy o to, jak vypadá naše stránka a co nabízí duchům, ten kdo má dokonalou stránku má zde jako návštěvníky i dokonalé duchy a ten kdo má nedokonalou stránku zde má i nedokonalé duchy.
(Vše co dáváme to i dostáváme.)
Vytvořit si na duchovním internetu dokonalou stránku to je dost náročné, dokonalost takové stránky se skládá z velikého množství maličkostí a vytvořit ji není žádná maličkost.
(Z díla se pozná tvůrce)
Vše souvisí se vším, musíme chápat vše ve všech souvislostech a dát svojí duchovní stránce; přirozenost, jednoduchost, čistotu.
(Souhlas)
Taková stránka to je veliká zahrada, na které je neustále mnoho práce a z díla se pozná tvůrce, čím více milujeme svojí duchovní stránku tím lepší duchové ji, i navštěvují.
(Jenže kde na to vzít čas?)
Na tomto duchovním internetu jsou dokonce i takové stránky kde je povolen vstup jenom dokonalým duchům, jež se musí před vstupem na stránku přihlásit heslem.
(Poklad je vždy nějak chráněn před zloději)
Ostatně i v lidské společnosti se taky musíte na některé stránky taky přihlásit heslem, jinak vás tam nepustí, protože nejste dokonalí.
(Tak to zde bohužel je)
Mnozí si řeknou, že by chtěli mít takovou duchovní stránku, kde by se mohli ve snu bavit s Ježíšem, Buddhou a jinými dokonalými duchy.
( Jak ale na to?)
Cesta je jenom v odmítnutí extrémů, ten kdo je dokonalý nikdy nepůjde do jakéhokoli extrému a tak jde zlatou střední cestou jako Buddha.
( Každý nedokáže být dokonalý!)
Jakmile začnete třeba hromadit peníze, dostanete se do extrému a vaše duchovní stránka nebude mít návštěvnost, protože bude jenom o hromadění peněz.
( Peníze to byl v té době systém, pro obchodování s hodnotami.)
Nejvíce jsou navštěvované duchovní stránky, kde není žádný extrém a tak si zde každý najde to, co potřebuje.
( Kdo umí ten umí)
Podívejte se pod mořskou hladinu, zde nejsou žádné extrémy a každý živý systém si zde najde to, co on potřebuje, moje stránka na duchovním internetu je právě takto udělána.
( Kde jsou ty doby, co existoval internet?)
Na, mojí stránku připlouvají dokonalé duše, a zde si odpočinou a načerpají sílu je to jejich domov, kde je jim dobře.
( To na mojí stránku, se hrnou bohužel ve spánku samí zmetci)
Když se probudím, jsem plný dokonalosti a stejně tak i duše co navštívili moji stránku, jsou plné dokonalosti.
( Svatá pravda)
Problémem je že jednou budu muset tento materielní svět opustit a tím moje stránka z duchovního internetu zmizí, proto vás prosím o to, abyste se snažili pochopit, co zde říkám a založili si na duchovním internetu dokonalou stránku kam potom já, jako duch budu rád chodit.
(To by mě tedy zajímalo, kam dneska on chodí, kdo je ten šťastlivec který ve snu může s Bhagavánem hovořit?)
Již mnohokrát jsem chtěl odejít do světa duchů, protože jsem velmi starý, ale duchové mě tam nechtějí pustit, že prý si nejprve musím najít svého nástupce, který jim vytvoří novou dokonalou duchovní stránku.
( Podle mě jenom čas odhalí kdo je pravým nástupcem Bhagavána, těch falešných je zde velmi mnoho.)
Moje meditace
JÁ JSEM DOKONALÝ, KLIDNÝ, ŠŤASTNÝ A PLNÝ LÁSKY, PROTOŽE JE VŠE K DOBRU.
(Zde je plná verze meditace, kterou používají jenom fanatičtí stoupenci Bhagavana, ostatním dostačuje zkrácená verze.)
Pokud si tuto meditaci milionkrát nahlas zopakuješ tak se očistíš od svého toužení a zmizí i tvoje soužení.
( Klasika)
Vím, není to lehká cesta, ale ti co po ní jdou ti, mají dokonalé duchovní stránky a tak mění svět k dokonalosti.
( Nechci nikam jít, chci odpočívat)
Děkuji za výklad, byl hezký, ovšem byl dost subjektivní, dokázal by se někdo podívat vědecky objektivně na Bhagavána?
Já jsem genetický potomek Bhagavána, dosud jsem to tajil abych měl od lidí klid, jsou prostě citové záležitosti jež nelze slovy dobře osvětlit.
Od narození, mě moje geny nutí k tomu, abych se postaral o lidstvo je to boží dar i prokletí, těžko se s tím existuje ve společnosti kde každý myslí jenom na sebe.
Je to osud že ti co mají v krvi tento specifický gen musí svůj život zasvětil starosti o lidstvo, zprvu se většinou každý snaží s tím bojovat ale nemá šanci.
Bhagavan nedokázal v sobě drogou tento gen potlačit a tak transformoval lidskou kulturu, o zbořil dům staré materielní kultury a na nových základech postavil současnou kulturu.
Náš genetický rod je velmi starý pocházíme z Indie z velmi starého královského rodu každý zná jméno Buddha a Kršna, jde zde o náš genetický rod.

Autor:
E-mail: koubavit@seznam.cz
Vloženo: 10:35:01  10. 12. 2007


Hodnocení:
- bez hodnocení - (0 hlasů)

Komentáře (2)
Hlasujte:
1 - nepovedené
2 - nic moc
3 - průměr
4 - dobré
5 - skvělé
Verze pro tisk

ZpětFantasy a Sci-fi: Jeremiho Čítárna
© Jirka Wetter, jeremius@fantasy-scifi.net
, 2000 - 2005
Design: Rinvit, Jeremius
URL: http://fantasy-scifi.net/citarna/

Všechna práva vyhrazena. Žádnou část stránky není dovoleno použít či reprodukovat bez souhlasu autora.