Vyprahlá duše

Vyprahlá duše

Ticho otřáslo tvou vůlí,
smrt blíž ti stojí v čase zapomění,
havran překročil práh
tvou mysl do hlubin stáh.
Vlk na břehu čeká,
jak vítr v bouři halasí,
osud došel naplnění.

Stín v šat tě vhalí
za noci beznaděje,
v pravdě oslepnou ti,
kteří na blízku stáli.
Pak rychle jde tvůj čas
a před ničím myšlenky neschováž,
nechť zemře minulost tam,
kde v budoucnu je cesta.

Oko pozbylo zraku
pro lži ve víře
zločin odpouští,
vyprahlé kosti tajemství neprozradí
zrada,zrada tvář pohasíná,
pravda zůstane navždy skryta.
Fantasy a Sci-fi: Jeremiho Čítárna
© Jirka 'Jeremius' Wetter, jeremius@fantasy-scifi.net, 2000 - 2004

http://fantasy-scifi.net/citarna/