Modlitba

Viděla jsem tě, bratříčku
Měl jsi snad černá pera na líčku
I oči jsi měl černé jak korálky
Ty mrtvé oči hleděly do dálky

Zpíval jsi, bratříčku, zpíval jsi písně
Hrdlo se stahuje, mám pocit tísně
Havraní perutě snáší se z nebe
Můj milý bratříčku, vzali mi tebe

Lidské dítě na bitevním poli stojí
Má ruce od krve, však ne smrti se bojí
Modlí se k Moraně, princezna Temnoty
Copak jí bohyně zbaví té samoty?

Má paní Morano, vrať mi své syny
Snad trpěli už dost, odpusť jim činy
Ty skutky vražedné, kruté i smutné
Pro mnohé bolestné, pro ně však nutné

Bohyně Temnoty odvrací tvář
Z mých mrtvých bratří se vytrácí zář
Morana pláče, ty slzy pálí
Sbohem mí bratříčci, setkáme se….tam někde v dáli
Fantasy a Sci-fi: Jeremiho Čítárna
© Jirka 'Jeremius' Wetter, jeremius@fantasy-scifi.net, 2000 - 2004

http://fantasy-scifi.net/citarna/