V sobotu u mě

Smutek bledých hvězd
Pramen slzí
Bolest na cestách
Sny co mrzí
V kůži divný třes
Ve tmě slábneš
V ústech dým a
Strach

V očích prázdný hrob
Steskem šílím
V krvi svítání
Zas se zmýlím
  Měkké polštáře
Kruté snění
Hledám v klíně
Smích

Ref.:

Tak se scházím se svým věrným žalem
Mezi zdmi kde stesk se stává králem
Denně podplácím
Denně prosím
A denně prohrávám

Z žebřů naděje
Sny své snáším
Světla příslibů
Zvolna zháším
Pojím svědomí
Černou kávou
Hýčkám zmrzlou
Dlaň

-mezihra -

  Ref.

Volám zítřky své
Jež se blíží
V tichém čekání
Zpoza mříží
Vážu střípky dnů
Černou stuhou
Bloudím mlhou
Svou

  Ref.
Fantasy a Sci-fi: Jeremiho Čítárna
© Jirka 'Jeremius' Wetter, jeremius@fantasy-scifi.net, 2000 - 2004

http://fantasy-scifi.net/citarna/