Temní andělé

Probouzeli se temní andělé
a černá srdce jejich začala znovu bít
i přibírali k ruce meče
chystaje se nebe vyplenit

Vystupovali temní andělé
z pekla samotného
křídla jejich zas ožila
a poselství o zkáze se pomalu naplnilo

Plenili temní andělé
město za městem
kde krutost a nenávist byla
tam armáda více zesílila

Kochali se temní andělé
všude jen kusy těl ležely
lebky kolem cest a paláce z kostí
jejich zem zaplnily

Sílili temní andělé
všechny ty roky utrpení se ztratily
už žádné vězení v podzemí
dobijeme tu svatou zem

Vtrhli temní andělé
pod příkrovem noci do nebe
nebeská jízda byla rozmetena
a pomsta dokončena
Fantasy a Sci-fi: Jeremiho Čítárna
© Jirka 'Jeremius' Wetter, jeremius@fantasy-scifi.net, 2000 - 2004

http://fantasy-scifi.net/citarna/