ŽIVOT ???

Co s mrtvým?
Co s ním se stane?

Život ohni!
Dech větru!
Kosti zemi!
Krev vodě!

Proč žijete?
Co máte z toho vašeho živoření?

Život ohni!
Dech větru!
Kosti zemi!
Krev vodě!

Rozmary přírody!
Dvounohé šelmy, divoká zvířata!

Život ohni!
Dech větru!
Kosti zemi!
Krev vodě!

Dívejte na sebe!
Škudlit a nežít, hrabat a nemít.
JE MI Z VÁS NA BLITÍ !!!!

Život ohni!
Dech větru!
Kosti zemi!
Krev vodě!
Fantasy a Sci-fi: Jeremiho Čítárna
© Jirka 'Jeremius' Wetter, jeremius@fantasy-scifi.net, 2000 - 2004

http://fantasy-scifi.net/citarna/