Správná životní pravidla

1. Přehled pravidel
Pokud se učíme novému, poznáváme pravidla, podle kterých to nové pracuje, jsou zde pravidla; silniční, obchodní, herecká, umělecká, slušnosti, technická, logická, přírodní, atd. Když řidič poruší silniční pravidlo tak má většinou problémy; dostane pokutu, havaruje, atd. Jsou pravidla, která známe od narození a dědíme je po rodičích a jsou pravidla, která se musíme učit, abychom uspěli v tomto boji o výhody.

2. Porušování pravidel
Mám rád šachy a zde jsou složitá pravidla, podle kterých se tato stará strategická hra hraje a mnohdy se stává, že ten druhý tato pravidla porušuje. Následkem je že s člověkem, který porušuje zavedená pravidla, nechceme být v kontaktu, protože jeho jednání nás rozčiluje. Dejme tomu že ten druhý porušuje pravidla slušnosti a tak nás uráží, nebo nám lže, či nás dokonce okrádá. Ten druhý je buď hloupý, nebo sobecký a porušuje pravidla, protože se chce mít dobře a je mu jedno že my se budeme mít zle. Dejme tomu že vás ten druhý uhodí v rozčilení do tváře rukou, aby vám dal primitivně najevo, že on je váš pán a že vy jej musíte poslouchat?

3. Víra v to že se budou pravidla dodržovat
Pokud budeme hledat cestu k tomu, aby se neporušovala správná pravidla, dojdeme k tomu, že zde musí být od narození do 15 let správná profesionální internátní výchova. Rodina nedokáže naučit svoje děti tomu jak žít podle správných pravidel a tak ona produkuje nevychované potomstvo a toto potomstvo; lže, krade, terorizuje, vydírá, parazituje, šikanuje, atd. Jaký je učitel takový je i jeho žák, je zde veliký nedostatek správných učitelů a tak se musí využít správně jejich čas pro výuku dětí v internátních světových školách. Podívejme se na děti v pubertě, zde je jasná ukázka toho že nedostatek správných pravidel vede k tomu, že děti působí svému okolí mnoho problémů, místo aby se zapojili do budování společnosti.

4. Složitá pravidla
Mnohdy se setkáváme se tím, že jsou pravidla zbytečně složitá, protože nejsou přirozená a někomu ona přinášejí výhody. Obzvláště stará elita vytváří obrovské množství složitých pravidel, díky kterým ona parazituje na spodině, tam kde jsou daně a zbraně, tam je i elita která miluje koryta.

5. Pravidelná meditace
Já si pravidelně opakuji meditaci, která mi dává sebevědomí a optimismus.
Já jsem dokonalý a vše je k dobru.
Je to jakýsi začátek transformace mého myšlení, a když se změním já tak mě i ostatní rádi napodobí a potom se správně změní celá společnost a budou se dodržovat správná pravidla.

6. Přirozená pravidla
Když zvíře poruší přírodní pravidla, tak zahyne, je to kruté ale nutné, protože jenom tak má příroda svůj dokonalý přirozený řád. Jsou pravidla objektivní, která každý uznává a respektuje a jsou zde pravidla subjektivní, které neuznáváme a nerespektujeme. Nejběžnějším problémem je zde to že společnost odsuzuje sobectví, jako by to bylo špatné pravidlo které je spojeno se zvířaty. Ty jsi sobecké zvíře, které není podobné žádné víře, ten kdo to ale říká je sám sobec.

7. Sobecká pravidla
Ježíš Kristus byl největším sobcem, jaký kdy zde v lidských dějinách byl, protože on byl nejvíce proti sobectví. Ten kdo zde v něčem králem je ten zde i největším sobcem taky je, jenom díky sobectví lze získat veliké výhody. Základním životním pravidlem je tedy sobectví, díky sobectví získáváme výhody a je nám dobře, dobrota je žebrota. Sobec hlásá pití vody a sám pije sladké víno, to je základ každé politické a náboženské ideologie.

8. Pokrytecká pravidla
Jestliže pomocí pohádek a víry v dítěti potlačíme jeho přirozené sobectví, dojde k tomu, že dítě v životě neuspěje a tak se o nás na stáří nepostará. Vše co dáváme to i dostáváme, je to jenom divadlo a obchod, za pokrytectví dostaneme pokrytectví, to je další základní životní pravidlo. Elita hlásá svoje pokrytecká pravidla a hned pro sebe vymýšlí z těchto pravidel výjimky a tak co je dovoleno elitě to je zapovězeno spodině. V přírodě nejsou žádné výjimky pro přírodní elitu, lidská spravedlnost je slepá k tomu jak elita ubližuje spodině.

9. Pravidla mocenská
Je pravidlem v každé lidské společnosti, že ti co vybírají daně, se mají dobře, a ti, co daně platí, se mají zle, nadbytek vytváří nedostatek. Elita se chce mít dobře a tak je zlá na spodinu, a je jedno, jak se ona centrální byrokratická ideologie kterou elita hlásá, jmenuje. Ten kdo má zbraně, má i příležitost k tomu vybírat vysoké daně a tím se mít dobře, to je základní lidské pravidlo. Elita pronásleduje zloděje a vrahy protože jí konkurence snižuje zisky, ve válce elita vraždí a krade a nikdo ji nesoudí. Dalším základním lidským pravidlem je lidové pořekadlo, “Co je dovoleno Bohu, to je zapovězeno volu“ elita si hraje na bohy a se spodinou se zachází jako s voly. Elitě jde vždy jenom o to mít se dobře za jakoukoli cenu a mít čisté ruce, protože na špinavou práci zde je služebnictvo.

10. Pravidla lásky
Je dalším pravidlem, že když poznáme, že svoji budoucnost nemůžeme změnit k lepšímu, tak si najdeme nějakou drogu, která nám dá iluze, že je vše dobré. Není zde potom silná vůle s drogou přestat a tak se proměníme v otroky svojí drogy, a když ji nemáme, tak máme deprese. Drogou je to co nadměrně přijímáme, protože nám to dělá dobře, jde o; alkohol, tabák, sex, peníze, slávu, lež, atd. S narkomanem nelze navázat existenční vztah, protože on již navázal vztah s drogou a on o jiný vztah nestojí. Je tedy pravidlem, že mezilidské vztahy jsou špatné díky tomu, že zde je závislost na tom co milujeme.

11. Jednoduchá pravidla
Když vaříme jídlo, dodržujeme jednoduchá pravidla a tak nám jídlo chutná, pokud je nedodržíme, tak jídlo mnohdy vyhodíme. Většinou díky spěchu nebo neznalosti porušíme nějaké důležité pravidlo a potom jsme za to potrestáni bídou nebo nemocí. Současná společnost mnoho spěchá a nezná mnohá důležitá pravidla a tak je zde mnoho bídy a nemocí.

12. Evoluční pravidla
Svým způsobem je evoluce jenom složitý experiment, ve kterém je pochopitelně mnoho omylů. To je další důležité pravidlo, že svobodný vývoj je spojen s nepovedenými experimenty. Ten náš chlapeček, se nám táto, nějak nepovedl, tak jej utopíme a zkusíme to znovu, třeba se nám to příště povede? Je to trochu krutý humor, ale to co je naše, to smíme zničit a pokud otec nesmí zničit dítě, znamená to, že to dítě vlastní elita, jako svého otroka. Elita vlastní lidi, ale nechce se o ně postarat, tak aby jim bylo dobře, protože je jí vše málem.

13. Hospodářská pravidla
Dalším pravidlem je to, že máme jenom to, o co se staráme a co smíme zničit a prodat. Máme tedy jenom naše tělo a naše zkušenosti, to ostatní smíme jenom používat, ale vlastní to někdo jiný. Ten kdo je chudý a nemocný hledá zázrak a neuvědomuje si, že skutečný pravý zázrak to je znalost správných pravidel a dodržování těchto pravidel.

14. Centrální pravidla
Sepsat nějaké svaté desatero kde jsou správná pravidla, to je jenom svatá ideologie, protože teorie v praxi nefunguje. V každé situaci musíme použít jiná pravidla, která odpovídají času a prostoru, univerzální pravidla jsou k ničemu. Základním pravidlem je mít se dobře dnes i zítra, bez ohledu na druhé, dobrota vede k žebrotě a nemocem. Když míra dobroty dosáhne maxima, je zde vždy krize a následuje válka nebo epidemie. Důležitým pravidlem je pravidlo příčiny a následku, kdy platí přímá úměrnost v tom, že čím větší je příčina tím větší je zde i následek.

15. Poslední pravidlo
Neustále se vše mění a jedinou jistotou je že zde není žádná jistota, je těžké se spolehnout na to co je nám dnes svaté protože se může stát, že zítra nám to bude k smíchu. Jediné co se nemění je to co je v centru, jde o pravidlo; akce a rekce, pravidlo přímých úměrností, pravidlo že každý klad má i svůj zápor, atd. I v tobě je duševní centrum a čím více se k němu přiblížíš, tím méně se budeš měnit, buď tedy tím, čím jsi a nehraj si na to, co nejsi. Nechtěj změnit svět nebo druhého, chtěj pomocí správných přirozených pravidel změnit sebe, tak abys byl dokonalý a vše ve tvém životě bylo k tvému dobru.

ICQ
192-248-310
Fantasy a Sci-fi: Jeremiho Čítárna
© Jirka 'Jeremius' Wetter, jeremius@fantasy-scifi.net, 2000 - 2004

http://fantasy-scifi.net/citarna/