Z cizího krev neteče

Z cizího krev neteče
1. Vlastní milujeme a ochraňujeme a to co je nám cizí nenávidíme a ničíme.
2. Miluj bližního a znič cizince, o tom to od pradávna zde je, že to blízké nám v nouzi pomůže a to cizí se z naší nouze raduje.
3. Vše co žije, bojuje o výhody, díky výhodám je možné se dobře mít.
4. Když jde o veliké výhody (politika, podnikání, dědictví) tehdy se odhalí lidské pudy a vlci se rvou o kořist a mnohdy roztrhají i slabého vlka.
5. Ideologie od pradávna hlásá pití vody, ale elita pije sladké víno, deci po ránu a po 8 hodinách to bere pravidelně.
6. Já jsem dokonalý a vše je k dobru.
7. Jde vždy o to se mít dobře a tak je zde lež a krádež.
8. Ukažte mi někoho, kdo řekne na detektoru lži, že mu vyhovuje to, že je chudý a bezmocný žebrák.
9. Nejraději bych dal celou naši elitu na detektor lži a diváci v televizi by dávali elitě všetečné otázky.
10. Jenže to je utopie, protože zákon parazitující elitu mnoho ochraňuje, o tom to zde je.
Fantasy a Sci-fi: Jeremiho Čítárna
© Jirka 'Jeremius' Wetter, jeremius@fantasy-scifi.net, 2000 - 2004

http://fantasy-scifi.net/citarna/