Věřím v Internet on je můj pán Bůh

Výhodný soukromý obchod

http://centrumobchodu.net/
V dnešní době je používání Internetu samozřejmé a tak zde budu mnoho používat odkazy, protože jenom tak bude moje dílo skutečně mnoho užitečné mnohým lidem. Když něco nevíme, podíváme se do knihy nebo encyklopedie, abychom mohli obchodovat, musíme vědět to, co nám zajistí mnohé výhody. Nelze založit výhodný soukromý obchod bez toho, že víme a máme sílu bojovat s problémy. Obchod neboli komerce je lidská činnost, která spočívá v směňování zboží nebo služeb za peníze, případně za jiné zboží nebo služby. Mezinárodní obchod je obchod, při kterém jsou jeho účastníci z odlišných států. Jeho předmětem může být nejčastěji zboží, ale také služby či práva. Hlavní význam obchodu je přirozeně v obohacení obou obchodujících stran, může být ale také politickým nástrojem, či prostředkem šíření určité kultury.

Moderní počítačová slova

http://www.zacatek.cz/
A
Abowe – Absolut Beginner on Web – absolutní začátečník na webu (internetu)
Jedná se o on-line příručku pro uživatele – začátečníky, kteří se chtějí naučit s internetem efektivněji pracovat a rozšířit si obzory.
Access rights – viz Přístupová práva
Administrátor – správce – též admin, root
Člověk, který je správcem systému (serveru, sítě). Má zpravidla nastavena nejvyšší práva a zodpovídá za chod a bezchybnost systému i nastavení bezpečnostní politiky (jak je systém zabezpečen, frekvence updatů antivirového zabezpečení ap.).
ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line – asymetrická digitální předplacená linka
Připojení k internetu realizované pro telefonním kabelu. Platí se měsíční paušál, na času stráveném připojením nezáleží.
Akronym – zkratkové slovo, zkratka sestavená z počátečních písmen vyslovovaná jako slovo
Například: IMHO – In My Humble Opinion – dle mého skromného názoru, OT – Out of Topic či Off Topic – mimo téma, BTW – By The Way – mimochodem. Používají se hojně v chatech a fórech, zkrátka při psané komunikaci, pro její zrychlení. Nezaměňovat s emotikon.
Aktualizace – viz UpDate
Alias – přezdívka – více různých označení pro jednu věc či osobu
1. V případě e-mailu se jedná o náhradní e-mailovou adresu (příklad: hlavní e-mail = brbla@brbla.net, alias = trdlo@brbla.net). Pokud na aliasovou adresu (trdlo@brbla.net) pošlete e-mail, dojde do mail-boxu hlavního e-mailu (brbla@brbla.net) – jinými slovy adresa trdlo@brbla.net nemá vlastní mail-box, jen přesměruje poštu na ni poslanou, na jinou adresu.
2. V případě doménového aliasu se jedná o totéž na úrovni domény (jedná o virtuální server (nemá svou vlastní IP adresu), případně se dvě domény směřují na stejný obsah).
Algoritmus – účelně volený postup vedoucí k vyřešení jedné úlohy daného typu (může obsáhnout i všechny úlohy daného typu)
Ve světě počítačů se jedná o část programového kódu, která je naprogramována k řešení daného problému (například šifrování).
Anonymizér – utajovač, webová služba umožňující maskování PC adresy (možné i u e-mailů)
Anonymizér slouží jako poslíček, který předá váš požadavek cíli (serveru), před kterým tajíte svou PC adresu, a zpět vám předá jeho odpověď na váš požadavek (www stránku, dokument ap.). V drtivé většině anonymizér zaznamenává, pro koho kterou operaci provedl.
Více viz článek: Míra anonymity na internetu
ASCII ART – kreslení pomocí znaků
ASCII art je směr, kterým se vydalo umění na počítačích. Z písmen, čísel a ostatních znaků jsou tvořeny nesmyslné texty, které se v oku slijí do obrázku. Svým způsobem připomíná pointilismus. Nezaměňovat s emotikon.
Attachment – viz Příloha
Autorizace – proces prokázání svého oprávnění
V běžném životě probíhá zadáním uživatelského jména a hesla. Pro místa s vyšší ostrahou jsou voleny speciálnější formy pomocí prokázání totožnosti (otisky prstů, snímání pozadí oční sítnice, test DNA…)
B

http://www.actum.cz/
BackUp – viz Záloha
Banner – obrázková reklama
Reklama na internetu má většinou formu obrázku (formát gif, png, či jpg), nebo zpracována v technologii FLASH. Banner mívá velikost 468x60 pixelů (i když používané rozměry jsou dnes různé).
Bezpečnostní díra – chyba v zabezpečení
Každý program je dílem člověka a stejně jako člověk je málokdy bezchybný. Bezpečnostní díra vzniká při programování – omylem, opomenutím, nebo i úmyslně – a stává se slabým místem v systému. V případě serverů se jedná o objevený nedostatek, který umožní hackerovi mít přístup tam, kam ho mít nemá. Na tyto díry se pak aplikují takzvané záplaty, kterými se objevené chyby opraví. V případě hesel se jedná o nevhodně zvolené heslo.
BitTorrent – technologie peer to peer bandwidth saving systém
Systém určený k distribuci velkých souborů. Je určen pro nárazový nápor zájemců o aktuálně populární soubor. Uživatelé, kteří si stahují velký soubor, si mohou mezi sebou kopírovat to, co si již stáhli (systém peer to peer). Narozdíl od jiných filesharingových služeb totiž jeho výkonnost roste úměrně s počtem aktivních stahujících uživatelů. Blíže vysvětleno v článku BitTorrent – Technologie na serveru Root.cz.
Blacklist – černá listina
Užívá se v souvislosti s e-mailem, pravidly komunikace atd. Jedná se o seznam (e-mailových adres, IP adres, …) ze kterých očekáváme, nebo jsme zaznamenali podvratnou činnost (spam, útoky, …) a chceme podobné situaci předejít (e-maily nepřijímat, komunikaci preventivně zakázat). Nezaměňovat s whitelist.
Bluetooth – Bezdrátová technologie (u nás též „modrozub“)
Bluetooth umožňuje bezdrátové spojení dvou zařízení (například PC a mobilního telefonu, dvou mobilních telefonů ap.) do vzdálenosti cca 10m. Pracuje ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz. Maximální teoretická propustnost je 720 Kbps. Nezaměňovat s Wi-Fi.
Boolova algebra – počítání se stavy 1 a 0 (true a false)
Boolova algebra je dalším pohledem na svět čísel (splňuje komutativní, asociativní, distributivní a idempotentní zákony). Pracuje se stavy 1 a 0 (pravda a nepravda, čili true a false) a vzájemnými logickými vazbami těchto stavů, které jsou definovány pomocí operátorů.
Broadband – širokopásmový, široké pásmo, širokopásmová lokální síť
Zařízení schopné navazovat více spojení najednou (např. kabelová televize (umí zachytit velké množství TV programů, rádio, internet), wi-fi síťové karty, …). Termín broadband se vžil i pro označení permanentního vysokorychlostního připojení k internetu.
Browser – viz Prohlížeč
Bruteforce attack – viz Útok hrubou silou
Blog – internetový „deníček“, též weblog
Krátké zápisky publikované na internetu. Zpravidla je umožněn komentář konkrétního příspěvku. Příspěvek obsahuje trvalý odkaz (pokud chci dát o příspěvku někomu vědět, pošlu mu jen tento trvalý odkaz). Blogy mohou být odborné i soukromé.
C

http://www.ikaros.cz/
Cache – vyrovnávací paměť, u prohlížeče místo (disk, RAM), kam se ukládají načtené stránky, obrázky…
Pokud se při surfování na internetu vrátíte na již navštívenou stránku, může prohlížeč může načíst z cache celou stránku (či jen její část). Plusem je zrychlení prohlížení a menší zátěž linky, mínusem fakt, že můžete obdržet neaktuální stránku (z cache), pokud se obsah stránky na serveru změnil. Lze nastavit jak dlouho mají být stránky v cache uchovány a zda se mají stránky načítat vždy ze serveru (ať už je v cache uloženo cokoliv). Ručně můžete obnovit stránku (načíst ze serveru) tak, že kliknete na tlačítko Reload či Refresh (v IE stisknete klávesu F5).
CDMA – Code Division Multiple Access – kódové dělení přenosových kanálů
Připojení k internetu pomocí mobilního telefonu či modemu (2.) podporujícího technologii CDMA. Službu u nás zavedl Eurotel na staré analogové síti NMT (450MHz) pod obchodním názvem Eurotel Data Expres. Platí se měsíční paušál za službu.
Více viz článek: Připojení NMT sítí – Eurotel Data Expres (CDMA 450)
Connect – připojit, spojit
Připojit se můžete například k internetu, síti, databázi… Connect je zpravidla na úrovni komunikačního protokolu – viz druhy připojení. Nezaměňovat s join.
Cracking – činnost, při které se cracker snaží obejít nebo deaktivovat ochranu programu
Komerční programy mají ochrany proti kopírování nebo instalaci bez sériového čísla a další prvky ztěžující jejich nezákonné šíření. Cracking se snaží tyto ochrany zlomit (deaktivovat). Sériové číslo je pak například libovolná sekvence znaků. Jedná se o práci na lokálním počítači. Připojení k internetu není nutné. Nezaměňovat s hacking.
Cracker – člověk, který deaktivuje a obchází softwarové ochrany
Dělá úpravy v programech, aby fungovaly bez řádné registrace, dokáže odhalit algoritmy, které ověřují sériová čísla a naprogramovat k nim generátor. Nezaměňovat s hacker.
CSS – Cascading Style Sheets – kaskádové styly
Pomocí kaskádových stylů se dá radikálně změnit vzhled internetových stránek. Kaskádové styly by měly být umístěny v externím souboru, nikoliv přímo v textu stránek (oddělený obsah a forma).
Červ – e-mailový červ, worm
Jedná se o e-mailový vir. Šíří se formou přílohy (u e-mailu), ze které se spustí, rozešle na co největší počet e-mailových adres. Vykoná záškodnickou činnost.
Více viz článek: Viry, hackeři atd…
Cookie – koláček, cukroví, čajové pečivo – na internetu soubor poslaný serverem na váš počítač
Pokud navštívíte internetové stránky, je možné, že vám server pošle koláček, ve kterém bývají zapsána různá nastavení, která jste na navštívených stránkách provedli. Při příští návštěvě si server koláček vyžádá a vaše nastavení obnoví. Na jednu stranu se jedná o milou funkci šetřící čas, na druhou stranu se na počítači může hromadit nepotřebný balast. Používání cookies lze prohlížeči zakázat.
Cyberspace – kybernetický prostor – umělý svět
Umělý svět – může se tím myslet internet, svět telefonních kabelů a signálů na nich… Nejlépe vysvětlíme citací:
„Cyberspace je „místo“, kde se odehrává telefonní rozhovor. Ne ve vašem telefonním přístroji na vašem psacím stole. Ne v telefonu vašeho partnera v nějakém jiném městě. *Mezi* telefony. Tam, kde se vy dva, dvě lidské bytosti, setkáváte a komunikujete.“
Termín poprvé použil spisovatel William Gibson ve svém románu Neuromancer.
D

http://fantasy-scifi.net/
Data – informace zapsané v elektronické formě pomocí jedniček a nul
Jedná se o jakékoliv informace – texty, obrázky, animace, zvuky, formuláře… Počítač je má uložené v paměti (pevný disk, CD, RAM, …) v podobě jedniček a nul. Lidem je počítač zobrazí v podobě nám srozumitelné.
Databáze – datová báze (datová základna)
Databáze je soubor dat, které mezi sebou mají logické vazby. Tím je umožněno s těmito daty efektivně pracovat (vyhledávat v nich , modifikovat je, udržovat tato data aktuální).
Datarif – datový tarif
Telefonní připojení se speciálním zpoplatněním. Bývá občas zneužíváno jako žluté linky.
Default – výchozí
Například používané v různých nastaveních – znamená výchozí nastavení.
DHTML – Dynamic HTML – dynamické HTML
Jde o rozšíření možností jazyka HTML (nadstavbu stávajícího HTML). S jeho pomocí je možné obejít omezené možnosti formátování dané prostým HTML.
Diskusní fórum – viz Fórum
Dialer– program který vás připojí na draze placené telefonní připojení
Původně se jednalo o připojení k obsahu, za který se na internetu platí (nejčastěji erotika). S připojením jste dali souhlas, nemuseli jste sdělovat číslo kreditní karty a na placený obsah jste se dostali. Brzy ale došlo k prvnímu zneužití – přepojení bez vědomí uživatele (u nás na tzv. žluté linky).
Více viz: Rizika připojení přes telefonní linky (žluté linky)
Dial-up– Telefonické (vytáčené) připojení PC nebo počítačové sítě k internetu, komutované připojení
Připojení k internetu je možné buď modemem na analogových linkách, nebo takzvaným ISDN „modemem“ na ISND.
Více viz: Připojení k internetu
DNS – Domain Name System - systém doménových jmen
DNS se stará o to, abyste si nemuseli pamatovat PC adresy serverů a mohli používat jména jako Brbla.NET nebo www.Mraveniste.ORG. Pokud zadáte pro člověka lépe zapamatovatelné jméno (třeba Brbla.NET), DNS jej vyhledá a najde přiřazené PC číslo.
Doména – 1. název webu, název stránek, 2. pojem doména je používán i v sítích Microsoft
1. Domény 1. řádu (TLD) jsou dvojího typu
a) národní domény (například česká .cz, slovenská .sk, německá .de)
b) nadnárodní domény (namátkou: pro organizace .org, komerční .com, pro podnikání na internetu .net)
Doména 2. řádu je obecně tvořena podle vzoru neco.TLD, např.: brbla.net, mraveniste.org, jakpsatweb.cz. Doména 3. řádu je tvořena dle vzoru cosi.neco.TLD např.: abowe.brbla.net, diskuze.jakpsatweb.cz. Obdobným postupem můžeme vytvořit i domény vyšších řádů.
2. V terminologii firmy Microsoft struktura (užíván i termín adresář), v níž jsou uloženy informace o uživatelích, skupinách, počítačích a dalších zdrojích (tiskárnách, sdílených složkách ap.). Tyto informace jsou využívány pro ověřenou a zabezpečenou komunikaci mezi jednotlivými objekty domény. Spravuje se centralizovaně, pro přístup v celé doméně stačí jeden účet.
Dotaz – více klíčových slov
Vyhledávače mohou na jedno klíčové slovo vyhodnotit neúnosně mnoho relevantních odkazů. V tom případě je potřeba požadavek lépe specifikovat - tedy zadat více klíčových slov do dotazu.
DownLoad – též stáhnout, stahování – doslova nahrát dolů
Jedná se o přenos dat ze serveru (z internetu) směrem k uživateli. Opak pro upload.
E

http://liter.cz/
EDGE – Enhanced Data rates for GSM Evolution – vylepšená technologie fungující na platformě GSM
EDGE slouží k přenosu dat a připojení k internetu pomocí mobilní sítě (mobilu). Díky efektivnějšímu kódování a modulaci signálu je asi 3x rychlejší než klasické GPRS. Dostupnost technologie EDGE se snaží operátoři neustále rozšiřovat. Platí se za přenesená data, nikoliv za čas strávený on-line.
Emotikon – posloupnost znaků vyjadřující emoci (obličej)
Pro emotikon používá také výraz smajlík. Stejně jako akronym, má emotikon pro nezasvěcené význam pouze změti znaků. Emotikon úsměv :-) je složen z očí : nosu - a usmívající se pusy ) – obličej je vykreslován naležato. Jedná se o zpestření a zrychlení psané komunikace (e-mail, chat, fórum, …). Úsměv :-) či :o) smutek :-( pláč ;-( a Brbla 87) patří mezi nejčastěji užívané emotikony 87). V dnešní době je často používáno nahrazení znakové sekvence obrázkem s odpovídajícím výrazem (obličej, barva atd.). V roce 1979 Kevin MacKenzie poslal první emotikon -), když chtěl e-mail obohatit o emoce. 19. září 1982 profesor Scott E. Fahlman posílá, dnes již notoricky známé znaky, :-) a zahajuje skutečnou éru emotikonů.
E-mail – elektronická pošta
Dopisy posílané elektronickou formou pomocí internetu. Mohou obsahovat přílohu (soubor – obrázek, program, dokument, ale i vir, zpravidla se pak jedná o tzv. červa).
E-mailová adresa – adresa elektronické pošty
E-mailová adresa vždy obsahuje znak zavináč @. Slovo či slova před zavináčem určují přezdívku (jméno) osoby, které má být pošta doručena, slovo za zavináčem určuje server (něco jako město), kde má daná osoba mail-box. Příklad: antonin.brazda@brbla.net – e-mail příjde do mail-boxu serveru Brbla.NET. Uživatelské jméno a heslo k tomuto mail-boxu bude znát zpravidla jen člověk, který tento e-mail založil a používá ho.
E-mailový klient – poštovní klient, program umožňující práci s e-mailem
E-mailový klient umožňuje spravovat i několik e-mailových účtů. Můžete v něm ve stavu off-line poštu zpracovat, přečíst, odepsat na ni a pak během krátkého připojení do stavu on-line poštu odeslat. Tím šetří čas strávený aktivním připojením a tím zpravidla i peníze. Využívá zpravidla protokolů POP3, SMTP či IMAP.
E-mailový účet – kombinace uživatelského jména a hesla pro přístup k mail-boxu
E-mailový účet je vlastně jen kombinací uživatelského jména a hesla pro přihlášení k mail-boxu.
F

http://forum.qark.net/
FAQ – Frequently Asked Questions – často kladené otázky
Časté otázky na jisté téma daly důvod vzniku soupisu těchto otázek a odpovědí na ně. Sekce s těmito uveřejněnými otázkami a odpověďmi se pak zpravidla pojmenovává právě písmeny FAQ.
FileSharing – sdílení souborů
Sdílení souborů může být na lokální síti LAN, nebo v rámci internetu. Sdílení je různých úrovní (přístupová práva) – od nejnižší po nejvyšší – prohlížení, kopírování, editace, mazání. Je to jedna z charakteristických vlastností a podstaty počítačové sítě. Dnes se pod pojmem filesharing rozumí hlavně výměnné P2P (peer to peer) sítě.
Firefox, Mozilla Firefox – internetový prohlížeč postavený na rendrovacím jádru Gecko
Nadějný internetový prohlížeč, který umožňuje velkou personifikaci, je rychlý, spolehlivý, lze ho užívat i na Linuxu či Mac OS X. Je kompletně v češtině a zdarma. Vznikají pro něj mnohá rozšíření (ovládání Firefoxe gesty myší, blokování internetové reklamy, …). Rozhodně stojí za vyzkoušení. Jeho podíl na trhu internetových prohlížečů utěšeně stoupá. Maskotem Firefoxu je Panda červená (nikoliv ohnivá liška).
Firewall – protipožární zeď – aktivní ochrana proti hackerům atd.
Firewall je softwarový (program), nebo hardwarový (upravené PC s patřičnými programy). Kontroluje komunikaci mezi systémem před firewallem (nezabezpečená zóna, např. internet) a zabezpečenou zónou (chráněné PC, nebo počítačová síť). Lze v něm zpravidla nastavit na jakých portech smí probíhat komunikace, případně, které programy mají tuto komunikaci povolenou. Stejně tak lze omezit komunikaci zvenčí. Jedná se o účinné opatření proti hackerům.
FLASH – 1. produkt společnosti Macromedia, 2. typ paměťových karet
1. Nástroj pro vytváření interaktivních multimediálních animací (reklama, hry, bohužel i weby) používaná na internetu i mimo něj. Je založena na vektorové grafice.
2. Paměťová karta typu flash se používá v digitálních fotoaparátech, MP3 přehrávačích, přenosných počítačích atd. Na uchování zapsaného obsahu nepotřebuje zdroj elektrického napětí (baterii, akumulátor).
Fórum – otevřená diskuse
Fórum bylo v Římu veřejně přístupné místo, kde mohl každý vyjádřit svůj názor. Internetová fóra někdy vyžadují registraci pro možnost přidání příspěvku. Fóra se zakládají pro určitou zájmovou skupinu, lidé si zde vyměňují své poznatky a znalosti, aby si vzájemně pomohli. Je to v podstatě webová forma konference.
Freeware – označení pro volně šiřitelný software
Programy tohoto typu jsou zdarma pro soukromé i komerční použití. V jejich kódu není dovoleno dělat žádné změny, pokud nejsou zároveň i OpenSource.
FTP – File Transfer Protocol – souborový přenosový protokol, protokol pro přenos souborů
Pomocí FTP je na internetu definován přenos souborů. Umožňuje upload i download (tedy přenos souborů k uživateli i od uživatele na server).
FTP klient – program umožňující přenos pomocí FTP
Umožňuje efektivně používat FTP. Má zpravidla grafické rozhraní srozumitelné i pro začátečníka, který nemá hlubší znalost FTP protokolu. Bývá zabudován i v souborových managerech.
FUP – Fair User Policy, pravidla omezení nadměrně aktivních uživatelů
Pravidla provozovatele služby (připojení k internetu) mají zajistit spravedlivé využívání všemi uživateli. Pokud některý klient využívá službu nadměrně více než ostatní, je omezen (nižší priorita, snížení přenosové rychlosti, pozastavení poskytování služeb).
G

http://www.celebrity-porn.info/
GIMP – GNU Image Manipulation Program – editor rastrové grafiky
Editor GIMP vznikl původně pro Linux, nyní je k dispozici i uživatelům Windows. Je jedním z vyspělých zástupců opensource programů. S jeho pomocí vznikají titulní animované obrázky pro články v Abowe.
GNU – projekt pro vývoj volně šiřitelného softwaru na profesionální úrovni
Zkratka vznikla z Gnu´s Not UNIX. Gnu znamená v češtině pakůň hřivnatý. Takto distribuovaný software bývá zpravidla označen jako GNU/GPL, je zdarma a k dispozici jsou i jeho zdrojové kódy.
Google – vyhledávač na adrese Google.com
Uznávaný vyhledávač s více než dobrou relevancí výsledků. Jeden z nejpoužívanějších vyhledávačů vůbec.
GPL – General Public Licence – obecná veřejná licence
Software s touto licencí je k dispozici se zdrojovými kódy a zdarma.
GPRS – General Packet Radio Service – služba sítě GSM – připojení na principu přepojování paketů
Pomocí technologie GPRS, která u nás funguje v síti GSM, je možno připojit se k internetu. Jelikož GPRS využívá volných timeslotů GSM sítě, platí se za přenesená data a nikoliv za čas připojení.
Více viz článek: Připojení sítí GSM – GPRS
Greylisting – jeden ze způsobů ochrany před nevyžádanou poštu – spamem
Podstata greylistingu spočívá v odložení přijetí e-mailu. Simuluje nedostupnost serveru pro doručení a jedná-li se o normální e-mailovou zprávu, odesílací server se ji pokusí doručit později. Pokud je odesílán spam (tisíce a miliony stejných kopií), nemá odesílací server čas čekat a pokoušet se doručit spam později. Nevýhodou je prodleva mezi odesláním a doručením normální pošty (dle nastavení serveru od 1 do 6 hodin).
GSM – Global System for Mobile Comunication – globální systém mobilní komunikace
Jedná se o digitální síť, díky které u nás fungují mobilní telefony. Síť GSM umožňuje hlasové služby (telefonování), posílání zpráv SMS, MMS a datové služby. Pro nás je důležité to, že se pomocí ní lze připojit k internetu (díky technologiím GPRS, případně HSCSD).
H

http://www.holkynaholky.com/
Hacking – hackování – činnost, při které se hacker nebo skupina hackerů snaží vniknout do cizího systému
Tato činnost je většinou prováděna on-line, je tedy zapotřebí připojení (například k LAN nebo internetu). Hackování ale může být prováděno i na lokálním počítači bez sítě, pokud k němu má hacker fyzický přístup. Existují různé druhy útoků. Některé směřují k získání administrátorských práv, další ke shození serveru ("zamrznutí" systému). Nezaměňovat s cracking.
Více viz článek: Viry, hackeři atd…
Hacker – člověk schopný dostávat se pomocí svých znalostí, zkušeností a hackerských programových nástrojů do cizích systémů, serverů a e-mailů, probourávat ochrany, obcházet zabezpečení
Tito lidé (hackeři) mají velké znalosti v oblasti počítačů a internetu. Tyto znalosti dokážou využít, ale i zneužít. Mohou se dostat do vašeho e-mailu, získat práva k přepsání vašeho webu, zcizit data z databází… Nezaměňovat s cracker, newbie, lamer a script kiddie.
Více viz článek: Viry, hackeři atd…
Ham – žádoucí pošta, opak ke spamu
Výrazem ham se označuje vyžádaná užitečná pošta. Nezaměňovat s nevyžádanou poštou, označovanou jako spam.
Heslo – sekvence znaků chránící přístup k zabezpečená datům
Data mohou být zabezpečena jen heslem, nebo v kombinaci s uživatelským jménem. Pro heslo se můžete setkat též s označením: Password, Key, Pass, PSW, PW, PIN, přístupový kód…
Více viz článek: Volba hesla a jeho utajení před světem
HOAX – solidně a důvěryhodně podaný nesmysl
Uživatelé ho v dobré víře šíří hlavně e-mailem (přeposíláním). Vyskytuje se ve světě internetu, ale i v normálním životě.
Více viz článek: Čeho se na internetu nebát – HOAX, fámy a tak
Hosting – server poskytující prostor pro data a další internetové služby
Hosting je služba, která umožňuje provoz aplikací zákazníka na serverech poskytovatele služby. Hlavní službou je pronájem prostoru na data (webové stránky, databáze, …). Službu používá každý, komu se nevyplatí provozovat vlastí server (viz serverhousing). Hostingové firmy poskytují různé služby, podle kterých se liší i ceny za ně.
Hotkeys – klávesové zkratky (horké klávesy)
Některé aplikace dovolují nadefinovat klávesové zkratky, což je přiřazení často používaných akcí k určitým kombinacím stisknutých kláves. Některé klávesové zkratky jsou nadefinovány již v systému (například v systému MS Windows stisk kláves ALT + F4 způsobí uzavření aktuálního okna – aplikace).
HSCSD – High Speed Circuit Switched Data – služba sítě GSM – připojení na principu přepojování okruhů
Pomocí technologie HSCSD, která funguje na síti GSM, je možno připojení k internetu. Platí se za dobu připojení.
HTML – Hypertext Markup Language – hypertextový značkovací jazyk
Jazyk, v němž jsou psány www stránky. Jeho pomocí je dosažena struktura dokumentu (nadpisy různé úrovně, seznamy, tabulky atd.). Více viz Encyklopedie HTML a tvorby webu. Autor encyklopedie: Yuhů, Dušan Janovský.
HTTP – HyperText Transfer Protocol – hypertextový přenosový protokol
Protokol pro přenos hypertextových dokumentů (především www stránek). Pomocí něho zadává prohlížeč své požadavky a přijímá po něm například zmíněné www stránky (je obousměrný, umožňuje přenášet data na server i k uživateli).
Hyperlink – viz Link
CH

http://www.ecards.cz/
Chat – rozhovor po internetu (nebo lokální síti) v reálném čase
Píšete otázky a odpovědi v krátkém čase (řádově desítky sekund až minuty – dle vaší rychlosti). Můžete takto komunikovat i s více lidmi. Nezaměňovat s e-mailovou konferencí.
I

http://news.yahoo.com/
ICQ – program firmy Mirabilis určený ke komunikaci
ICQ (název lze spelovat jako [Aj sík jů], psáno I seek you – hledám tě) je program určený ke komunikaci 2 lidí. Každý z uživatelů ICQ má své jedinečné ICQ číslo, ke kterému může a nemusí připojit doplňující informace (záliby, věk, bydliště, jméno atd.). Je oblíben pro svou rychlost, stabilitu a rozšířenost. Patří do rodiny programů sloužících k instant messagingu.
ID – identifikátor
Ať již pro rozlišení uživatelů (ID uživatele), nebo v databázích, jedná se o identifikátor (rozlišovač).
IDS – Intrusion Detection System – systém detekování nežádoucích vniknutí (antidotěrnostní systém 87)
Hlídá komunikaci na otevřených portech, zda se nejedná o například hacking.
IMAP – Internet Message Access Protocol – protokol definující přístup k mail-boxu
IMAP vznikl později než protokol POP3 a tak má oproti staršímu sourozenci řadu nových funkcí a výhod. Při správě mail-boxu nabízí větší komfort, má ale požadavky na jistou praxi v práci s e-mailem.
Instant Messaging – rychlá komunikace, rychlé posílání zpráv
Programy, které patří do rodiny Instant messagerů, je více. Patrně nejznámější je ICQ. Slouží k rychlé komunikaci 2 lidí. Díky jednoduchosti instalace a ovládání a jsou velmi rozšířené.
Internet – decentralizovaná celosvětová síť
Předchůdce internetu (ARPANET) byl vyvinut pro vojenské účely. Cílem byla síť, která by se nedala zničit zásahem do jejího centra (centrální počítač). Internet, to jsou to tisíce propojených počítačů (serverů), kde si informace z jednoho do druhého může najít téměř neomezený počet cest k cíli. Zničením jedné se nezničí možnost přenosu. V tom je celá výhoda a zároveň nevýhoda internetu. Nevýhoda proto, že se dá jen velmi těžko kontrolovat obsah (v poslední době zneužíváno např. teroristy a extremisty). Slabým místem mohou být DNS servery, hlavně 13 hlavních DNS serverů – jejich vyřazení by mohlo způsobit rozsáhlé výpadky a zahlcení sítě.
Intranet – lokální síť, nemusí být připojena k internetu
Jakákoliv lokální síť (LAN) se dá považovat za intranet. Jsou to různé podnikové sítě, či sítě organizací, jejich obsah je většinou nepřístupný okolnímu světu.
IP – Internet Protocol
Je používán protokolem TCP (Transfer Control Protocol). Každý počítač v jednotlivé síti (nejen internet) má přidělenou unikátní PC adresu, podle které je rozeznán.
IP adresa – Adresa používaná TCP-IP (Transfer Control Protocol – Internet Protocol)
Pokud napíšete místo http://Brbla.NET číslo 195.39.35.33, tak jste použili IP adresu. Výsledek bude stejný (zobrazí se vám stránky Brbla.NET). Tento převod (text na PC adresu) zajišťuje na internetu DNS server.
IRC – Internet Relay Chat – služba internetu, povídání přes internet
Vytvořil jej Jarkko Oikarinen v roce 1988 (Finsko). IRC se brzy se rozšířilo v cca 60-ti zemích světa. IRC je multiuživatelský chatovací systém, kde lidé mluví v "kanálech" ve skupině nebo soukromě. Počet účastníků ani kanálů není omezen.
IRC channel – kanál, místnost, virtuální místo, obvykle s určitým tématem hovoru
ISDN – Integrated Service Digital Network – integrované služby digitální sítě
Digitální telefonní linka, která má nahradit původní analogovou telefonní linku pro hlas i data. Je stabilnější, rychlejší, flexibilnější, modernější a také dražší.
Více viz článek: Připojení k internetu – Telefonní linkou – ISDN
ISP – Internet Service Provider – poskytovatel internetových služeb
Zkratka ISP znamená obecně společnost poskytující připojení k internetu.
J

http://www.imdb.com/
Java – objektově orientovaný programovací jazyk vycházející z C++
Programovací jazyk pocházející od firmy Sun Microsystems. Jeho výhodou je hardwarová nezávislost – mohou v něm být naprogramovány aplikace pro PC, PDA, mobilní telefon, nebo automatickou pračku. Jedinou podmínkou je, že na zmíněném zařízení musí jít spustit (a být spuštěn) Java Virtual Machine. Tím je kód zpracováván a prováděn. Nástroje potřebné pro programování v jazyku Java najdete na www.java.com.
JavaScript – programovací jazyk, jehož kód se vkládá do internetových stránek
Příkazy jsou prováděny na straně klienta (prohlížeče) – na rozdíl od např. PHP, které je vykonáváno na serveru. Výhodou JavaScriptu je zmenšení zátěže serveru, lze jím provádět i věci, které na serveru nejdou. Nevýhoda plyne právě z filosofie podstaty JavaScriptu. Nemáte-li v prohlížeči podporu JavaScriptu (nebo ji máte úmyslně vypnutou), nebudou Vám JavaScripty fungovat. Bývají i problémy s vykonáváním JavaScriptů v různých prohlížečích (řeší se napsání více skriptů pro různé prohlížeče). Jeho použití je vhodné jako doplněk stránek (zvýšení komfortu uživatele, jehož prohlížeč JavaScript používá). Použít ho např. pro tvorbu menu je proti pravidlům přístupnosti stránek. JavaScript bývá využíván i k nežádoucímu zobrazení reklamy – viz Pop-up.
Join – připojit, spojit, sloučit
Tento termín se používá v aplikacích u ovládacího prvku, kterým se připojujete k dané službě (například chat). V databázích je to příkaz pro sloučení (například tabulek). Nezaměňovat s connect.
Jyxo – vyhledávač pro český internet [čti džikso]
Jeden z vyhledávačů, který podporuje češtinu (skloňování, množná čísla atd.). Relevantnost jeho výsledků je kolísavá, i přesto bývá využíván katalogem Seznam.cz.
K

http://www.wallpaper.cz/
Katalog – tříděný soupis
Na internetu existují tříděné soupisy (katalogy) internetových stránek. Stránky se do nich registrují do patřičné skupiny (např. zábava, zpravodajství, osobní stránky…). Většina katalogů se pomalu přeměňuje v portály. Nezaměňovat s vyhledávač!
Keyword – klíčové slovo
Zadává se do vyhledávačů. Klíčové slovo specifikuje téma, ke kterému vyhledávač najde obsahem relevantní dokumenty. Více klíčových slov tvoří dotaz.
Klient – protějšek serveru
Počítač či program schopný vysílat požadavky na server a výsledky těchto požadavků předkládat uživateli k dalšímu zpracování (např. e-mailový klient, FTP klient). Ke komunikaci se serverem používá komunikační protokoly.
Kód – 1. logická posloupnost příkazů programovacího jazyka, 2. významově též šifra
Konference – též e-mailová konference
Většinou vyžadují registraci. Konference bývá pro skupinu lidí, kteří si sdělují své znalosti, poznatky a postřehy pomocí e-mailu (ten je rozesílán všem účastníkům konference za pomoci listserveru). Podobné jako fórum.
L

http://www.qr.cz/
Lamer – člověk, který by chtěl být „něčím“, ale nemá na to znalosti ani trpělivost
Též lama, wannabe, pokustón, atd… Nemusí se jednat jen o hackerství (kde je toto oslovení dost frekventované). Jednoduše řečeno, člověk, který by rád rozuměl do hloubky dané problematice (internetu, hackingu, crackingu, webdesignerství…) a nemá na to. Nezaměňovat s hacker nebo cracker!!!
LAN – Local Area Network – síť malého (lokálního) rozsahu
LAN je zkratka pro označení počítačové sítě, která propojuje například PC v budově školy, podniku či organizace.
Licence – soupis pravidel, práv a omezení, se kterými musí uživatel souhlasit, pokud chce produkt legálně používat
Link – odkaz
Obvykle modrý podtržený text (ale může to být i obrázek), který slouží jako vchod na další WWW stránku (případně pro skok na jinou část dokumentu). Kliknutím na odkaz se vám nová stránka načte (či provede zmíněný skok).
Linux – operační systém
Vzniklo ze slov Linus a UNIX (jde vlastně o Linusův UNIX). Linus je jméno chlapíka, který začal programovat systém pro PC. Systém se stal oblíbeným, protože byl zdarma (GNU/GPL) s otevřeným zdrojovým kódem (OpenSource) a stabilní. Dnes již existuje mnoho distribucí (RedHat, Mandrake, Suse…). Je náročnější na uživatele z hlediska znalostí v oblasti informatiky a spravování systému.
Listserver – program, webová aplikace
Program který rozesílá e-maily na adresy uložené v mailing listu. Zda se jedná o nové příspěvky e-mailové konference, nebo novinky internetového obchodu záleží na využití provozovatelem. Velmi zefektivňuje komunikaci a výměnu názorů v konferencích.
Log – záznam
Log je záznam např. serveru o nějaké události, kterou má logovat (zaznamenávat). Server může logovat jakoukoliv činnost na něm probíhající, o níž má uchovat záznam pro správce. Zpravidla se jedná o záznamy typu kdo, kde, kdy a kam se přihlásil.
Login – 1. přihlášení k systému, službě, serveru, 2. příkaz k přihlášení, 3. označení políčka do kterého se píše uživatelské jméno
1. Pokud se přihlašujete, pak pomocí kombinace uživatelského jména a heslo, které zadáte k ověření, provádíte login (přihlášení).
2. Příkaz login se používal v textovém režimu (ovládání z příkazové řádky) k zahájení přihlašování k systému.
3.Na zahraničních serverech je výraz login používán k označení políčka, do kterého se píše uživatelské jméno.
Logování – zaznamenávání
Pokud je nějaká činnost logována, je zaznamenávána – zpravidla do souboru. Může se ale jednat přímo o tisk, to aby nemohl např. hacker smazat záznamy své činnosti z napadnutého počítače.
M

http://www.stahuj.cz/
Mail – viz E-mail
Mail-box – poštovní schránka, e-mailová schránka
Místo na mail-serveru, přidělené pro vaši elektronickou poštu.
Mail-server – server s mail-boxy
Mail-server je server poskytující e-mailovou službu. Obsahuje mail-boxy.
Mailing list – seznam uživatelů (jejich e-mailových adres) odebírajících informace z určitého listserveru
Používá se v e-mailových konferencích. Máte-li zájem odebírat příspěvky ostatních uživatelů na určité téma, poskytnete serveru svou e-mailovou adresu a ta je uchována v mailing listu. O rozesílání se stará listserveru.
MAN – Metropolitan Area Network – síť v rámci města
Spojení více LAN (PC) v rámci města.
Macintosh – počítač od firmy Apple
Firma Apple dodává na trh počítače Macintosh, které mají vlastní systém Mac OS. Při srovnání PC není Mac o nic ochuzen – zvládá internet, grafiku, přehrávání filmů, vše jako klasické PC. U nás je platforma Mac méně rozšířena.
Mac OS – operační systém počítačů Macintosh od firmy Apple
Mirror – v překladu zrcadlo – server obsahující kopii obsahu stránek jiného serveru
Může se jednat o americký server, který má mirror v Evropě. Evropští uživatelé pak navštěvují Evropský mirror, protože mívá zpravidla rychlejší odezvu (rychleji reaguje na požadavky uživatelů).
Modem – 1. zařízení k připojení k internetu pomocí telefonní linky, 2. v přeneseném smyslu zařízení pro připojení k internetu
1. Slovo vzniklo ze slov modulátor demodulátor. Díky němu se počítač dokáže připojit přes telefonní linku k počítači poskytovatele internetového připojení a tím i k připojení k internetu. Připojení modemem patří k nejpomalejším. Rychlosti přenosu dat jsou 56kb/s pro download a 33kb/s pro upload.
2. Dnes se slovo modem používá často i pro zařízení, kde žádná modulace a demodulace neprobíhá. Vžilo se jako označení pro přístroj umožňující připojení k internetu.
Více viz článek: Připojení k internetu – Telefonní linkou – Modem
Mozilla Suite – balík programů pro práci s internetem postavený na rendrovacím jádru Gecko
Mozilla Suite je balík programů obsahující internetový prohlížeč, e-mailový klient, IRC klient editor HTML. Hodí se pro komplexní práci s internetem. Mezi jeho nevýhody patří větší paměťová náročnost.
MSIE – MicroSoft Internet Explorer – prohlížeč internetových stránek od Microsoftu
Internet Explorer je v současné době nejrozšířenějším, ale zdaleka ne nejlepším prohlížečem. Chcete-li od prohlížeče víc pohodlí a komfortu při ovládání, vyzkoušejte alternativní prohlížeče, nebo nadstavby IE.
N

http://www.sosej.cz/
Nevyžádaná pošta – též spam
Nevyžádaná pošta otravuje život stejně jako fyzické reklamní letáky. Její rozesílání je ale snažší a levnější, a tak se v poslední době rozmáhá. Nezaměňovat s ham.
Více viz článek: Spam – nevyžádaná pošta, Čeho se na internetu nebát – HOAX, fámy a tak
Newbie – nováček, začátečník
Označení pro nováčka na internetu.
Newsletter – novinky poštou (e-mailem)
Je-li se možnost odebírat novinky (např. z internetového obchodu), můžete se zaregistrovat k jejich odběru. Zadáte svou e-mailovou adresu, která po ověření, zda se nejedná o nežádoucí registraci (použití vaší e-mailové adresy někým jiným) zařazena do mailing-listu. Pozor: Ne všechny služby označené jako Newsletter či Mailing-list jsou natolik korektní, aby umožnily také jednoduše zrušit odebírání. Můžete pak dostávat informace, o které již dávno nestojíte. Řádně pročtěte podmínky – zda vaše údaje nebudou poskytnuty třetí straně. Mohlo by se stát, že byste se stali obětí nevyžádané pošty (spamu).
Nickname – přezdívka – užívá se též zkráceného tvaru nick
Nicky se používají v internetových konferencích, chatech, diskuzích, komentářích ap. Přezdívku si můžete zpravidla zvolit sami a bývá umožněno chránit používání přezdívky heslem. Používání nicku umožňuje přiřadit publikované názory konkrétní osobě, komunikovat s ní, dohledat její rekce na váš podnět atd., což u anonymního příspěvku není zpravidla možné.
NMT – Nordic Mobile Telephony
Označuje technologický standard pro mobilní telefonní sítě (analogové). Standard NMT byl definován počátkem 80. let ze strany telekomunikačních úřadů pro vybudování telekomunikačního systému ve Skandinávii. Pracuje ve frekvenčním pásmu 450 MHz. U nás na této frekvenci provozuje hlasové služby spolu s CDMA mobilní operátor Eurotel.
O

http://palm.stahuj.cz/
OOCR – Optical Character Recognition – optické rozpoznání písma
Jedná se o rozpoznání tvarů písmen a jejich zápisu do textové podoby (editovatelný text). Použití OCR může ztížit například podkladový obrázek, nestandardní font, naklonění písmen či nízký kontrast písma a pozadí. Těchto ztěžujících prvků se používá například při registracích do různých internetových služeb, aby bylo více pravděpodobné, že se registruje opravdu člověk. Zpravidla se jedná o opsání nějakého vygenerovaného kódu.
Off-line – odpojená linka (vypnutá linka)
V režimu off-line nejste připojeni k počítačové síti (internetu). Nemáte tedy připojení k ostatním uživatelům a PC. Pozor, to že k vašemu PC nevedou síťové kabely nemusí nutně znamenat, že jste off-line – existují i bezdrátová připojení.
On-line – 1. připojená linka (zapnutá linka), 2. ve smyslu „dostupný v okamžiku připojení k internetu“
1. V režimu on-line jste připojeni k počítačové síti (internetu). Můžete svá data poskytovat ostatním a oni k nim pak mají přístup. Stejně tak i vy můžete přistupovat k datům, která nemáte na lokálním disku, ale která jsou umístěna na jiných počítačích (pokud k nim máte patřičná přístupová práva). Připojený kabel k modemu či síťové kartě neznamená automaticky stav on-line. Dokud není navázáno spojení s druhou stranou, jste off-line.
2. Výraz on-line se používá též pro označení něčeho, co je dostupné vždy, pokud jste připojeni k internetu. Například on-line slovníky, on-line mapy, nebo i tato on-line příručka.
OpenSource – otevřený zdrojový kód
Zatímco u komerčních produktů firmy zdrojový kód zpravidla pečlivě tají, dtto projekty stojí na otevřenosti svého kódu. Kdokoliv nalezne chybu, může ji opravit, program modifikovat pro své potřeby, zkrátka je dána větší volnost schopnostem uživatele.
Opera – internetový prohlížeč
Další skvělý internetový prohlížeč, který pomalu ale jistě vytlačuje zastaralý MSIE. Jedná se o komerční produkt, který si můžete zdarma vyzkoušet. Určitě by neměl uniknout vaší pozornosti.
Operátory – AND, OR, NOT, XOR – pro popis vazeb mezi daty
Logické operátory umožňují efektivnější práci s daty, pokud potřebujeme používat různé kombinace jejich stavů (například: vyfiltrování všech e-mailů s určitou kombinací vlastností). Dnešní internetové aplikace (vyhledávače, katalogy…) si tyto operátory doplňují téměř vždy samy (není třeba zadávat např. Antonín AND Dvořák, stačí Antonín Dvořák). Boolova algebra se používá při programování jednočipů atd.
Outlook Express – e-mailový klient od firmy Microsoft
E-mailový klient, který je k dispozici zdarma. Bohužel, díky chybám v programu je často zdrojem úspěšného šíření virů (červů). Používáte-li ho, doporučujeme ho vyměnit – tedy používat jiný e-mailový klient.
P

http://www.icq.com/
P2P – Peer2Peer, PeerToPeer – rovný k rovnému (stejného postavení)
Všichni jsou si rovni – v P2P systémech je každý serverem a klientem zároveň. Na P2P principu fungují výměnné sítě – svá data zpřístupníte ostatním uživatelům a sami máte přístup k jejich datům. Ač jsou P2P aplikace často zneužívány k nelegálnímu kopírování programů, hudby a filmů, samotná technologie je legální.
P2P síť – systém sdílení souborů na principu P2P
Password – (zkratky: Pass, PSW, PW) – viz Heslo
PC – Personal Computer – osobní počítač
PC platforma je jedna z nejrozšířenějších. Další platformou počítačů je Apple Macintosh. Do slavné historie počítačů patří namátkou Amiga, Commodore, Didaktic atd.
PDA – Personal Digital Assistant – osobní digitální asistent
Platformu PDA zastupují hlavně Palm a PocketPC. Jedná se o kapesní počítače, které poslední dobou do jisté míry dokáží nahradit i notebooky. Lze na nich data nejen číst ale i vytvářet, posílat e-maily, prohlížet www internetové stránky a používat další internetové služby.
PHP – PHP Hypertext Preprocessor – skriptovací jazyk, systém pro skripty na straně serveru
Zkratka vznikla z Personal Home Page Tools (později Personal Home Page Construction Kit). Dnes se používá PHP Hypertext Preprocessor (zkráceně PHP). Systém byl naprogramován v Linuxu, časem předělán i pro platformu Windows. Pro použití PHP v internetových stránkách musí server, kde jsou stránky uloženy, PHP podporovat.
PIN – Personal Identifikation Number – osobní identifikační číslo – viz Heslo
Ping – příkaz pro zjišťování dostupnosti serveru (počítače)
Příkaz, který po zadání jména serveru (nebo jeho PC) vrátí PC adresu a čas, za který se vrátila odpověď – tzv. timeout. Zároveň provádí DNS dotaz či reverzní DNS dotaz.
Plugin, Plug-in – zásuvný modul
Vzniklo ze slov plug – zasunout a in – dovnitř. Zásuvným modulem (pluginem) můžeme rozšířit program i o možnosti a funkce, které program původně vůbec nenabízel. Podmínkou je, aby program používání pluginů umožňoval ve své architektuře (což umožňuje například editor rastrové grafiky Gimp, přehrávač Winamp či prohlížeč Firefox).
Podcasting – iPod broadcasting – iPod vysílání, audioblog
Podcasting vznikl spojením slov iPod (populární přehrávač firmy Apple) a broadcasting – vysílání. Éru podcastingu zahájil Adam Curry v roce 2004 svým programem, kterýn dokázal nahrát audiosoubor do přehrávače přímo z webu.
Princip je jednoduchý. Zvukové soubory jsou vystavené na internetu. Dostupnost a přehled o aktuálních nových souborech usnadňuje pro tento účel upravený RSS kanál. Majitel iPodu (či jiného přehrávače) si pomocí speciálního programu automaticky stahuje nové soubory přímo do přehrávače. Dalo by se říci, že se jedná o obdobu internetového rádia či audiodeníček s automatickou aktualizací. Audiosoubor může být namluven lidským či syntetickým hlasem.
POP3 – Post Office Protocol – protokol pro přístup ke schránce elektronické pošty
Pomocí tohoto protokolu přistupuje např. e-mailový klient k e-mailové schránce, ze které stáhne příchozí e-maily na vaše PC.
Pop-up – vyskakovací nové okno
Pop-up je okno prohlížeče, které se otevře nad ostatními okny. Jsou 2 druhy otevírání pop-up oken.
Žádoucí – například kliknutím na odkaz s nápovědou – nápověda se otevře v novém pop-up okně.
Nežádoucí – svévolné zobrazení reklamy – navštívením webové stránky se aktivuje JavaScript, který pop-up okno otevře. Zavřít toto okno může být problém – otevírá se znovu, případně jeho zavření vyvolá otevření dvou nových ap. Moderní prohlížeče umožňují svévolné otevírání pop-up oken účinně blokovat.
Pop-up menu – menu, které se zpravidla zobrazí po kliknutí na pravé tlačítko myši
Pop-up menu se používá pro zrychlení práce – jsou v něm umístěny často používané ovládací prvky. Chcete-li si zkusit vyvolat pop-up menu, klikněte pravým tlačítkem myši.
Port – brána do počítače
Aby mohl počítač komunikovat, má virtuální porty, které slouží jako brány. Pokud jsou zavřené, komunikace je na tomto portu zakázána, pokud jsou otevřené, komunikace může probíhat.
Portál – server nabízející více služeb
Portál je server nabízející kombinaci různých služeb (zpravidla katalog, e-mail, prostor pro vaši www prezentaci, zpravodajství, připojení k internetu atd.) Snaží se o co nejkomplexnější a nejkompletnější služby a tím se pro uživatele stává výchozím bodem na internetu (například: Atlas.cz, Seznam.cz, Quick.cz, Redbox.cz…)
Program – zkompilovaný zdrojový kód
Prohlížeč – program zobrazující www stránky v čitelné formě
Prohlížečů existuje celá řada, namátkou: MS Internet Explorer, Mozilla Suite, Mozilla Firefox, Opera, Netscape, Safari, K-Meleon, Konqueror atd. Zobrazují www stránky jako čitelný text, zpravidla v grafickém designu, který jim dal jejich programátor.
Protokol – komunikační protokol, definuje postup určité činnosti, zajišťuje tak její bezchybný chod
Při návštěvě britské královny budete dodržovat jistý protokol (ustálené a předem domluvené úkony). Tím se nedopustíte faux-pas. Ve světě počítačů komunikační protokoly zajišťují to samé. Hladký a bezchybný průběh požadované akce. Protokolů existuje celá řada, například: HTTP, FTP, POP3, SMTP, IMAP a další. Jsou připraveny pro konkrétní způsoby komunikace a zajišťují, že se obě strany (server i klient) domluví.
Provider – poskytovatel připojení k internetu
Firma s permanentním (trvalým) připojením k internetu vysokokapacitní linkou (či linkami). Nabízí připojení k internetu za poplatek, či zdarma (pak financuje svou činnost například propojovacími poplatky třetí strany – například Telecomu).
Přenosová rychlost – též rychlost připojení, propustnost
Připojení k internetu má rychlostní limity, díky nimž je objem toku dat na jednotku času omezen. Snad každý uživatel se snaží dosáhnout co nejvyšší přenosové rychlosti za co nejmenší cenu. Přenosová rychlost závisí na druhu připojení a jeho kvalitě. Z těchto činitelů se pak odvozuje cena za připojení k internetu.
Příloha – data (soubor) poslaná spolu s e-mailem, též e-mailová příloha
V e-mailu se dají posílat kromě textů i obrázky, tabulky, dokumenty atd. Ty pak tvoří takzvanou přílohu. Pozor, příloha může někdy obsahovat vir (zpravidla červa).
Připojení – připojení k internetu, síti
Připojení lze realizovat různými způsoby: modemem, ISDN, ADSL, GPRS, EDGE, HSCSD, kabelovou televizí, pevnou linkou, pomocí mikrovln, Wi-Fi či satelitu. Některé druhy připojení jsou již zpracovány v samostatných článcích (viz možnosti připojení k internetu). Do budoucna plánujeme zpracovat všechny jmenované způsoby připojení.
Přístupová práva – omezení práv uživatele, konkrétně jeho možností zásahu do systému
Přístupová práva brání uživateli napáchat škodu (ať již z neznalosti, nedbalosti, nebo zcela záměrně) tam, kde tomu nerozumí, nebo naopak rozumí (a uškodit chce). Správně nastavená práva k přístupu či oprávnění k modifikaci dat (souborů nebo různých nastavení) jsou nutná k chodu systému. Smazání (či jen poškození) důležitého souboru by mohlo způsobit pád celého systému. Práva k manipulacím s takto důležitými daty by měl mít jen administrátor systému, který vhodným nastavením práv u jednotlivých uživatelů udržuje systém v chodu a přitom (v ideálním případě) uživatele nijak neomezuje při jeho práci.
Q

http://www.o2active.cz/
Quick – rychle, rychlý, též internetový portál Quick.cz
Portál Quick patří k méně úspěšným. Jedním z důvodů je, že se jinak píše (Quick) a jinak čte [kvik]. Lidé nezvyklí na angličtinu i přes značnou reklamu tento portál nepřijali tak, jako konkurenční portály.
QWERTY – označení nastavení klávesnice
Jsou to vypsané znaky na klávesnici (rozložení kláves). Při tomto rozložení je mezi klávesami T a U písmeno Y.
QWERTZ – označení nastavení klávesnice
Jsou to vypsané znaky na klávesnici (rozložení kláves). Při tomto rozložení je mezi klávesami T a U písmeno Z.
R

http://www.novinky.cz/
Referrer – předchozí stránka, z které vede odkaz na aktuální stránku
Referrer obsahuje informaci, odkud jste na stránku přišli, případně odkud pochází požadavek na server (ukázka použití: omezení přístupu k obsahu – obrázky se zobrazí jen v případě, že referrer obsahuje adresu konkrétní stránky. Je-li v něm uložena stránka jiná (přišli jste odjinud), obrázky se nezobrazí.) Jelikož referrer přidává do hlavičky prohlížeč, lze jej vcelku jednoduše podvrhnout (například pluginem do prohlížeče) – při podvrhu dojde k tomu, že se obrázky zobrazí, protože jsme podstrčili rozhodovacímu algoritmu data, pro která má obsah zpřístupnit (lidově řečeno, řekli jsme mu to, co chtěl slyšet).
Registrace – 1. poskytnutí dat o vaší osobě (vyplnění a odeslání), 2. platba za službu či program spojená s poskytnutím požadovaných dat
1. Při registraci je nejčastěji vyžadována vaše e-mailová adresa, případně další informace vedoucí k vaší osobě. Některé se dají zfalšovat lehce (třeba jméno a příjmení), některé ne (např. zpětné telefonické ověřování). Výměnou za poskytnutá data získáváte to, kvůli čemu jste se registrovali – přístup k datům v chráněné oblasti, mail-box, přístup do fóra a možnost přispívat do něho, možnost odebírat e-mailovou konferenci, pohodlnější nakupování v internetovém obchodě a podobně.
2. Registrace může být spojena i s peněžní transakcí (registrace programu, registrace do placené služby – například přístup k vědomostní databázi).
Relevance – správnost
Relevance je jiné označení pro správnost. Například: Pokud vyhledávač na dotaz rychlovarná konvice vypíše adresu textilní firmy, nejedná se o relevantní výsledek hledání.
Root – kořenový adresář, administrátor
Slovo root znamená nejvyšší pozici v kořenové struktuře disku. Pokud při pohybu adresářovou strukturou na disku uvidíte například c:, nacházíte se v rootu. V Linuxu (a UNIXových systémech) se pak slovem root navíc označuje také účet administrátora, který má nad počítačem a systémem nejvyšší práva.
Robot – indexovací nástroj vyhledávačů, (mimo internet – automatický jedno či víceúčelový stroj)
Indexovací robot je program, který automaticky prolézá internet a indexuje si obsah jednotlivých stránek. Používají ho vyhledávače – indexují tak nové internetové stránky, u již indexovaných stránek zaznamenají změny obsahu a udržují tak aktuální záznamy v databázi. Slovo robot použil jako první Karel Čapek ve svém románu RUR. Jednalo se o označení strojů – umělých lidí.
RSS – Really Simple Syndication – Opravdu Snadná Syndikace, Rychlá Souhrnná Služba
RSS je formát umožňující publikování seznamu odkazů spolu s dalšími informacemi blíže popisujícími daný odkaz. RSS lze popsat také jako webovou službu typu XML přes HTTP. Využívá se pro vytvoření RSS krmítka (kanálu). Zkratka RSS má více možných významů. Kromě asi nejrozšířenějšího Really Simple Syndication je možné i Rich Site Summary, RDF Site Summary či tvrzení, že RSS není zkratka ale slovo.
RSS agregátor on-line – webová služba sdružující RSS krmítka (kanály) s určitým tématem
RSS agregátor je užitečnou službou, která sdružuje na jednom místě tématicky příbuzná RSS krmítka (kanály) a tím i tématicky orientovaný obsah. Na české scéně kvalitou zpracování a údržbou zdrojů ční projekt Weblogy.cz. Zajímáte se o webdesign? Pak skvělou službu Weblogy.cz doporučuji alespoň jednou navštívit a pravidelně se vracet.
RSS feed – RSS krmítko, RSS kanál
RSS krmítko (kanál) je soubor spňující formát RSS. Obsahuje odkazy a krátké anotace k článkům. Je často aktualizovaný, obsahuje novinky webu, na kterém je umístěn. Pomocí RSS čtečky můžete mít vemi rychle ty nejnovější informace s tématikou, která Vás zajímá.
RSS reader – RSS čtečka
RSS čtečka je jednoúčelový program. Zadáte do něj adresy RSS krmítek (kanálů) webů, z nichž chcete mít informace o aktuálních článcích, akcích, zkrátka informacích, které budou v RSS krmítku uveřejněny.
S

http://cz.asus.com/
Script Kiddie – skriptové děťátko
Ve své podstatě lamer. Člověk, který si na internetu sežene programy, které dokáží shodit server, prolomit se do počítače, nebo jiné věci. Neví, jak daná věc funguje, ale považuje se za hackera. Ve své podstatě se jedná o spodinu internetové komunity, kterou opovrhují správci i mnozí hackeři.
Server – výkonný počítač s nainstalovanými službami
Server je počítač, na kterém běží rozličné služby. Výpadek serveru způsobí nedostupnost na něm umístěných internetových stránek, nedostupnost e-mailových schránek a dalších služeb, které ten který konkrétní server za běžného chodu poskytuje. Je protějškem klienta.
Serverhousing – „ubytování“ serveru a jeho připojení k internetu
Službu serverhousing nabízejí poskytovatelé připojení (ISP) pro ty uživatele, které neuspokojuje nabídka hostingových firem. Jedná se o umístění vašeho vlastního serveru do prostor poskytovatele a jeho vysokorychlostní připojení k internetu.
Setting – nastavení
SIM – Subscriber Identification Module – Identifikační jednotka účastníka
Kartička, která se vkládá do mobilního telefonu. Mohou na ní být uloženy SMSky, telefonní seznam a další různá nastavení. Bez karty SIM můžete uskutečnit jen tísňová volání.
Síť – soustava vzájemně propojených počítačů, anglicky web
Jednotlivé počítače mohou být propojeny do sítě. To skýtá řadu výhod (spolupráce na dálku, sdílení dat a vědomostí), ale i potíží (bezpečnostní rizika, ochrana soukromí uživatelů, přístupová práva atd.). Podle velikosti se sítě dělí na LAN, MAN a WAN.
Šifrování – ochrana dat zakódováním (z čitelných dat algoritmus vytvoří soubor, jehož obsah není bez zpětného rozšifrování srozumitelný)
Rozdíl mezi zabezpečením heslem a šifrováním je ten, že zatímco heslo chrání přístup k datům, šifrování chrání přímo data. Šifrování mění smysluplná data pomocí algoritmu na změť nesrozumitelných znaků. Zaheslováním přístupu k souboru a zašifrováním (tohoto souboru) získáte účinnější ochranu vašich choulostivých dat.
Smajlík – emotikon znamenající úsměv
Emotikony vyjadřují lidské emoce. Smajlík vznikl z anglického smile, což znamená úsměv. Smajlík může vypadat třeba takto (odděleno čárkami) :-), 8o), ;oD, :o), :-D. Každý z nich má trochu jiný význam (oči, brýle, pláču smíchy atd.).
SMS – Short Message Service – služba krátkých textových zpráv
Klasické „esemesky“. Umožňují poslat maximálně 160 znaků v jedné zprávě.
SMTP – Simple Mail Transfer Protocol – protokol určující posílání pošty
Pomocí SMTP je realizováno odeslání e-mailu poštovním klientem na SMTP server. Ten se postará o další cestu e-mailu do mail-boxu adresáta.
Source – zdroj, též Zdrojový kód
Spam – viz Nevyžádaná pošta
Spammer – člověk rozesílající nevyžádanou poštu
Spammeři patří mezi spodinou internetu. Živí se rozesíláním nevyžádané pošty ve velkých objemech.
Správce – viz Administrátor
Surfování – na internetu – procházení jednotlivých internetových stránek vzájemně provázaných odkazy
T

http://navrcholu.cz/
Thunderbird, Mozilla Thunderbird – 1. e-mailový klient, 2. jádro procesorů AMD (Thunderbird)
1. Chcete-li nahradit Outlook Express, je tento program vhodnou volbou. Nabízí příjemnou možnost personifikace, instalaci užitečných rozšíření, správu více e-mailových účtů, podporuje POP3 i IMAP a hlavně je bezpečnější – netrpí neduhy Outlook Expressu (větší odolnost proti virům – červům). Thunderbird je k dispozici zdarma, v češtině a je vhodný pro použití společně s Firefoxem.
2. Jádro procesoru AMD. Firma AMD pojmenovala jádra jedné řady procesorů Thunderbird.
TimeOut – doba odezvy (čas odezvy)
Doba, za kterou se
Fantasy a Sci-fi: Jeremiho Čítárna
© Jirka 'Jeremius' Wetter, jeremius@fantasy-scifi.net, 2000 - 2004

http://fantasy-scifi.net/citarna/