Svatební slib

Svatební slib.

ONA - Danechu můj spanilý,
náš čas tu je za chvíli.

ON - Eriano elfko má milená,
dnešní den hodně znamená.

ONA - Nastal pro mě šťastný den.
Láska už není pouhý sen.

ON - Jsi jako lilie - kvetoucí jen.
I mě se splnil toužebný sen.

ONA - Ty jsi člověk - má láska velká.
ON - Miluji tě - i když jsi elfka.

ONA - Život svůj jsem ti dala,
nesmrtelnosti se vzdala.

ON - Já též svůj život tobě dal,
trůnu pro lásku se vzdal.

ONA - Toužím s tebou lidský život žít.
Nechci o samotě na věky dlít.

ON - Raději bych s tebou věky žil.
Než bez tebe jediný den byl.

ONA - Dnes slib věrnosti žádám.
Sama jej nyní tobě dávám.

ON - Tvůj slib zde rád přijímám.
Věrnost tobě teď přísahám.

ONA - Naše životy v jeden se spojí.
ON - Na věčné časy budeme svoji.
Fantasy a Sci-fi: Jeremiho Čítárna
© Jirka 'Jeremius' Wetter, jeremius@fantasy-scifi.net, 2000 - 2004

http://fantasy-scifi.net/citarna/