JE MOŽNÉ POMOCÍ POHÁDEK ZMĚNIT SVĚT

1. Když si našel dokonalý a dobrý král po dlouhém hledání dokonalou a dobrou manželku byla svatba a po nedlouhé době se narodil syn.
2. Jenže zde byl i nedokonalý a zlý král, který v křišťálové kouli spatřil, že nově narozený král by mnoho zasáhl do dění ve světě fantazie.
3. Zašel on tedy za mocným svým čarodějem a společně se jim podařilo to, že přenesli duši prince do obyčejného lidského dítěte a zatemnili tu duši, tak, že ona nevěděla nic o svojí královské minulosti.
4. Lidem se tedy narodil syn, zlý čaroděj neustále v křišťálové kouli sledoval osud tohoto lidského dítěte a dělal vše pro to, aby se duše nemohla rozvinout a zakrněla.
5. Tam kde je dobro tam je i zlo, když jsme hladoví je nám zle a když se nasytíme je nám dobře, vše zde mezi dobrem a zlem pulzuje.
6. Když je dobré a dokonalé semeno, o které se nikdo nestará je to smutné a mnohé lidské dítě tím mnoho trpí, že se mu nikdo mnoho nevěnuje.
7. Lidé se dokonale a dobře starají jenom o to, co mohou zotročit, jestliže dítě nelze zotročit, tak jako jsme zotročili dobytek, je zde mnoho špatné péče o děti.
8. Každé dítě se rodí jako malý král ale jak roste, tak jeho okolí dělá vše pro to, aby se tato královská duše proměnila v otrockou malou dušičku.
9. Náš malý princ měl ale silnou vůli a tak se rozhodl, že i když se díky zlému osudu ocitl ve zlé situaci, že se nevzdá a bude žít jako dokonalý a dobrý král.
10. Kamkoli on přišel, tak on zde myslel a konal jako dokonalý a dobrý král, i když byl jenom obyčejný slabý člověk.
Fantasy a Sci-fi: Jeremiho Čítárna
© Jirka 'Jeremius' Wetter, jeremius@fantasy-scifi.net, 2000 - 2004

http://fantasy-scifi.net/citarna/