Časi Dobra a zla.

Časi Dobra a zla. V době kdy vznikla tato zem vzniklo i dobro a zlo. Tito dva útvary bojovaly proti sobe a dobro zvítězilo ale před porážkou zla která znamenala nečinnost , se zlo zavázalo že se Vráti a pomstí se . Tak v této době vznikla tato pověst: Až bude této zemi nejhůř a až se na hradby poslední lidské osady hrnout tisícovky nepřátel a až se den začne měnit v nadpřirozenou noc. Tak v posledním paprsku slunce se zjeví čtyři hrdinové. První bude luku vládnout. Druhý zas magii ovládat. Třetí a Čtvrtí budou mečem vládnout. Tak tito hrdinové nastolí zas klid a mír a to za pomoci zbraní které budou ukuty z té nejlepší a nejlehčí rudy. Posázené diamanty a tam kde ruka se bude dotýkat zbraně bude velký diamant ze kterého bude pramenit jejich magická moc. Těmito zbraněmi rozpráší nepřátelskou armádu a nastolí normální koloběh dne a noci. Od té doby již uběhlo mnoho let a z pověsti se stala báje a z báje legenda až na ni skoro všichni zapomněli .Tak šel čas . Až jednoho dne se ke králi donesla správa že pohraniční pevnůstky na hranici s temním lesem přestávají komunikovat se světem. Než se králem vyslaný oddíl vydal na cestu přišla další. V ní stálo že vesni na okraji lesa jsou drancována démonickou armádou. A v tu chvíli si král vzpomeň na legendu o čtyřech hrdinech. Na základě této legendy usoudil že bude moudřejší aby všechny jednotky zůstaly v hlavním městě . Vydal povel zabarikádovat vedlejší vchody do města a nechat jen vchod hlavní branou . Tou dobou se lesem pohybovali čtyři postavy byly to bývalí hrdinové ale poté co se provinili proti zákonu se z nich staly psanci. Ale běd je hnala démonická pohroma směrem k hlavnímu městu. Když se dostali před hradby a zjistily že jsou všechny vedlejší vchody do města zavřený se vmíchaly do davu směřujíc hlavni branou do města. Ihned po příchodu do města se vydaly za svým přítelem, jen tam mohli bít v bezpečí.Po příchodu k příteli si odpočinuli ,najedli , vyčistili zbraně a dali se do řeči . Takto uplynuli dva nebo tři dny. Během kterých král jistil že hlavní město je poslední nepokořené město a tak dal pokyn k úplné přípravě na boj. Tato správa se nesla městem jako vítr pouští a tak se zanedlouho dostala i k našim Hrdinům. Těm došlo že to bude možná jejich poslední šance se dostat zas do postavení hrdinů a ne psanců. Pod tímto záměrem se začali zbrojit a připravovat na boj, který mohl přijít každým dnem. Jednoho dne králem na hradby postavené stráže zahlédli rozšiřující se nepřirozenou tmu. Se zděšením zjistily že k boji nejspíš ještě dnes. S touto správou šli ke králi. Ten nařídil okamžitou pohotovost. Když byli už připraveni přesto je velikost přibližující se armády je překvapila. Nepřátele zaútočili ihned co slunce začalo i v pravé poledne zapadat. První vlnu útoku obránci odrazili z lehkostí jakou ještě nikdy jindy. Ale přesto že obránci bránili, démonů chodilo čímdál víc a čímdál silnější. Tak to šlo dál a dál a obránců stále ubývalo. Také paprsku slunce ubývalo Steine rychle. Až zbil jen jeden.A v tu chvíli se na kopci ozářeném tímto paprskem se objevila naše čtyřka. V té chvíli zhasl i tento paprsek. Král si nechal naši čtyřku zavolat. Ihned po příchodu je všichni poznaly.Všichni si začali něco mumlat. Král si sice myslel že to pravda být nemůže, ale vše nasvědčovalo tomu ze jsou to ti bájní hrdinové. I přes neochotu je vyzbrojil bájnými zbraněmi a bájnímy brnenimi a doplňky. Takto vyzbrojení se i s královskou gardou dostavily do čela armády a připravily se na rozhodující výjezd kteří znamená bud úplnou destrukci lidské rasi nebo absolutní konec zla. Asi v tu chvíli se démoni stáhli a tak král vydal rozkaz aby otevřely hlavní bránu . Po otevření vydal rozkaz k útoku ,celá lidská armáda vyjela branou do boje. Našim čtyřem hrdinům se z počátku vedlo skvěle až do doby kdy se jim začali vybíjet jejich magické démanty a tudíž se z nich staly jen obyčejné zbraně. Nikdo nevjeděl co s tím ,až čarodějku nepadlo zbraně spojit a tím stvořit jednu mocnou zbraň. Tak se i stalo. Po spojeni se vypustila velká magická vlna která zasáhla všechny démony a změnila je na prach. Tím pádem zlo upadlo do nekonečné nečinnosti. A naši čtyři hrdinové se stali opravdovými hrdiny. Tímto přeběh končí.
Fantasy a Sci-fi: Jeremiho Čítárna
© Jirka 'Jeremius' Wetter, jeremius@fantasy-scifi.net, 2000 - 2004

http://fantasy-scifi.net/citarna/