Příteli..

Železné duše šedých mraků
když ocel pluje oblohou,
mámení světla, vada zraku
dohodnout se nemohou..

Ohnivé hlavy zářné výše,
zdánlivá aura dávných časů
paprsky Slunce o zem kříše
v čirém, němém úžasu.

Vzchop se! Smiluj, nemiluj!
Zahoď střípky sebelásky.
Rozběhni se, klidně stůj,
odpovím ti na otázky:

Život, moře, smrt a láska,
všechno a nic, přízračný lid.
Zastavit vesmír, Perun práská
z modrého nebe, klid.

Poutníče, zvěstuj svému lidu
Sodomu, ženy, černý mor,
nedostojí člověk nikdy svému slibu,
pískovec v hedvábí, bleší vzdor.

Všichni jsme břímě náš´ho světa,
pokračuj, nestůj, tvoje věta
říká více než význam duhy,
ve společnosti budeš vždycky druhý,
příteli..
Fantasy a Sci-fi: Jeremiho Čítárna
© Jirka 'Jeremius' Wetter, jeremius@fantasy-scifi.net, 2000 - 2004

http://fantasy-scifi.net/citarna/