UFO v pojetí Jungovy hlubinné psychologie

1. Moderní mytologie

    V současné době, kdy se myšlení čelních církevních představitelů stává často dynamičtějším než dogmatismus vědců zvláště exaktního zaměření, je lidstvo zbavené klapek na oči, ale i vodítka ať už náboženského nebo "vědeckého", a tak je stále více těch, kteří čekají na zázrak či spíše na přistání našich vesmírných bratří. Toto přistání jsem označil za zázrak, protože pro většinu lidí je cokoliv nadpozemské i zázračné. V minulosti se každý zázrak téměř automaticky spojoval s církevně náboženskou ideou boha nebo bohů, se svatými a s anděly a tedy i manifestace archetypů měla v očích oněch lidí náboženskou formu. Dnešní svět ještě stále utvářen filosofií vědy 19. století připustí spíše plavidla návštěvníků z kosmu tzv. INAS-plane, než jednoho prostého anděla ať třímá planoucí meč nebo zlatou lyru. Proto dnes i archetypy volí více formu stříbřitého disku než andělíčka strážníčka.
    Další slavný Švýcar Erich von Daniken však vidí UFO za obojím tedy i za/v božskými/ch postavami a tvrdí, že Zeus a zvláště jeho latinskoameričtí kolegové jsou návštěvníci z kosmu. Avšak tento vědec a spisovatel tvrdí, že takové vědy jako psychologie jen zamlžují brýle poznání tvořené jeho exaktními miláčky, jejichž představitele ovšem nazývá dogmatickými egoisty na dvoře krále Nobela. Jednou z jeho kladných stránek je jeho kritika S. Freuda. Nutno podotknout, že některé jeho názory jsou mi bližší než stanoviska oficiální vědy, i když to s výskytem UFO či přesněji INAS-plane (INcolae AStrorum = obyvatelé hvězd) poněkud přehání.

2. Historie fenoménu

    Novodobou vlnu zájmu o fenomén UFO zahájil (více méně) americký pilot Keneth Arnold cca koncem května 1947, když spatřil formaci devíti neidentifikovatelných létajících objektů v pohoří El Captain na jihozápadě USA. Tyto objekty, které právě Arnold pokřtil na létající talíře, se pohybovaly rychlostí 3 tisíce kilometrů za hodinu a to v době, kdy pokusné letouny dosahovaly při prudkém klesání maximální rychlosti menší než jedenáct set km/h a průměrná rychlost velmi vzácných tryskových stíhaček byla o dobré tři stovky menší.
    Na tuto událost téměř okamžitě navázal Rosevellský incident, kdy se na ranči spravovaném Macem Brazelem po velmi silné bouřce objevily jakési trosky čehosi. První oficiální vojenská verze potvrdila pád INAS-planeu, tuto verzi vydal médiím zpravodajský důstojník 29. bombardovací perutě USAF, jediné americké jednotky disponující atomovými bombami, tedy přísně elitního útvaru, major Jessie Marcel. Po několika hodinách armáda na příkaz kohosi z CIA změnila názor a prohlásila onen objekt za meteorologický balón. Poblíž Rosevellu u Soccora (obojí je v Novém Mexiku) byl nalezen další objekt, pokud přijmeme první oficiální verzi by se jednalo asi o záchranný modul, a několik těl humanoidního typu, pravděpodobně mimozemské rasy označované dle barvy kůže jako greyové, z nichž jeden přežil a nějakou dobu pobýval u indiánů z kmene Acoma. Z tohoto případu údajně pochází i slavný Santilliho film s pitvou mimozemšťana. Když před dvěma roky uplynulo povinných padesát let utajování požádala řada osob i organizací o vydání materiálů o tomto incidentu, bylo jim oznámeno, že utajení stále trvá, což je neobvyklý postup např. materiály o projektu Manhattan (vývoj americké atomové bomby) byly téměř celé zveřejněny, pro uklidnění nejhlasitějších žadatelů byla odtajněna velmi čerstvá zpráva letectva považující onen objekt za soustavu balónů Mogul na monitorování ruských jaderných pokusů (v roce 1947?). Rosvell je nejvíce zkoumaný incident související s UFO.
    Po těchto událostech začal v sinusových přískocích narůstat zájem ať již aktivní či pasivní o fenomén UFO a tento nárůst trvá dodnes. Na přelomu padesátých a šedesátých let byl požádán americký astronom českého původu J. Allan Hynek o podrobnou analýzu tohoto jevu, jeho zpráva někdy nazývaná né zcela mylně Blue Book, má dvě verze první předaná i veřejnosti vylučuje možnost INAS-plane, druhá a kompletní tuto možnost připouští. Odhalit pravdu se pokusilo i několik kandidátů na amerického prezidenta, nejdále to dotáhl (do hrobu) JFK, tím ovšem nenaznačuji žádné souvislosti. V současné době stojí v čele výzkumů neoficiálně německý historik a kulturní antropolog Michael Hesemann. Z institucí, které se výzkumem přímo nezabývají je nejdůležitější republika San Marino, která podporuje několik badatelů finančně a hlavně dovolila na svém malém území pořádat konference o UFO a s ním souvisejících jevech.
    S nárůstem zájmu se začaly hledat stopy mimozemšťanů i v minulosti. Toto pátrání vyvrhlo nejen mraky danikenovských a pseudodanikenovských teorií, které pravdu kamuflují značným přeháněním, dost možná úmyslně.. ale i upozornilo na pěknou řádku záhad (Tunguzska, prostřelená lebka dinosaura, atd.), což podnítilo celé nové odvětví mysteriologie a to chronologii (L.Souček, J. Bergier). Vedlo ovšem i ke zkoumání toho, co předcházelo příletu INAS. Tady se mnoho odborníků shodlo, že tím důvodem příletu byla druhá světová válka. Skupina vědců zkostnatělého západního myšlení zastávající teorii hromadné ufohalucinace hlásá, že iniciátorem halucinace byl šok lidstva z druhé světové války. Sice mají trošku pravdy šok z obou válek! přetvořil povahu lidstva, aby se stala přístupnější fenoménu UFO, ale k této "absolutní hodnotě" teorie je třeba podotknout, že šok z druhé války byl zlomkem šoku z té první, a halucinace přece nepotřebuje roky na cestu vesmírem byť rychlostí světla. Já se osobně přikláním k tzv. jaderné variantě, kdy iniciátorem příletu byl první jaderný výbuch v 16. července 1945 v Alamogordo, New Mexico!!! Tato teorie uvažuje přítomnost stálého monitorovacího zařízení s nadsvětelnou komunikací v blízkosti či na povrchu Země, což je ovšem dosti danikenovské, nicméně klidně možné.
    Z Jungova hlediska nebylo nikdy nejdůležitější jestli UFO jsou meteority, polární záře (vysvětlení velmi populární u západních vědců, ale prostorově nedostatečné), družice, civilní a vojenská letadla, svítící sovy (jedna z nejkrásnějších a nejefektivnějších hříček přírody), či supertajné většinou vojenské prostředky (položka značně vyšší než by se zdálo), vtípky podnikavých jedinců, výmysly lhářů a nebo opravdové INAS-planey, pro Junga v psychologické a psychoanalytické realitě tento fenomén zkrátka existoval. Pro něj dokonce byly lepší sporné případy kdy si jednotliví svědkové sami dodávali některé prvky, tedy na nějaký vhodný podnět projekovali své archetypové obrazy.

3. Kruhy v obilí

    O poslední výrazný nárůst zájmu o fenomén UFO se přičinil boom tzv. kruhů v obilí. Tento jev se sice sporadicky vyskytoval minimálně již v minulém století, ale soustředěné pozornosti se mu dostalo až začátkem devadesátých let dvacátého století, kdy jejich výskyt vzrostl giganticky.
    Kruhy v obilí jsou piktogramy vytlačené velmi zvláštně do zemědělských užitkových rostlin, jelikož jejich rájem je Anglie jedná se většinou o obvyklé obiloviny, ale kruhy byly pozorovány i v rákosu, čočce, rýži, stromech (Kanada, ČR) a v obyčejné trávě. V "pravých" kruzích, tj. v kruzích nedělaných úmyslně lidmi sešlapáváním, se vyskytuje řada anomálií magnetického pole, mírně zvýšená radioaktivita, proutkařský efekt, baterie se vybíjejí velkou rychlostí, magnetofonové kazety zaznamenávají zvláštní zvuky, na exponovaných fotografiích jsou často vidět různé světelné úkazy a senzitivní osoby pociťují různé zdravotní "problémy" (hlava, srdce, plíce).
    Výskyt kruhů v obilí je hlášen téměř z celého světa, ale zatím každý rok (vyjma 1996) je minimálně 75 procent hlášeno z Anglie konkrétně z oblastí Wiltshire, Salisbury, Avebury atd. Pokud Vám tyto jména připadají povědomá pak máte pravdu. Wiltshirští Bílí koně, Stonehenge a Aveburský kruh (obdoba Stonehenge, o trochu starší) leží právě zde. V již zmiňovaném roku 1996 bylo cca 30 procent kruhů registrováno u Sušic a zvláště u obce Kolinec, to byl zatím největší výskyt kruhů mimo Anglii. Mimochodem v nedávné době bylo u Kašperských Hor (cca 25 km od Sušic) objeveno keltské něco asi hradiště a ve stejné lokalitě bylo uděláno několik dalších objevů z keltských a předkeltských dob. Ještě jedna zajímavost tak jako se v Americe líbí UFO, tak se tam nelíbí kruhům v obilí (není se jim co divit).
    Častým obrazcem kruhů jsou jak jinak kruhy, buďto samostatně, nebo po skupinkách, či v obrazcích (keltské kříže, model sluneční soustavy, štír). Dalších tvarů je nepřeberné množství z nejzajímavějších uvedu dharmové kolo, insektogramy, nápis, Manderbrotova množina, kolo od bicyklu, delfínogramy, siluety UFO, hvězdy, symbolové trojúhelníky. Bylo zaznamenáno i několik pokusů o odpověď na piktogramy, reakce se vždy dostavila.     Teorií o vzniku je téměř tolik, kolik je cerealogů (cerealogie je věda zabývající se kruhy, součást mysteriologie). Teorie posvěcená britskými médii po prvním období výskytu, hlásá, že jde pouze o podvody dvojice důchodců Douga Bowera a Davea Chorleye, kteří s nedokončeným středoškolským vzděláním tvořili obrazce z fragtální geometrie, o které Miškovský radši nic neví a Tomek o ní kdysi asi něco slyšel. Vynechám teorie jako je páření ježků (na bodlinkách patrně nosily uran) a kajmanů, padající močovina z letadel a vítr (asi zase v kombinaci s polární září), protože je pokládám za nesmysly - u Stonehenge se kajmani nevyskytují (alespoň nás o tom prof. Vašátková neučila), letedla tam prý nelétají, polární záře tam nesvítí a o migraci ježků s uranem pochybuji. Pak zbudou dvě skupiny teorií za prvé morfogenetické pole a za druhé účast UFO.
    Morfogenetické pole je velmi blízké Jungovu pojetí kolektivního nevědomí, respektive pokud připustíme, že se může kolektivní nevědomí projevovat např. na radaru bez lidského prostředníka (s ním se jedná o parapsychologický jev), pak jsou oba pojmy téměř totožné. Morfogenetické pole je prakticky všudypřítomné, ale koncentruje se v tzv. Windows (neplést se stejnojmenným výrobkem firmy Microsoft, mfg pole je mnohem spolehlivější). Ve Windows je vyšší počet pozorování UFO a veškeré další záhady a zázraky se zde vyskytují nepoměrně častěji. Pomocí teorie morfogenetického pole se dá "vysvětlit" značná část záhad tohoto a jiných světů. Mfg pole vysvětluje různé zjevení, SHC (samovznícení osob), různé vidiny a slyšiny, mimochodem jedno Window mfg pole se rozkládá kolem jezera Loch Ness. V případě platnosti této teorie by byly Kruhy v obilí materializovanými projekcemi našeho kolektivního nevědomí, resp. jeho archetypů, a pak by bylo navýsost důležité je bedlivě zkoumat za pomoci (jungiánských) psychologů.
    UFO teorie či spíše teorie účasti či spoluúčasti(?) INAS je zřejmá a svědčí pro ní řada nepřímých důkazů (což je více než pro všechny ostatní dohromady) např. několik fotek UFO z blízkosti kruhů, svědectví E. B. Meyera, radioaktivita a elmag jevy, ale několik desítek sekund videozáznamu vzniku kruhů energií UFO by byl nejcennější materiál pro mysteriologii (vyjma odtajnění archivů tajných služeb světových supervelmocí, či povolení k prohlídce základen Area 51 a Saratovo).

4. Mandaly, tedy Selbst

    UFO i Kruhy v obilí si drží svůj charakteristický tvar dlouhodobě a v naprosté většině případů, tímto symbolizujícím tvarem je Kruh - ze silně nadprůměrného výskytu trojúhelníkovitého UFO před třemi čtyřmi lety bylo nadobyčejné procento (dle některých odborníků i všechno) pozorování vysvětleno novým supertajným americkým vojenským letounem s technologií Stealth II, která má být údajně neregistrovatelná Tamarou (chacha, T2, Milada...).
    Pokud jsou piktogramy složitější, než jeden nebo více "náhodných" kruhů, jedná se obvykle o formace většího počtu sdružených kruhů s doplňkem, kterým často bývá kruhová výseč. útvary, kde se vůbec nevyskytuje motiv kruhu, sice existují, ale je jich nepatrný zlomek a z 90 procent se jedná o padělky. Pravé piktogramy obsahují nejčastěji motiv hvězdy kříže nebo trojúhelníku.
    Kruhové a některé další obrazce (dharmové kolo) nám přímo vnucují představu mandaly, která často znamená Selbst, jiné představují symboly různých kultur (Keltové) pro slunce, další ze symbolů Selbst. V jistém smyslu jsou i obrazce celé sluneční soustavy symbolem nejvyššího z (osobních) archetypů. Stejně tak stříbřité a svítící disky UFO se svými zázračnými = božskými (nejen manévrovacími) schopnostmi nám podsunují ideu něčeho nad člověkem, něčeho blíže bohu, Selbst. Tvary zobrazení UFO studoval Jung dosti často pomocí nebo prostřednictvím alchymistické teorie a hermetických textů a pro tuto metodu by byly piktogramy pro svou poněkud větší výpravnost lepší, než nutně aerodynamické UFO. Mnoho kruhů v obilí splňuje Jungovu charakteristiku (symbolu) kvadratury kruhu, kde: "kruh ve středu je nazýván prostředníkem, který nastoluje mír mezi nepřáteli nebo mezi čtyřmi živly" cituje Jung jeden hermetický text a popisuje tak spojení protikladů, další z atributů Selbst. V psychologické rovině toto tvoří quinta essentia pětice již nazývá quincunx (4 elementy + éter). Další spojitost s mandalou je ve spíše iracionálním působení obou věcí respektive "obilné" a klasické formy mandaly, než v jejich intelektuálním pochopení podle kvalit západního světa.
    Mandala a jí představující fenomén UFO (kruhy v obilí považuji přímo za mandalu) nabádá ke zkoumání lidské vnitřnosti, psýché. Obrací člověka k němu samotnému, racionálně nevysvětlitelnými jevy oživuje jeho další funkce, zvláště západními lidmi téměř vytěsňované cítění a intuici. Pobízí člověka a zprostředkovaně lidstvo na jeho cestě procesem individuace, která se oběma světovými válkami zastavila, nebo téměř zastavila. Touto pobídkou je převážně zjevení mandaly = Selbst, které symbolizuje mimo mnoho jiného i smysl života. V takovéto interpretaci má fenomén UFO a kruhů v obilí jednoznačně terapeutický účinek, a proto si zasluhuje další výzkum, který je možná západními technikami myšlení neproveditelný.
    Výzkum by se měl zaměřit zvláště na to jakou terapii a proč tehdy a tam nasadili naši vesmírní (nebo morfogenetičtí) terapeuti. Tím by se lidstvo mělo pokusit o autodiagnosu podle léčby. O to se v podstatě pokusil Jung, ale lidstvo ve větší míře nebylo (a není) připraveno jeho překlad poselství pochopit či přijmout(proto si můžeme gratulovat, že alespoň my, díky pí. prof. Knotkovi snad jednou budeme). O tom svědčí i to, že narozdíl od všech ostatních oblastí Jungovi tvorby, nemá jeho výzkum tohoto fenoménu žádného pokračovatele (zatím...).
    První věcí nejvíce zřejmou z této globální terapie je její potřeba a ta je jasná každému, kdo okusil (třeba na sobě) zkostnatělost, předsudkovost a další slabiny "západního" myšlení. Odpovědi na otázky kdy a kde resp. proč tehdy a tam jsou složitější a obávám se, že se stanou (snad!) předmětem sporu nacionálně podbarvených diskusí zvláště mezi evropskou a americkou vědeckou komunitou, protože se nabízejí dvě (tři) hlavní varianty odpovědí:
    1. Americká varianta - Léčba začala koncem čtyřicátých let v USA, protože zde byla větší pravděpodobnost úspěchu léčby, která uspěla a proto nebylo třeba přistoupit k druhému stupni (kruhy), který je určen pro svou vyšší působivost (existují hmatatelné důkazy, i když jen po omezenou dobu) na léčbu těch natvrdlejších.     2. Evropská varianta - Léčba začala koncem čtyřicátých let v USA, protože slabší Američané dříve podlehli a tedy i dříve musela být zahájena léčba a to rovnou drastickými (pár UFO se při nich zřítilo) prostředky, kdežto ušlechtilejším Evropanům stačí pár koleček v polích.
    3. Globální varianta - protože se mi nechce rozhodovat, která z předcházejících variant je blíže pravdě a protože jsem Evropan tak by to bylo i neobjektivní, uvádím snad nejrozumnější třetí v podstatě kompromisní variantu. Léčba začala po druhé světové válce v USA, protože jejich obyvatelé nebyli dostatečně šokováni samotnou válkou, nebo proto, že bez předchozího šoku léčbu lépe snášeli. Byla zvolena forma UFO, protože stejně byla potřeba přítomnosti INAS-plánů pro monitorování jaderných pokusů a navíc Američané jsou více techničtí než Evropané. A Evropané jsou díky větší přirozené spjatosti s konkrétním místem citlivější na morfogenetičtější kruhy a navíc se déle bránili nástupu konzumní komerce a ještě k tomu si vzali i "poučení" z terapie Američanů.
    Je mnoho věcí, které mohou být důvodem k zahájení této kolektivní léčby od konzumu a komerce přes globalizaci a zneužívaní zdrojů k postrčení duchovního vývoje, tedy procesu individuace lidstva, aby duše stačila tělu - aby filosofie a společenské nauky "zvládly" výplody strojírenství, elektrotechniky, genetiky a mnoha dalších. Jelikož z této škály je těžké vybrat správnou odpověď a i když argumenty vychýlí misky vah ve prospěch té či oné varianty, opravdový důvod budou ještě po nějakou dobu (asi ne moc dlouhou) znát jen samotní terapeuti. Proto by bylo pro lidstvo nejlepší léčbu přijmout a přemýšlet o těchto fenoménech, ale nejen myšlením, ale také i cítěním, vnímáním a intuicí.

5. Nový věk - Věk Vodnáře

    Jung spatřoval ve vlně pozorování UFO na přelomu čtyřicátých a padesátých let znamení velkých nadcházejících nebo probíhajících změn, srovnatelných s koncem jednoho platónského měsíce, Aeonu. Těmto změnám přikládal velký význam v ovlivnění myšlení i celého psychoprofilu lidstva. Tím v podstatě předpověděl jeden z (nej)významnějších astronomických objevů druhé poloviny (raději, dvacátého ,než našeho) století a to precesní pohyb a jeho součinnost s ostatními pohyby. I když je pravděpodobné, že tento pohyb znali již majští a egyptští astronomové a astrologové.
    Nyní se završuje přechod mezi věkem Ryb a věkem Vodnáře, tento přechod již začal 3. února 1844 a plně bude dokončen 3.února 2029. Tento přechod je způsoben precesním pohybem v jehož důsledku se tzv. jarní bod sune po pásu zvěrokruhu proti pořadí astrologických znamení. Jedno precesní znamení vládne 2155 let, takže máme "štěstí", že žijeme v tak zajímavém období změny.
    Podle starých gnostickokřesťanských myslitelů lze označit Věk Ryb za křesťanský aeon, po němž má někdy(!) následovat aeon Ducha svatého, kdy by lidstvo mělo dojít Svébytí (Selbst) - dle Jungovy interpretace. Jenže je otázkou zda Věk Vodnáře bude i aeonem Ducha svatého. Jde o tom pochybovat, protože např. da Fiori hovoří o třech křesťanských aeonech (Otec - zákonní, Syn - evangelické, Duch svatý - Kontemplace), tedy se jedná za: a) o jednotlivé části - třetiny Věku Ryb (Ryba - symbol křesťanství) což zjevně neplatí, b) o tři po sobě jdoucí aeony - v tom případě by byl Věk Berana označen za zákonní období a křesťanská éra by tvořila jedno roční období platónského roku - zimu? c) tři křesťanské aeony jsou po každém roce nějak rozesety, třeba jako vodní znamení. Podle mých úvah platí béčko, Beránek boží, Ryba Ychtis, Voda, kterou se křtí.
    Jaký význam či vliv (projev, formu, působení..) bude míti tato změna na lidstvo, můžeme usuzovat již z elementárních znalostí o znamení Ryb a Vodnáře. Ryby, které jsou v "klasickém" zvěrokruhu poslední, mají od každého trochu a jsou vzájemně protichůdné, dosti nestabilní, což je popis vcelku se hodící na naší minulost. Naproti tomu Vodnáři jsou lidé budoucnosti, velmi inteligentní a bratrští, ale na druhou stranu jich mnoho najdete v ústavech pro duševně choré a jsou i značné výstřední pokud... Ryby jsou noční proměnlivé znamení vody, kdežto Vodnáři jsou denní pevné znamení vzduchu a to ukazuje na značnou rozdílnost a přechod mezi extrémy je vždy náročný. Jsem celkem rád, že se velmi pravděpodobně nedožiji dalšího přechodu - není téměř nic rozdílnějšího než Vodnář a Kozoroh. K výčtu rozsahu změn musíme přidat ještě prudký nárůst záření centrálního slunce naší galaxie ve znamení Vodnáře dosahující největší intenzity oproti jedné z nejnižších intenzit v Rybách. Tyto údaje pochází od Plejáďanů resp. Erraňanů (viz Eduard "Billy" Meier).
    Velikosti a důležitosti, ale také neobvyklosti této změny nebo těchto změn si by vědom již Jung když prohlásil, že: "Nepohání mne žádná domýšlivost, nýbrž mé svědomí lékaře, které mi radí, abych splnil svou povinnost tak, že budu připravovat těch několik málo lidí, pro něž dokážu být srozumitelný, na to že lidstvo čekají obrovské změny a události, jež odpovídají konci aeonu. Jak je nám známo už ze staroegyptských dějin, vyskytují se vždy na konci platónského měsíce a na začátku měsíce následujícího jevy psychické proměny. Jsou to, jak se zdá, změny v konstelacích psychických dominant, archetypů, které způsobují sekulární proměny kolektivní psýché." Nutno si přiznat, že dnešní situace je vcelku příznivá zásadnějším změnám, neřku-li, že je rovnou potřebuje.

6. Kosmické zákony a Řád

    Jak již bylo řečeno UFO i kruhy v obilí představují tak či onak mandaly nebo mandaloidní obrazce. Mandaly jsou relativně přirozeným symbolem celistvosti a proto i řádu, ale psychologický kříž a jantra náleží k typu mandal, který má k celistvosti a řádu blíže než ostatní, protože jantra a psychokříž jsou řádem a celistvostí. Obě dvě mandaly zároveň navozují a udržují řád, který může být nastolen pouze v celistvosti držené pohromadě kruhem. Tento řád má být podle mahajánového budhismu kosmický, časový a psychologický. Tento řád je nazýván nejčastěji Kosmický Řád, ale také Kosmické zákony, Zákony Stvořitele, Řád Stvoření atd. Vnesení řádu do současného pozemského superchaosu a scelení lidstva na všech úrovních je nanejvýš žádoucí a to nejen pro vstup do Nového Věku, ale také pro uspořádání našich vlastních životů, které jsou antropizovány téměř vším hlavně však samy sebou. A to není dobré protože každý chaos, vyjma lidského, jeví snahy o samouspořádání.
    V žádné publikaci, která se mi dostala do rukou, není uvedeno celé a doslovné znění a dokonce je těžké najít jeho část. Asi největší, nebo alespoň největší mně známý zlomek je biblické desatero, respektive podle některých výkladů a narážek jedenáctero až třináctero (i když existují názory, že i víctero). Další body starozákonních přikázání jsou uváděny většinou v souvislostech se Svitky od Mrtvého moře, v nichž se prý našli i další zmínky o Kosmickém Řádu. Kosmický Řád hlásá svobodu duševní, tělesnou, vědní a uvědomělou, která náleží všem rasám a lidským druhům (v intergalaktickém smyslu). Problematičtější je to se svobodou náboženského vyznání, která jak se zdá není potřeba, protože všichni, kdo žijí podle Řádu, vyznávají jediného Stvořitele, ale je pravdou, že nejvíce informací o KŘ čerpám od katolíků. Stejně tak asi žádný bod nezaručuje rovnost, protože v kosmických civilizacích má každý svou hodnost podle své moudrosti. Kosmický Řád zakazuje využívaní vynálezů pro agresorské válečné využití a vyžaduje velké sebeobětování pro Řád v případě potřeby. Na druhou stranu Řád povoluje určitě mnohoženství a pravděpodobně i mnohomužství.
    Kromě již zmíněného Kumránu nalezneme stopy Zákonů Stvořitele i v předkolumbovských latinskoamerických civilizacích, kde byl využíván v numerické podobě jako vzorník jednotlivých rozměrů pro chrámy a jiné významné budovy. Určité formy Zákonů lze nalézt mj. u inuitských kmenů či u australských domorodců. Dnes sice o nastolení Věčného Řádu na zemi mluví hned několik sekt, ale v souvislosti s činností INAS ho uvádějí především Američan polského původu George Adamski a nám již známý Švýcar Eduard "Billy" Meier. Adamski se proslavil ve stejné době jako pánové Arnold a Brazel a stal se prvním kontaktérem. Po svých vesmírných cestách v lodích INAS otevřel ve svém domě na Mount Palomaru jakousi školu, ve které učil Vesmírným Zákonům. Billy Meier vyvíjí stejnou činnost v Hinterschmidturi ve Švýcarsku, kde vybudoval Semjasino středisko stříbrné hvězdy. Protože INAS zřejmě nalézají v šíření Řádu Stvořitele smysl života, můžeme jen doufat, že tato ideologie se ukáže jako ta "pravá" - selfická.

7. Závěr

    Co říci závěrem a neopakovati již opakované? Problematika UFO respektive INAS-plane a Kruhů v obilí je bezesporu zajímavá a její studium přináší prospěch v mnoha oblastech lidské činnosti a jak nám dokázal C.G.Jung je potřebné i v oblasti zkoumání a léčby lidské duše, ať již jsou výplodem mimozemských civilizací či morfogenetického pole, tohoto kolektivního nevědomí naší planety. C.G.Jung se věnoval výzkumu tohoto fenoménu ve svém díle Moderní mýtus - O věcech, které lze vidět na obloze a částečně v Psychologii a alchymii, ovšem ve své době měl k dispozici pouze silně cenzurované zprávy o UFO, kruhy v obilí přišli až později, ale přesto o nich mohl vědět ze studia starých materiálů. O čem však, bohužel, vůbec vědět nemohl a co by ho asi velmi zajímalo jsou setkání čtvrtého druhu, tzv. únosy do UFO, k nimž dochází až v poslední čtvrtině dvacátého století. Respektive k nim docházelo i dříve, ale v mnohem náboženštějších stoletích byla setkání 3. a 4. druhu považována bez výjimky za boží zjevení a podobné události, alespoň v euromaloasijské oblasti, z ostatních nemáme k dispozici přeložené vhodné materiály. Pro přesnost jako setkání prvního druhu se označuje pozorování létajících světelných bodů. Druhý druh nastává, když je možno rozeznat detaily talíře či pozorovat posádku. V některých případech je velmi těžké rozlišit 3. a 4. druh. Nejslavnější, setkání třetího druhu je kontakt a komunikace s mimozemšťany. Takto klasifikoval pozorování UFO již zmíněný J. Allan Hynek v Blue Book. Na rozdíl od jiných projevů UFO se únosy do UFO spojovaly s psychologií od samého začátku, protože i skalní zastánci INAS unesené odsuzovali jako lháře a podvodníky. A to až do doby než byly v USA v polovině devadesátých let dvacátého století objeveny tzv. implantáty. Od té doby se velmi pečlivým zkoumáním došlo k závěru, že sice většina údajných unesených jsou podvodníci, či přesněji nemocní lidé, ale určité procento (cca 3-5%) příběhů je pravdivých. K rozlišení vedou dvě zcela nezávislé cesty: 1) nepraví unesení (pokud to nejsou vyslovení lháři) trpí dosti podobnou psychózou, 2) v jejich příbězích se vyskytují určité nepřesnosti a některé detaily, které zkušený výzkumník ihned identifikuje (jsou to nepravdy vsunuté do většiny publikovaných příběhů). Druhá podstatně menší skupina je podle dnešních poznatků doopravdy zkoumána mimozemšťany. Pro to svědčí i nálezy ú implantátů u více než padesáti procent opravdu unesených. S vyloučením pravých únosů a notorických lhářů (a jiných omylů) se dostáváme k cca 65% procentům psychotiků což například ve spojených činí ročně až 4 000 případů. Americká vláda pověřila několik psychologů a psychiatrů, aby vyšetřili tyto pacienty a nalezli mezi nimi spojitosti, ale bohužel výsledky jsou utajovány. Podle názoru ufologů se však jedná jen o jeden z moderních syndromů libovolné psychózy (jako je třeba pocit sledování u paranoiků) nebo o taktéž moderní interpretaci snových obsahů - podle danikenovské metody skřítek nebo víla = INAS.
    Mezi největší zastánce jungovského pohledu na problematiku UFO a Kruhů v obilí (a kdekoliv jinde) patří přední britští cerealogové John Mitchell a George Wingfield, jejichž jména platí v cerealogii asi jako Tesla a Edison v elektrotechnice. Pokud člověku nevadí lehčí překroucení faktů a radikální pohled na věc dá se s pomocí Jungovy psychologie, zvláště když přistoupíme na teorii morfogenetického pole, "vysvětlit" většina záhad mysteriologie.
Fantasy a Sci-fi: Jeremiho Čítárna
© Jirka 'Jeremius' Wetter, jeremius@fantasy-scifi.net, 2000 - 2004

http://fantasy-scifi.net/citarna/