Básně a písně | Báje, mýty, příběhy | Filmy | Hudba | Hry | Chron. rejstřík | Jazyk a písmo | Kalendáře
Knihy | Obrazárna | Rasy | Víte, že... | Zeměpis | Životopis | Hlavní stránka | Fantasy a Sci-fi


Básně z knihy "Hobit"

Rozbij talíř, třískni flaší!Kapitola 1Strana 16
Dřív než vzejde světlo dneKapitola 1Strana 18
Kampak sem zvenkuKapitola 3Strana 47
Chňap! Lap! Strop sklap!Kapitola 4Strana 58
Hádanky Bilba a GlumaKapitola 5Strana 68
Patnáct ptáčků na pět jedlíKapitola 6Strana 94
Vál vítr přes uvadlý vřesKapitola 7Strana 111
Starej tlustej pabouk přede nit!Kapitola 8Strana 137
Bubřináč s blbým BublinouKapitola 8Strana 138
Val se - val se - valKapitola 9Strana 156
Do svých krajů hleďte ploutKapitola 9Strana 157
Král slují pod horamiKapitola 10Strana 168
Pod Horou, která temně čníKapitola 15Strana 220
Drak padl v bojiKapitola 19Strana 249
Zpívejte všichni, zpívejte v plesu!Kapitola 19Strana 251
Cesty vedou dál a dálKapitola 19Strana 253

   
    Rozbij talíř, třískni flaší!
    Zlámej rukojeti lžic!
    To pan Pytlík těžko snáší-
    sklenkou křápni ještě víc!

    Propal ubrus, jenom směle!
    Vylej mlíko ve spíži!
    Kosti vysyp u postele!
    Víno cákni do díží!

    Šálky házej do moždíře,
    pak je roztluč palicí!
    Když nestačíš na talíře,
    koulej s nimi světnicí!
   
    To pan Pytlík těžko snáší!
    Proto opatrně, braši!
Zpět
    Dřív než vzejde světlo dne,
    přes horstvo, jež se v mlze pne,
    jdem do hlubin, kde vládne stín,
    hledat své zlato kouzelné.

    Znal naše kouzla zemský klín,
    když rod náš v třesku kovadlin
    kul klenoty a temnoty
    zaháněl v slujích, kde spal stín.

    A mnohý elf i dávný král
    měl od nás meč, co zářně plál,
    kdyžtě náš um těm vladařům
    do jilců oheň včaroval. 

    Dali jsem stříbru hvězdný třpyt,
    korunám zlatým slunce svit-
    tu krásu krás a skvělý jas
    jsme předli z drátků jako nit.

    Dříve než vzejde světlo dne,
    přes horstvo, jež se v mlze pne,
    jdem do hlubin, kde vládne stín,
    pro svoje kouzlo ztracené.

    A co jsme měli pohárů
    a zlaté harfy postaru,
    jenže náš zpěv člověk či elf
    neslýchal z hlubin, ani hru.

    Sosny se s nářkem prohnuly,
    zlé vichry nocí vanuly,
    les rázem vzplál a plápolal
    tak jako tisíc fakulí.

    Zvon v údolí bil na poplach
    a lidem zbělil tváře strach,
    když dračí spár hůř než žár
    jim pohřbil město v sutinách.

    Dýmala hora pod lunou
    v tu chvíli nás osudnou,
    každý se hnal, než drak ho sklál
    pod svými drápy, pod lunou.

    Dřív nežli vzejde slunce svit,
    přes chmurný, mlžný horský štít
    jdem do hlubin, kde vládne stín,
    mu harfy své i zlato vzít!
Zpět
    Kampak sem zvenku?
    Co byste rádi?
    Snad podkověnku?
    Řeka si pádí!
    Tma už se snáší
    roklinkou naší!

    Kampak ty vaše
    nohy se vlečou?
    Vaří se kaše,
    placky se pečou!
    Dobře je, braši,
    v roklince naší,
    haha!

    No, kampak? Co vy
    třesete vousy?
    Kdopak nám poví,
    kam takhle jdou si
    pan Pytlík a Balin
    s nimi Dvalin
    roklinkou naší,
    když tma se snáší,
    haha?

    Chcete tu zůstat,
    či utéct zpátky?
    Tma už je hustá!
    Den už je krátký!

    Útěk je hloupý!
    Ten, kdo k nám vstoupí,
    když se tma snáší,
    ať slyší naši
    písničku po celou noc!
    Vítáme moc a moc!
    Hahá!
Zpět
    Chňap! Lap! Strop sklap!
    Třesk, plesk! Dup, křup!
    Tam dolů hned, kde vládne skřet,
    hohó, tam s tebou šup!

    Břink, bim! Sem s ním!
    Perlík, a kuj! Hohó, jsi můj!
    Teď buš a buš a rob a služ,
    hohó, teď kuj a kuš!

    Chcete pryč? Prásk a bič!
    Sténej a skuč! Kňourej a kňuč!
    A rob a rob a čekej hrob,
    kde vládce skřet smí popíjet,
    hohó, kde má svůj svět!
Zpět
Hádanky položené mezi Bilbem a Glumem.
                        
                        Odpovědi:
Glum:

    Kořeny má škryté v žemi,
    vypíná še nad jedlemi,
    štoupá pořád výš a výš,
    ale růšt ji nevidíš.          (hora)

Bilbo:

    Třicet běloušů na rudé líše,
    napřed žvýkají,
    potom dupají
    a pak stojí tiše.           (zuby)

Glum:

    Bež hlašu pláče,
    bež nehtů štípá,
    bež nohou škáče,
    bež pyšků pípá.            (vítr)

Bilbo:

    K oku v tváři blankytné se točí
    v tváři zelené zas jiné oči.
    První oko na to vece:
    "Ty mi podobné jsou přece,
    jenže jsou to oči nižší
    než já - oko v téhle výši."      (slunce)

Glum:

    Není ji vidět, není ji cítit,
    není ji slyšet, nejde ji chytit.
    Je ža hvěždami a pod horami
    a vyplňuje práždné jámy.
    Byla tu předtím a přijde pak
    a nakonec ti vytře žrak.        (tma)

Bilbo:

    Bez klíče a víka schránka pokladní,
    a přece je zlatý poklad v ní.     (vejce)

Glum:

    Nemá plíce, přece dýchá,
    študená a věčně tichá,
    věčně pije na švé ždraví
    v brnění, co nerežaví.         (ryba)

Bilbo:

    Beznožka leží na jednonožce,
    dvounožka sedí na třínožce,
    čtyřnožka dostane zbytek.       (ryba na stolku,
                        člověk u stolku sedí na stoličce,
                        kočka dostane kosti)

Glum:

    Všechno žere, všechno še v něm žtrácí,
    štromy, květy, žvířata i ptáci;
    hryže kov i pláty ž ocele,
    tvrdý kámen na prach šemele;
    měšta rožvalí a krále školí,
    vyšokánšké hory švrhne do údolí.        (čas)
Zpět
    Patnáct ptáčků na pět jedlí,
    plameny jim pírka zvedly!
    Jsou to divní ptáčci bez perutí!
    Jestlipak nám ptáčci přijdou k chuti?
    Máme si je upéct, dokud oheň plá,
    dusit je či smažit a sníst za tepla?

    Hoř, ohni hoř, jenom je zmoř!
    Pal je a žhni! Jak pochodní
    ať plane noc, my máme moc.
    Juchej!

    Dus je a smaž, ať radost máš!
    Ať shoří vousy a dech se rdousí!
    Peč je a pal, abys je sklál,
    aby tál tuk a pupek puk!
    Tak v popelu
    neujde zlu,
    trpajzlík svému údělu!
    Ať plane noc, my máme moc!
    Juchej!
    Jahoj!
Zpět
    Vál vítr přes uvadlý vřes,
    leč bez pohnutí stál tam les:
    na jeho klín pad věčný stín
    a temný tvor tam mlčky lez.

    Ten vítr od hor chladných vál,
    jak příboj řval a náhle rval
    větve i strom tam v lese tom
    a k zemi listí strhával.

    Pak vítr k východu se zdvih,
    les znehybněl a ztich,
    leč přes močál si vítr dál
    surově hvízdal v notách svých.

    Sténala tráva, rákos lkal
    ve vlnách vod, když dál se hnal
    ševel a šum až k nebesům,
    kde cáry mraků roztrhal.

    Nad naší Horou povětřím
    přeletěl dračí sluj, a tím
    i balvany tam u brány,
    kde dosud ve vzduchu čpěl dým.

    Pak se ten vich nechal svést
    přes moře noci dálkou cest.
    Měsíc jej hned jal do plachet
    a znovu svitla záře hvězd.
Zpět
    Starej tlustej pabouk přede nit!
    Tlustej pabouku, teď si mě chyť!
    Pabouku! Nafouku!
    Mizernej vykouku!
    Přestaň, nebo protrhnu ti síť!
    Starej Bubřino, teďka se styď!

    Nevidíš mě, Bubřináči, viď?
    Pabouku! Nafouku!
    Spadni sem na louku!
    Neuvidíš ze mne ani píď!
Zpět
    Bubřináč s blbým Bublinou
    jdou na mne se svou sítí,
    mám se stát pro ně hostinou,
    jenomže houby chytí!

    Chystejte sítě na mušku,
    jste tlustí však a líní,
    že vám stojí za fušku -
    ty blbé pavučiny!
Zpět
    Val se - val se - val
    dolů dírou dál!
    Hej rup! Žbluňk! Šup!
    Dolů dírou, dolů hup!
Zpět
    Do svých krajů hleďte plout,
    kam vás nese prudký proud!
    Pryč z těchto temných jeskyní,
    severní kde hory ční,
    kde vám širý šerý hvozd
    dává znát svou divokost!
    Plujte z lesní houštiny
    dolů kolem bažiny,
    kolem močálů a blat,
    kde vám vítr bude vát,
    kde vás mlha orosí
    nad jezerem v rákosí!
    Plujte, plujtes hvězdami
    v chladném nebi nad vámi,
    přes písky a peřeje,
    než vás slunce zahřeje!
    K jihu dál a k jihu dál,
    aby den vás přivítal!
    Zpátky k lukám plným trav,
    kde se pasou stáda krav,
    zpátky vašim sadařům vstříc,
    do zahrad a do vinic!
    Aby den vás hřál a plál,
    k jihu dál a k jihu dál!
    Kam vás nese prudký proud,
    do svých krajů hleďte plout!
Zpět
    Král slují pod horami,
    král drohocenných gem,
    zas těmi drahokamy
    povládne v domě svém!

    Zas korunován nyní,
    za zvuku nových strun
    své harfy, v zlaté síni
    zasedne na svůj trůn.

    Zašumí v horách lesy
    a v slunci stébla trav
    a řeky u podlesí
    oblečou zlatý háv.

    A každý proud si výskne
    a přejde všechen žal,
    jezero třpytem blýskne,
    až vrátí se zas král!
Zpět
    Pod Horou, která temně ční,
    zas vládne král svou jeskyní!
    Je mrtev drak, a stejně tak
    zhynou i jiní zlosyni.

    Má ostrý meč náš silný král
    a rychlý šíp a pevný val;
    a drahokam a zlato nám
    dá kuráž ubránit se dál.

    Znal naše kouzla zemský klín,
    když rod náš s třeskem kovadlin
    kul klenoty, a temnoty
    zaháněl v slujích, kde spal stín.

    Dali jsme stříbru hvězdný třpyt,
    korunám zlatým slunce svit,
    pro krásu krás a hvězdný jas
    jsme nechali své harfy znít.

    Je zase volná horská říš!
    Ó, bludný lide, výzvu slyš
    a spěchej sem, ať v domě svém
    vlastního krále podpoříš!

    Přes chladné hory zní náš hlas:
    Vraťte se domů mezi nás!
    A král vám rád svůj vděk dá znát,
    u horské brány čeká vás.

    Zas vládne král svou jeskyní
    pod Horou, která temně ční.
    A stejně tak, jak padl drak,
    padnou i jiní zlosyni!
Zpět
    Drak padl v boji,
    tlejí mu kosti,
    má po své zbroji
    i po skvělosti!
    Rzí se meč láme,
    trůn jistý není,
    síla vás zklame,
    pomine jmění,
    však dál roste tráva,
    listy se chvějí,
    řeka je hravá,
    elfové pějí:
    Vraťte se, braši,
    k roklince naší,
    lala!

    Víc hvězdy září,
    než démant se třpytí,
    luna svou tváří
    nad stříbro svítí;
    oheň víc plane,
    když plameny vzplály,
    než zlato plané,
    tak nač bloudit v dáli?
    Vraťte se, braši,
    k roklince naší,
    lala!

    Kam do daleka
    cesta vás moří?
    Proudí si řeka,
    hvězdy už hoří!
    Kam s těmi ranci?
    Smutek vás chytá?
    Elf s pannou v tanci
    poutníka vítá:
    Zůstaňte, braši,
    v roklince naší,
    lala!
Zpět
    Zpívejte všichni, zpívejte v plesu!
    V korunách vítr, ve zvoncích vřesu!
    Rozkvetla luna i hvězdy svěží,
    rozžehla okna noc své věži.

    Tančete všichni, tančete v plesu!
    Hebká je tráva, jak pírko se vznesu!
    Proud teče stříbrem, stín prchá v háji,
    radostná schůzka v radostném máji.

    Zpívejme tiše, ať neprosne ze sna,
    když kolébá ho laskavá vesna!
    Poutníček hajá. Ať měkce si leží!
    Olše a vrba nechť ho střeží!

    Nevzdychej, sosno, spát aby moh!
    Zapadni luno, ať padne tma!
    Pst! Všichni tiše! Dub, jilm i hloh!
    Zmlkněte vody, pokoj ať má!
Zpět
    Cesty vedou dál a dál
    přes hvozdy a pohoří,
    v klínu věčně stinných skal,
    řek, jež touží po moři;
    sněhem mnoha krutých zim,
    kvetoucí pak lučinou,
    přes trávu a kamením,
    pod horami, pod lunou.

    Cesty vedou pařád dál
    pod mraky i hvězdami,
    ale ten, kdo cestoval,
    teď se domů vrátit smí.
    Kdo zřel meč a plameny,
    kdo zná slují děs a chlad,
    luh teď uzří zelený,
    známý vrch a známý sad.
Zpět

Zpět na předchozí stránku


Jeremiův Tolkien
přepsal Jirka Wetter, jeremius@fantasy-scifi.net

poslední změna: 30. leden, 1998

URL: http://fantasy-scifi.net/jrr_tolkien