Elegie

Když vítr stromy hladí
A tváře laská sníh
Pak zkouším hledat mládí
Po cestách ztracených

Tak projíždím tou zemí
Kde srdce moje dlí
Tam chodíval jsem s těmi
Co dávno v hlíně tlí

Ten kraj byl plný něhy
A lásky horkých dnů
Ach kde jsou bílé břehy
Z mých vzpomínek a snů

V té zemi ptáci pěli
Své ódy plné krás
Vy trubadúři skvělí
Kéž přiletíte zas

Dnes vadnou vonné květy
A na vše padl žal
Já zchroml těmi léty
Však život chvátá dál

Jen lituji těch lidí
Jimž patří dnešní den
Že víckrát neuvidí
Mou krásnou Středozem...

(Dědečkovi)


Sbírka Tvá&

Lukáš BártaJeremiův J.R.R. Tolkien
© Jirka 'Jeremius' Wetter, jeremius@fantasy-scifi.net, 1997 - 2004

http://fantasy-scifi.net/jrr_tolkien/