Když padá město Rohirů

Když padá město Rohirů,
ozývá se zvuk zvonů,
pak taky trubky zazněli
a válečníci vyjeli!

Skřeti se však nelekli
a na steč města vyběhli.
Tehdy nově zkutý meč
vyšlehl až do nebes.

Vládce temnot kázal dál,
avšak lid svůj nezvládal.
Skřeti byli pobiti
a lidé mohli slaviti.

Když byl svržen starý kmet
tak strom na věži znovu kvet!

SquirlJeremiův J.R.R. Tolkien
© Jirka 'Jeremius' Wetter, jeremius@fantasy-scifi.net, 1997 - 2004

http://fantasy-scifi.net/jrr_tolkien/