Černá hora vysoko se tyčí

Černá hora vysoko se tyčí,
Temný pán na lidi své křičí.
Saruman, jenž dlí v Železném pasu,
káže, ale bez ohlasu.
Na družinu hroznou bouři seslal,
tahdy Gandalf pulčíka se zeptal!
"Vyvolený, kudy teď se dát?
Tady přikryje nás brzy bílí háv!"
"Do Morie, tam je cesta suchá,
avšak so tam na nás čeká?"
To věděl jen Gandalf Šedý,
a tak do Morie vešel bldý.
Morie, tam Durinův rod žil.
Balroga však kdysi rpobudil!
Jeho oheň začal znovu plát
a trpaslíci začali se opět bát!
Gandalf jemné světlo zažeh
a Legolas do jeskyně zaběh.
Ladný elf hned skřetí šípi poznal,
ale nevěděl kdo pak je tam pozval.
Družina hlouběji se vydala,
ale stopy po sobě nechala.
Malý Glum je do Morie sledoval,
ale marně Dáreček si sliboval.
Tehdy Gandalf rozhodl se znovu jít,
někam tam kde kopal trpasličí lid.
"Gimli, teď v Trpasluji sme!
A město je to líbezné.
Avšak nikdo nás tu nevítá
a kdepak je tvá hostina?"
"Nevím, něco muselo se stát,
vždyť trpaslíci nechodějí nikdy spát!"

SquirlJeremiův J.R.R. Tolkien
© Jirka 'Jeremius' Wetter, jeremius@fantasy-scifi.net, 1997 - 2004

http://fantasy-scifi.net/jrr_tolkien/