Menu

Avarin - všech šest slov

"Avari byli ti Elfové, kteří zůstali ve Středozemi a odmítali výzvu Mocností; ale oni, ani jejich mnohé skryté jazyky nejsou v této knize uvedeny," napsal Tolkien do časných verzí Dodatků o jazycích, které připravoval pro LotR (PM:29-30). Znamená to, že někteří Avari schválně vyvíjeli nebo dokonce vytvořili nové jazyky z důvodu utajení? (Já osobně bych řekl, že tato úvaha je poněkud zcestná, spíš se jednalo o to, že stejně jako se vyvíjela Sindarin a Quenya, ubíral se i u ostatních čeledí Elfů původní jazyk svou vlastní cestou. - pozn. překladatele) Ale některé jazyky Avari jsou velmi podobné Eldarským (no, nepsal jsem to? - vsuvka překladatele): Felagund se rychle naučil jazyk Bëorova lidu, a jedním z důvodů bylo, že " tito Lidé měli dlouho styk s Temnými elfy východně od hor a naučili se od nich mnohé z jejich řeči; a jelikož jsou všechny jazyky Quendi stejného původu, podobal se jazyk Bëora a jeho lidu v mnoha slovech jazyku elfů" (Silmarillion 17. kapitola). Vskutku se říká, že "na severu a na západě Starého světa se učili [Lidé] přímo zcela elfský jazyk od těch Elfů, kteří se s nimi spřátelili v jejich počátcích a časném putování" (PM:30), a Faramir dokonce tvrdil, že "všechna řeč lidí tohoto svěra je původně elfská." (WR:159, PM:63). V časných dnech tito Elfové, kteří ovlivnili jazyk Lidí, mohli pocházet z Avari.

Dokonce i Trpaslíci si asi vypůjčili pár slov od neeldarských Elfů, pravděpadobně dlouho před tím, než potkali Eldar v Beleriandu. V WJ:391, Tolkien tvrdí, že "Trpasličí pojmenování Skřetů, Rukhs pl. Rakhâs, má asi vztah k pojmenování Elfskému, a snad bylo dokonce odvozeno z Avarin". Říká se, že jazyky Avari (stejně jako Eldarské), měly mnoho odvozenin od primitivního kmene RUKU, zdroje Quenyjského a Sindarského slova pro "Skřet". -WJ:389.

Tolkienův zájem ležel v Eldarské větvi elfích jazyků, a vypadá to, že zanechal jazyky Avari zcela neprozkoumané. Jediné současné formy Avarin, které jsou uvedeny ve vydaných materiálech, a velmi pravděpodobně všechny možné tvary Avarin, které kdy Tolkien zmínil, je šest následovníků prvotní kwendî (od tud Quenyjské Quendi), které jsou vypsány v WJ:410: Kindi, cuind, hwenti, windan, kinn-lai, penni. (Říká se, že prvotní kwendî bylo "často nalézáno" v jazycích Avari.) Tyto Avarijské tvary jsou "citovány [Eldarskými?] učenci", kteří zjevně měli nějaký vědecký zájem na jazycích Avari. Každý z těchto tvarů patří k jinému Avarijskému jazyku, takže by zde mělo být přinejmenším šest těchto jazyků, a pravděpodobně mnohem více (vztaženo k WJ:410, Avarijské dialekty "byly početné, a často se velmi lišily navzájem, stejně jako od Eldarských forem Elfí řeči"). Tyto Avarijská slova neznamenají přesně totéž, jako jejich Quenyjský příbuzný Quendi, i.e. "Elfové všeobecně". Byla to jména, která sobě dávali Avari. Tolkien poznamenal:"Zřejmě se stále nazývali *kwendî, 'Lid', ve vztahu k těm, co odešli [t.j. Eldar], jako k odpadlíkům." Díky přirovnání k původnímu tvaru *kwendî se můžeme pokusit objasnit změny znění v jazycích Avari:

Jinak je zde toho po skromnu. Snad jméno Temného Elfa Eöla, které nemůže být analyzováno (WJ:320), může být Avarin. Říká se ale, že přetože původní rody byli mezi Avari stále známé, "není zde žádný záznam o používání jména Ńoldo [t.j., jakékoli odvozeniny od původního ńgolodô] v jakékoli známé formě Avarin" (WJ:381).

Ti, kteří se chtějí angažovat ve "fikcích fanoušků," mohou začít s vymýšlením jazyků Avari, ke kterým patří slova Kindi, Cuind etc., odvozené z Tolkienovy Původní Quendian.

Zpět na předchozí stránkuReagovat na článek


Přeložil František Spoutil
JeremiůvJ.R.R.Tolkien
Jirka Wetter, jeremius@usa.net

poslední změna: 2. listopad 2000

URL: http://www.fantasyplanet.cz/jeremius/jrr_tolkien/index.htm