Menu

Různé jazyky Lidí - smutek Smrtelníků?

V Tolkienově práci jsou zmíněny různé jazyky Lidí, ale, s výjimkou Adűnaicu, jsou naše poznatky útržkovité. Chcete-li se zaměřit na brzkou jazykovou hiostorii Lidí, podívejte se na příslušné odstavce v Adűnaicu. Mnoho lidských jazyků bylo ovlivněno Elfštinou. Když Felagund tak rychle rozluštil jazyk Bëora a jeho lidu, bylo to protože "tito Lidé dlouho obchodovali s Temnými Elfy východně od hor, a od nich se naučili mnohému z jejich řeči; a jelikož všechny jazyky Quendi byly stejného původu, jazyk Bëora a jeho národa se podobal v mnoha slovech a znacích jazyku Elfů" (Silmarillion kap. 17).

Rohirština

V LotR2/III kap. 6, když Aragorn a Legolas navštívili Zlatý sál Rohanu, recitoval Aragorn poem v cizím jazyce. "To je, myslím, jazyk Rohirrim," komentoval elf, "je jako sama tato zem; bohatý a rozpadávající se do částí, a také tvrdý a strohý jako hory. Ale nevím, co to znamená, krom toho je obtěžkán smutkem Smrtelných mužů."

Neznáme mnoho pravého Rohirricu - pro LotR ho Tolkien nahrazoval starou Angličtinou: Pokoušel se anglickým čtenářům přiblížit jeho archaický zvuk naproti Obecné řeči (samotné reprezentované moderní Angličtinou - ale musí to být chápáno tak, že Rohirric nebyla předkem Obecné řeči tak jako stará Angličtina Angličtině moderní). Přesto, jména jako Éomer a snad i jako ferthu Théoden hál nejsou transkripce aktuálních slov používaných ve Třetím věku. Nicméně pár slov čisté Rohirštiny bylo otištěno. Dodatek F nás informuje, že trahan znamená "doupě,nora,díra", připomínající hobití trân "(hobití) nora"; jazyk Hobitů byl kdysi v minulosti ovlivněn Rohirštinou nebo blízce příbuzným jazykem (já mám dokonce takový pocit, že předci Rohirovů a Hobitů spolu kdysi sousedili - pozn. překladatele). Jiným příkladem je hobití kast "pamětina", odpovídající Rohirskému kastu. Slovo hobit je samo prezentováno dobovým výrazem Třetího věku kuduk - zkrácená hobití forma od Rohirského kűd-dűkan, "nory-obyvatel, obyvatel nory" - samo zastoupeno v LotR staroanglickým tvarem holbytla.

Po vydání publikace Lidé Středozemě (The Peoples of Middle-earth) známe ještě nějaká další slovíčka. Vztaženo k PM:53, častý element éo- "kůň" (v Éowyn, Éomer etc.) je v čisté Rohirštině loho-, lô-, zjevně příbuzné elfskému slovu pro "kůň" (cf. Quenyjské rocco, Sindarské roch) - demonstruje vliv Elfštiny na jazyky Lidí. Éothéod, "Koňský národ" či "Koňská zem", je překlad Rohirského Lohtűr. Théoden obsahuje tűrac-, staré slovo pro "král" (cf. elfí kmen TUR- vztahující se k moci; LR:395).

Vztaženo k UT:387, původní Rohirské slovo pro "wos" (divoký muž) bylo róg pl. rógin. Plurálová koncovka -in je známa též z Doriathrin, takže i toto je další svědectví o vlivu Elfštiny na jazyky Lidí. Cf. též Nóm pl. Nómin v řeči Bëorova lidu (Silmarillion kap. 17).

Vrchovština

Při obraně Hornburgu, Éomer nerozuměl, co útočníci křičí. Gamling vysvětlil, že "mnomo toho křičí v jazyku Vrchoviny... znám ten jazyk. Je to stará řeč lidí, a kdysi se jí mluvilo v mnoha západních údolích od Marky .... volají[:] 'Smrt Forgoil! Smrt Slaměným hlavám!...' Taková jména nám dávají." (LotR2/III kap. 7). Dodatek F překládá forgoil "Slaměné hlavy" jako jediné ze slov Vrchovců v LotR: snad for-go-il "slaměný-hlava-plurál"? Zakončení -il by mohlo být převzaté z Elfštiny, snad i příbuzné Quenyjské koncovce partitivního plurálu -li (LR:399).

Hariadric

O jazyku Haradrim žijících daleko na jihu toho nemůžeme mnoho říci. Jedno slovo je műmak "slon", pl. műmakil. Je plurálové zakončení -il ve vztahu k tomu ve Forgoil, nebo se jedná o nezávislé vypůjčení z Elfštiny? Jistý kouzelník kdysi prohlásil, že má "mnoho jmen v mnoha zemích: Mithrandir mezi Elfy, Tharkűn mezi trpaslíky; Olórin v mém mnládí na Západě, ketrý je zapomenut, na jihu Incánus, na severu Gandalf; na východ nechodím"(LotR2/IV kap. 5). Vztaženo k UT:399/402, Incánus či Inkâ-nus, Inkâ-nuš je slovo jazyka Haradrim znamenající "Severní špeh (Špeh Severu)". Ale Tolkien si tím nebyl příliš jistý; uvažoval, zda by Incánus nemohl být quenyjský výraz pro "Vůdce mysli". (Stálo by za to podotknout, že Haradští byl výraz Gondorských pro všechny národy na jihu a je tedy pravděpodobné, že i jazyků Haradrim mohlo být vícero - pozn. překladate)

Drúedainic

Divocí lidé Drúadanského hvozdu používali jazyk zcela cizí Obecné řeči. Za dávných časů byla jejich rasa nazývána Halethiným lidem Drűgové, "bylo to slovo jejich vlastního jazyka" (UT:377). Jejich hlas byl "hluboký a hrdelní" (UT:378); vskutku je tak popisován hlas Ghân-buri-Ghâna, i když mluvil Západštinou (LotR3/V kap. 5). Často používal slovo gorgűn se zjevným významem "Skřeti".

Taliska

Takto se nazýval původní jazyk Lidí, který je zmíněn v LR:179; byla to řeč Bëorova lidu, předchůdce Adűnaicu. Byla ovlivněna Nandorin. "Historická gramatika Talisky existuje," informuje nás Christopher Tolkien (LR:192, podčárník). Před lety oznámil Vinyar Tengwar, že jeden z Elfconnerů připravuje gramatiku Talisky, a Carl F. Hostetter nás ujistil, že bude vydána...jednou.

Zpět na předchozí stránkuReagovat na článek


Přeložil František Spoutil
JeremiůvJ.R.R.Tolkien
Jirka Wetter, jeremius@usa.net

poslední změna: 2. únor 2001

URL: http://fantasy-scifi.net/jrr_tolkien/