Tolkien.cz - hlavní stránka

Jeremiův
J.R.R. Tolkien

Úvod
Básně a písně
Báje, mýty, příběhy
Filmy
Hudba
Hry
Chronologický rejstřík
Jazyk a písmo
Kalendáře
Knihy
Obrazárna
Rasy Středozemě
Víte, že
Zeměpis
Životopis
Služby:
- novinky
- rozesílání novinek
- vyhledávání


Fantasy a Sci-fi:


Fotografie z filmu Pán Prstenů
Smíšek
Frodo a Sam ve skřetí zbroji
Křižovatka 3
Éowyn a Smíšek
Lodě Korzárů
Ústa Sauronova
Aragorn dekapituje Ústa Sauronova
Éomer našel Éowyn
Faramir a Éowyn 2
Faramir a Éowyn


Tip Obchůdku
Lord of the Rings: The Art of the Fellowship of the Ring
The Art of
the Fellowship
of the Ring

500 obrázků z filmu
955 Kč


V Čítárně vyšlo
Alexa: TY!
Filip Pivoňka: Dědictví Smrtonošů V...
Bhagavan: JE MOŽNÉ POMOCÍ POHÁDEK Z...
Annún: Svatební slib
Kaay: 2117: Alfa
Redd: Věčný život II
Anna Pavlišová: Zamyšlení nad životem
Ekyelka: Její realita
Aenica: Lovci VII. část
Eleira: Poslední partie


Nejoblíbenější pohlednice

New Line Cinema

Reklama

Tolkienův Tarot

Následující výkladová příručka se zaměřuje na tarotové karty The Lord of the Ring Tarot deck and Card game sestavené na motivy Tolkienovy Ságy o Středozemi. Uvedené výkladové amplifikace vycházejí nejen z "obvyklých" obsahů dané karty, ale zohledňují i amplifikace dějové. Jako vždy jedná se pouze o nástin možností nikoliv o jejich definitivní či dokonce taxativní výčet. K lepšímu vykreslení používám některé termíny z oblasti astrologie a celý výklad je postaven na jungiánské hlubinné psychologii. Upozorňuji, že toto samo o sobě nestačí k vykládání karet, proto také neuvádím žádné postupy - k tomu je třeba hlubšího studia a sebepoznání.

Velká Arkána

O. Blázen Glum u tůňky zvažuje mnoho možností, které jsou pro něj otevřené.
 • Aspekty: Vzduch, uran, šin - nic před něco, cizinec, tabula rasa, moudrý šašek, Don Quijette
 • Význam: Nová kapitola života, smysl pro dobrodružství, výstřednost, originalita. Touha po svobodě, nezkušenost, schopnost učit se, nestálost, hledání vlastních cest. Spontánnost, důvěra, riskování, nové nápady.
 • Negace: Rozptýlení energie.
I. Mág Gandalf ovládá materiální stránku Universa.
 • Aspekty: Merkur, alef - hmotný duch, nabídka, možnost, manipulace, 4 elementy
 • Význam: Předkládá sdělení širšímu publiku, řídí věcné aspekty života, skrze cizí vůli uskutečňuje dění, přináší důležité zprávy. Inteligence, sebeuvědomění silná osobnost, individualita, aktivita a kreativita, charisma, preference individua před vztahy. Dovednost, jistota, komunikace, ovlivňující znalosti, učení.
 • Negace: Nedostatečné, klamné informace. Podvody, triky, iluze.
II. Velekněžka Paní Éowyn je vedena svou intuicí.
 • Aspekty: Luna, bet - čistota, Artemis, Sfinga, trojitá koruna, otevřená kniha
 • Význam: Ovládnutí vnitřními myšlenkami a pocity, nevědomé pobídky, důvěra v intuici, volání pudovosti, vliv minulosti často nevědomé. Ochrana, osamělost, problémy s hledáním partnera, jasnozřivost, duchovní život, strach z reality, snílkovství. Intuice, snění, vědění, odhalení skrytého.
 • Negace: Pověrčivost, povrchnost, fabulace.
III. Císařovna Belladona Bralová, Galadriel a Růža Křepelková jsou příkladem trojice sil ženy.
 • Aspekty: Venuše, gimel - mateřství, láska, Svatý Grál, žezlo a štít (s orlem)
 • Význam: Rozvíjí tvořivost, umožňuje růst a rozvoj, prosperita. Plodnost, feminita, překonání překážek, optimističnost, něha, spolupráce a vztahy. Bezpečí, mateřství, zdraví.
 • Negace: Přílišná lehkovážnost, potřeba hájit svá práva. Utkvělá žárlivost, opičí matka.
IV. Císař Elrond odmítá Prsten a tím si podrží svou nezávislost.
 • Aspekty: Beran, dalet - otec, bojovník, vládce, žezlo a štít u nohou
 • Význam: Boj za nezávislost, odmítání podřízenosti cizí autoritě, potlačování vnějších vlivů, které zasahují na jeho území. Muž - ochránce, síla a vytrvalost, přechod od krize k lepším zítřkům, odhodlanost, racionalita, stálost, nabídka sňatku. Autorita, zodpovědnost, podpora, potřeba asertivity.
 • Negace: Tvrdohlavost, nedbání cizích rad. Stagnace, apatie. Pudovost, rozhněvanost.
V. Velekněz Saruman se uchází o tajemné síly temnot. Palantír mu ukazoval jeho budoucí slávu.
 • Aspekty: Býk, he - moudrý stařec, manipulátor, dva sloupy, berla, žehnání, papež
 • Význam: Mocný učitel vstupující do života, skrytý vliv, rituály a obřady ovlivňující objektivní realitu, obřady průchodu, vniknutí, šamanismus. Učitel, morální vyspělost, pochopení a odpuštění, pomoc druhým, hlubší smysl, poslání. Profesionální rady, vyučování.
 • Negace: Lpění na tradicích. Dogmatika, konformita.
VI. Milenci Aragorn je opět spojen se svojí láskou, Paní Arwen.
 • Aspekty: Blíženci, vav - bratři, volba × sjednocení, harmonie, conuctio
 • Význam: Intenzita, volby ve vztazích, oddanost k čemukoliv, co je posvátné pro srdce, fyzická láska, vyjádřená sexualita. Zkouška, okouzlení, vybudování nových možností, nalezení partnera.
 • Negace: Posedlost láskou, přelétavost. Váhavost, bláhovost, nenormální přitažlivost.
VII. Vůz Po soustředění svých sil Theodén poráží vojsko skřetů.
 • Aspekty: Rak, zajin - král s žezlem, dvojice (čtveřice) tahounů
 • Význam: Soustředit všechny síly na dosažení nejdůležitějšího krok za krokem, spojení různorodých sil k dosažení zdání pořádku, sebekázeň. Vlastní cesta, bojovnost, odvaha, příprava na životní zkoušky, netrpělivost, lehkovážnost, potřeba změny, oživení lásky. Ambice, silná vůle.
 • Negace: Neschopnost cokoliv dokončit. Nízké sebevědomí, překážky a trápení.
VIII. Síla Bílý Strom spojující Ráj a Zemi ukazuje počátek Nového věku.
 • Aspekty: Lev, kav - chtíč, libido, životní síla, zkrocení draka, široký klobouk
 • Význam: Racionální ovládnutí bezprostředních impulsů, ovládnutí přístupu k vyšším energiím, otevření se pro přístup vyšších sil. Vyváženost, sebedůvěra, neúnavnost, překonání strachu, vůle ke zlepšení stavu věcí, zkrocení nízkých pudů, odpuštění. Morálka, kontrola emocí.
 • Negace: Nevyužívání vlastních sil a schopností. Bezmocnost, ochablost.
IX. Poustevník Tom Bombadil je opatrný, aby se nezapletl.
 • Aspekty: Panna, tet - mystérium, samota, sjednocení, ucelení, hůl, lucerna
 • Význam: Nespěchejte do nových závazků, oprostit se od předsudků před posledním krokem, opatrnost. Vnitřní sebekázeň, vědomost síly hlasu, vyšší nejasné cíle, pasivní, spíše pozorovatel, potřeba porozumění, vztah k přírodě, ochrana slabších, ošetření. Nezávislost, osamělost.
 • Negace: Přespřílišná opatrnost. Útěk, odmítání druhých, vyloučenost.
X. Kolo osudu Prsten přináší prospěch, ale případně i ovládá. "Jeden Prsten vládne všem."
 • Aspekty: Jupiter, jod - mandala, osud, štěstí, sfinga, pes, opice
 • Význam: Střídání životních příležitostí, dočasné potěšení × budoucí osud - budoucnost, zvažuj, jak udržet blahobyt, když jde život dobře. Naděje, karmické zákony.
 • Negace: Přílišná optimističnost, hledej zkratky ke štěstí. Neštěstí, odevzdanost, hazard.
XI. Spravedlnost Věrolomní z Šeré Brázdy představují odčinění minulých chyb.
 • Aspekty: Váhy, chet - rovnováha, deus ex machina, rozsudek, nestrannost, zlatá koruna, meč, váhy
 • Význam: Dosažení nového smyslu pro rovnováhu, spravedlnost, harmonie a jak ji dosáhnout, přiznat odpovědnost za vlastní chyby a neobviňovat druhé. Asertivita, smír, náprava starých křivd, pozitivní cesty, poctivost, vyrovnané vztahy. Rozum a právo.
 • Negace: Nedostatek rovnováhy, příliš mnoho nebo příliš málo projeveného slitování, odpuštění. Odsuzování bez znalosti, bezpráví, modloslužebnictví, podjatost.
XII. Viselec Faramir je spoušten na hranici. Mužův život visí na vlásku.
 • Aspekty: Voda, neptun, lamed - zasvěcení, Odin, svázané ruce
 • Význam: Nenech se ovlivnit uvažováním druhých, pracuj s vlastním "zavěšením" (obětí pro zisk moudrosti, znalosti = odin), samostatně vykroč, dočkej dalších událostí, šach-mat. Nespokojenost, ohrožení, potřeba inspirace a motivace, nebezpečí zneužití druhými, nebát se investovat. Utrpení.
 • Negace: Převrácené nazírání světa, nadbytečné oběti. Apatie, nespokojenost.
XIII. Smrt Gandalf se střetl s Balrogem. Gandalf ztrácí život, ale je navrácen.
 • Aspekty: Štír, mem - přerod, tanec života, černé brnění
 • Význam: Vymetení špatného, aby mohlo přijít dobré, vzdání se krátkodobých méněvýhodných věcí pro hodnotnější dlouhodobé, spirála životního pokroku. Ukončení těžkostí, varování před pasivitou, vysvobození, potřeba poznat/uvědomit si některé věci. Přechod od negativity k pozitivitě.
 • Negace: Neschopnost oprostit se od vlivů minulosti. Poraženectví, konec.
XIV. Mírnost Sam a Frodo chytili Gluma. Moudrý Frodo projevil milost nad Glumem a oprávnila ho žít.
 • Aspekty: Střelec, nun - umění, alchymie, doprovázející rádce, přítel, průvodce,
 • Význam: Zkoumání minulosti pro lepší poznání přítomnosti, využití zkušeností k lepšímu řešení problémů, uzdravování, sebeanalýza. Soucit, takt, trpělivost.
 • Negace: Neschopnost poučit se z minulosti. Rozhádanost.
XV. Ďábel Červivcovy vychytralé rady otravují mysl dobrého Krále Theodéna.
 • Aspekty: Kozoroh, samek - nevznešenost, sexualita, Koan, světlonoš, kostka, svázání okovy
 • Význam: Nenechat se držet zpět svou pasivitou, být si vědom vlastních stropů a limit, vyhnout se sebeoslabování. Akceptování vlastních nedostatků a tužeb, orientace na hmotné statky, lačnost, okultní síly, sobeckost, nemoci, nespolehlivost. Hněv, sklíčenost, omezení
 • Negace: Potlačování, rušení vlivů. Boj o moc, povrchnost, svůdné nebezpečí, extremism. Slepota.
XVI. Věž Orthanc napaden Enty. Co je postaveno na špatných základech, v prach se obrátí.
 • Aspekty: Mars, ajin - Babylónská věž, dům boží, blesky
 • Význam: Nezbytnost pevných základů (poctivost, pravdivost, humanism), přednost zájmů toho, čemu věříš, před vlastními. Drastické otřesy, konec iluzí, posun, vady chování. Šokování, nehody, odhalení.
 • Negace: Zlost, možné nebezpečí. Neschopnost obětovat věc pro přežití.
XVII. Hvězda Světlo Večernice září skrz Galadrielin Prsten.
 • Aspekty: Vodnář, pe - naděje, intuice, vedení, nahota, stromy
 • Význam: Mír, klid, jasnost, realizace, porozumění účelu života, relaxace, léčení rozjasnění, nová láska, jiskření.
 • Negace: Nedostatek lidskosti, zásadovosti. Smutek, ztráta cíle.
XVIII. Měsíc Síla nepřítele se zdá větší, než opravdu je.
 • Aspekty: Ryby, cade - Dvě věže, šílenství, cykly, návraty, přechod, možnost vycouvání, pes a vlk
 • Význam: První pohled je falešný, přítomnost hlubší pohnutek dějů, divná spojení mezi lidmi - dokud jim není porozuměno. Náladovost, tvořivý potenciál, žárlivost, útěk do snu. Zmatek, deprese, neschopnost správného vidění.
 • Negace: Žití v říši fantasie, neschopnost rozlišit mezi výmyslem a realitou. Fobie a poživačnost.
XIX. Slunce Slunce svítí nad Krajem, kde všechno vyrůstá v souladu.
 • Aspekty: Slunce, qof - plamen, zlato, znovuzrození, hrající si děti
 • Význam: Růst a harmonický rozvoj ve všech aspektech života, vědomé plánování. Vitalita, samostatnost, laskavost, úspěch, hojení, zrození potomka.
 • Negace: Přílišná intenzita, přehnaná aktivita. Přehnané chování.
XX. Soud Gandlaf odhaluje Frodovi povahu sil ho obklopujících.
 • Aspekty: Oheň, pluto, reš - Aeon, věk, poslední soud, božský trubač
 • Význam: Velká přeměna, možná emigrace, totální změna životního stylu, v obklopení mocných sil se zdá, že život explodoval a až pak se změny stanou viditelnými. Konec strachu a pocitu viny, učení se toleranci a pokoře.
 • Negace: Útisk posedlými silami, pocit pěšáka ve hře bohů. Nutnost přijetí osudu.Neomylnost.
XXI. Svět Středozem, kde žijeme své životy, a na západě Blažená Říše.
 • Aspekty: Saturn, tav - celek, universum
 • Význam: Úspěch potřebný pro větší sebedůvěru, splnění povinností, neodmítání výzev, které přínáší vývoj jednotlivce. Pobyt mimo domov.
 • Negace: Těžká břemena, přílišné povinnosti, strach z nesplnění odpovědnosti. Malá sebeúcta.

Dvorní karty

Páže Mečů Denethor rozpráví s Pipinem o svých snech a nadějích.

Nespěchejte do bitvy, lhostejno zda do vlastní nebo cizí. Možné problémy s plněním přísah, slibů a závazků. Nepřistupovat s předsudky k tomu, co opravdu vidíte. Problémy v práci, sobectví v lásce, posun vpřed, hádka vysí ve vzduchu, ale může vyčistit mysl.

Osobnost: Mladší, připravený ke změnám, dostatek energie, vůle převrátit svět, napjatost.

Rytíř Mečů V bitvě o Minas Tirith byla vychýlena rovnováha sil.

Vítěz bitev, který nyní musí vyjednávat, aby dosáhl vítězství ve válce. Je třeba vyhnout se přehnané reakci a zbytečné ničivosti. Období změn, nejistota, není záchytných bodů.

Osobnost: Odvaha, aktivita, vytrvalost, nové nápady a fantasie, inteligence vyvolávající závist.

Královna Mečů Paní Éowyn převzala iniciativu a stíná Pána Nazgülů.

Žena, který ukázala osobní kvality, ale nyní musí posilovat svazky s přáteli a spojenci. Čas načrtnout hranice, ale i odměnit věrné. Dobré ploty dělají dobré sousedy. Inspirativní a motivující vůdce, více rozumu než citu, chlad.

Osobnost: Velice inteligentní, nezávislá, sebevědomá, zajímavá, ve stáří dominantní, schopná čelit nezdarům.

Král Mečů Aragorn je korunovaný jako Král Gondoru a bere si Paní Arwen za nevěstu a Královnu.

Vyhrál jsi válku, teď musíš vyhrát mír a zajistit všem prospěch z vítězství, kterého jsi dosáhl. Moc, zákon, autorita, rafinované postupy a kritické postoje, spíše spolehlivost než romantika.

Osobnost: Intelektuál, psychicky silný, jde za svým, těžce vykolejitelný, dobrý obchodní odhad, dobrá komunikace, velká touha po znalostech.

Páže Holí Radagast Hnědý přináší Gandalfovi důležité poselství.

Poznávání a cestování, procestování a propoznávání životem. Nové úkoly, zajímavé nabídky, nevázanost, osobní svoboda, sobectví, fyzická přitažlivost.

Osobnost: Milý, upřímný, plný nadšení a odvahy, svobodomyslnost, lehkovážnost,

Rytíř Holí Faramir se připravuje na následující bitvu proti skřetům.

Dynamická mužská síla konající nezbytné kroky k dosažení potřebné změny. Stěhování, přírpavy na přesun, netrpělivost, silné, nevypočitatelné emoce, dramatičnost.

Osobnost: Dobrodružný, aktivní, chtěl by vše vyzkoušet.

Královna Holí Theodwyn sestra Theodénova přemýšlí, co budoucnost chystá pro její děti, Éowyn a Éomera.

Schopnost jednat navzdory omezením a tlakům k podlehnutím.Nezávislá energie schopná čelit tradicím a předsudkům. Samostatné konání, spravedlnost vůči druhým, manipulace a omezování partnera.

Osobnost: Samostatná, zralejší žena, pracovitá a inteligentní, silná vůle, nesnáší kritiku.

Král Holí Theodénovou výzvou je vyvést se z Červivcova vlivu.

Mužský archetyp vůdce, schopný čelit výzvám. Poučit se z emocí a zážitků, neodmítat je. Dobré zprávy a pozitivní změny, nutkání k risku, smělé plány, méně trpělivosti, náladovost, nedorozumění.

Osobnost: Chytrý a temperamentní člověk, vyšší ideály, nespokojí se s málem, hledání duchovních zákonitostí.

Páže Pohárů Máselník obsluhuje ve svém Skákajícím poníkovi. Mnoho lidí projde jeho dveřmi.

Nové sociální a jiné vazby. Osvojení a aplikace nových sociálních poznatků. Vliv dětí. Usmíření, uznání, dětská zamilovanost, něha, romantika, uklidnění, oživení staré lásky.

Osobnost: Mladý citlivý člověk, altruista, ne hloupý, nová šance.

Rytíř Pohárů Frodo přes těžké zranění odolá volání Černých jezdců. Nato jsou Jezdci smeteni.

Muž citlivý k potřebám druhých, schopný empatie. Potřeba dávat více, vyžadování obětí. Soulad, bezstarostnost v lásce, možné děti.

Osobnost: Citově založený muž s velkou fantasií, jemný, podávající pomoc, schopný snášet prohru,

Královna Pohárů Zlatěnka, vodní žínka, střeží mnoho pramenů.

Žena citlivá k potřebám druhých, schopná empatie. Potřeba dostávat více, požadování pozornosti. Úspěch spolehlivost, umělecký a terapeutický cit, přehnané představy v lásce, závislost na partnerovi.

Osobnost: Milující, obětavá, přizpůsobivá, altruistka, pomocnice a rádkyně.

Král Pohárů Thorin Pavéza a Gimli se rozhodli spolupracovat.

Emocionálně naplněný člověk, schopný podpořit druhé. Chuť něco dokázat, příslib obratu, smlouva, v lásce komplikace, milovat i manipulovat, požadavek hýčkání, strach z intimity a odevzdanost partnerovi.

Osobnost: Zodpovědný poradce, náladový egoista, vědění a pochopení.

Páže Disků Glorfindel vychází vstříc Tomu, kdo nese Prsten, na cestu k Roklince.

Očekávaní změny práce, převzetí větší zodpovědnosti. Posun vzhůru plněním existujících povinností. Schopnost nechat si poradit k uskutečnění správného rozhodnutí. Nové nápady, dobré příležitosti, přitažlivost, snění, povrchnost.

Osobnost: Učí se, pořád v pohybu, cesty, společnost, radovánky, hravost.

Rytíř Disků Gondorský voják hlídá východní horizont, odkud hrozí příchod nepřítele.

Muž toužící po rozvoji své kariéry. Kapitál vyžadující větší aktivitu, aby mohl přinášet maximální užitek. Touha po vedoucí roli, vyhlídky na úspěch, v lásce černobílost, fyzické, povrchní vztahy.

Osobnost: Vytrvalost, pracovitost, pevná vůle, prosperita, finance, materiální zaměření, nelakota.

Královna Disků Lúthieniny slzy pohnou bohy k oživení Berena, jejího smrtelného milence.

Žena toužící po rozvoji své kariéry. Trpělivost přináší růže. Neriskování, rozhodnost, reálné cíle, trpělivost, tvrdá práce, kritičnost vůči druhým.

Osobnost: Stabilita, smysl pro samostatnost, zkušenost, dominance, dobré srdce, velká rodina, materiální zabezpečení.

Král Disků Stromovous, starobylý duch Země.

Materiální mužský archetyp, který prokázal své schopnosti a nyní touží po větší výzvě. Praktik, obchodník, maximum energie. Partnerský potenciál.

Osobnost: Úspěch, touha po uznání, materiální zisk, talent, široké pole, schopností, rodiný typ, postará se o blízké.

Malá Arkána

Meče - Vzduch - Intuice

Eso Zásah Gwaihira představuje velký posun vpřed.

Rychlý pokrok, náhlé rozpoznání, užití moci v rozumné míře, včasný a účinný zásah. Triumf, moc, síla poznání, důvěra ve vlastní síly a rozum, intelektuální orientace, konfliktnost, konec krize. Deziluze, odcizení, rozchod.

2 - Dílo Členové Elrondovy Rady bádali o problémech, jenž před nimi ležely.

Výměny dobrých rad, zvážení všech možností a jejich důsledků před závaznou volbou. Překonání potíží, samostatnost, pracovní úspěchy. Posun v partnerství vpřed, méně všedností, víra v lásku.

3 - Žal Po Glumově pádu do Pukliny Osudu se Sam staral o Froda na úbočí Orodruiny.

Srdcebol, potřeba větší komunikace vyřeší problémy, pomůže důvěra a svěření se, utěšit přítele v čase potřeby. Bolest, zklamání, spory, potíže, chronické nemoci, nepřátelské okolí, lepší nic neměnit. Milostné trojúhelníky, strach z osamocení, trápení.

4 - Příměří Útok Mohylových duchů neuspěl a tak si společníci mohli oddechnout.

Zmírnění tlaku, ulehčení od utrpení, rozptýlení překážek. Pasivita, ústup, touha po klidu, úraz a léčení, mrtvo.

5 - Porážka Pipin a Smíšek jsou zajati skřety, ti je sváží a unášejí pryč.

Zkřížení mečů a rozdělení cest, něčí cesta životem se náhle otočí a někdo je sám, počítejte s náhlou ztrátou. Osudový zvrat, zklamání, agrese, zrada, egoism, pomluvy. Bolestivé lásky, manipulace.

6 - Úspěch Bilbo a jeho přátelé Trpaslíci použijí sudy, aby unikli Elfům.

Útěk z omezující situace, oproštění se od znepokojujících či utlačujících lidí, odmítnutí neklidu, ústup, který je ve skutečnosti krokem vpřed. Pomoc přátel, sklizeň, období klidu. Kvalitní partnerský vztah, harmonie.

7 - Zkáza Zlobři ve své zkaženosti bojují mezi sebou, zatímco vzejde Slunce.

Být podveden okolím, potřeba větší bdělosti a bezpečnosti, osud žádá velké oběti. Utrpení, konec cyklu, malomyslnost, razantní změna. Konec iluzí, komunikační změny, rozchod.

8 - Útlak Zatímco Frodo leží v bezvědomí v Odulině pavučině, Sam se snaží odolat jejímu útoku.

Frustrace, potřeba trpělivosti k nalezení východiska z omezení, počkat na obnovu sil, neschopnost vidět cesty ležící před očima. Úzkost, deprese, uzavření, potřeba přátel a síly ke změnám.

9 - Krutost Devět Jezdců nezná nic než vůli jejich Temného Pána.

Svázané ruce, vůle jiného ovlivňující něčí život, posedlosti a fobie, potřeba najít nové cesty komunikace. Vyčerpání, strach, neštěstí, výčitky svědomí, pochyby o kvalitách druhých, strach z osamění.

10 - Nadvláda Sauronova moc chytí a polapí ty, kdo se jí pokoušejí ovládnout.

Velké osudové zkušenosti nastanou bez varování, náhlá překvapení, pocity zrady, konspirace, uvěznění ve starých schématech. Touha po změnách, potřeba dynamiky, nevyhraněnost, nestálost, taktizování, nejistota.

Hole - Oheň - Myšlení

Eso Plameny Hory Osudu stvořily Vládnoucí Prsten.

Nová iniciativa, začátek nové etapy, spuštění nějakého procesu, nové nápady s dalekosáhlými účinky. Dobré začátky, nové cíle, vynalézavost, náhlý úspěch ve vztazích.

2 - Vměšování Gandlaf čelí Sauronovi a sjednocuje Svobodné národy proti jeho ďábelské moci.

Dobré rady, cizí vedení pro ty, kdo ho ocení, odpor proti útisku. Zklamání, pomluvy, krize, útok Stínu.

3 - Síla Aragorn, Gimli a Legolas pátrají po svých unesených přátelích.

Vedení příkladem, někdo musí jít první, aby jej ostatní mohli následovat a odvrátit pasivitu. Únava, zpomalení individualizace, nedostatek sil k pohybu v před, nedostatek citů (k přijímaní).

4 - Uskutečnění Gandlaf přesvědčil Theodéna, že se musí spojit proti Sarumanovi a Mordoru.

Spolupráce pro dosažení společných cílů, spolčení proti nepříteli ohrožujícímu svobodu ve jménu "vyššího obecného blaha"., vzájemný respekt. Dobré zprávy, pohoda, zvýšení úrovně vztahů.

5 - Úsilí Bilbo procházel Temným Hvozdem a spatřil své přátele zajaté pavouky.

Silná opozice, potřeba vedení k překonání, protichůdné síly, překážky, tlaky. Dostatek sil ke konfrontaci, nedůvěra, nečekané příležitosti, emocionální stagnace.

6 - Vítězství V Bitvě Pěti armád se příchozí obrátili proti skřetům.

Vítězství, odvrácení návalu nepřátel, náhlá porážka silnějšího nepřítele, pocit úspěchu, čas na vychutnání úspěchu. Překonání překážek, zlepšení, příchod ocenění, posílení vztahů, silné citové okamžiky, životní změna k lepšímu, opora partnerů.

7 - Odvaha Na Větrově seskupil společníky proti útoku Černých jezdců.

Řešit problémy po pořadě, nenechat si je přerůst přes hlavu, odolávej útokům, některé mohou být velice záludné. Závist, pomluvy, osobní útoky, nepřátelské tlaky a potřeba překonání všeho, ve vztahu potřeba odvahy k přijetí pravdy.

8 - Rychlost Gandlaf rychle jedoucí na Stínovlasovi přes pláně přináší naději.

Vše se zrychluje, rychlá výměna informací, život plný zážitků a dobrodružství. Urovnání sporů, zvládnutí úkolů, náhlé vzplanutí, návrat staré lásky.

9 - Ochablost Gandalf odhalí před Sarumanem jeho zradu a odolává jeho přesvědčování.

Opatrnost, důvěřuj, ale prověřuj, neotvírej se lidem, ke kterým si nejseš jist důvěrou. Váhavost, strach z budoucnosti, stagnace, možný rozchod.

10 - Marnost Sam vynáší Forda na Horu Osudu, kde může být zničen Prsten. Břemeno brzy přestane tížit.

Nezavazuj se příliš, nepřijímej další břemena, dej si pozor na neurčité závazky, vše pečlivě zvažte. Potřeba osvobození vůle, nalhávání si, vychytralost, pokus o manipulaci, nečisté smlouvy, neschopnost vztahů, neví se, co je chtěno.

Poháry - Voda - Cítění

Eso Zrcadlo Paní Galadriel ukáže mnoho věcí, ale moudrost spočívá v jejich pochopení.

Citové naplnění, seznání budoucího osudu, ocenění lásky ve vlastním životě. Uspokojení, obrat k lepšímu, otevřené srdce.

2 - Láska Když se do sebe zamilují, Faramir drží Éowyn v objetí.

Počátek nových vztahů či dalších etap stávajících, přátelství, loayalita, vzájemnost. Spolupráce, příležitosti, překonání vnitřních bloků, klid a radosti.

3 - Mír Frodo se po dlouhé době shledává s Bilbem v Roklince.

Znovushledání se starými přáteli, obnovení kontaktů, oslavy a odstraňování bariér. Klid - usnutí na vavřínech, klid zbraní na vyrovnání se s chybami.

4 - Nadbytek Frodo se setká a spřátelí se sedlákem Červíkem, zatímco dříve mu vysbírával houby z lesa.

Hledání nových přátelství a společenství, uvědomění si hodnot nabízených druhými a toho, co mají k nabídnutí. Pocit prázdnoty, potřeba hledání opravdových hodnot, problémy ve vztahu.

5 - Zklamání Po ztrátě Gandlafa je Družina rozčarována.

Negativní emoce, rozčarování, potřeba nových plánů a překonání zdánlivých překážek. Nerozvážné chování, pochybnosti.

6 - Rozkoš Pipin a Smíšek odpočívají a vtipkují po pádu Železného pasu.

Naučit se sdílet emoce, pěstovat přátelství, projít všemi fázemi vztahů. Návrat k bezstarostnosti, nová energie, dobrá intuice, silné erotično.

7 - Přínos Sedm Palantírů ukazuje mnoho věcí, ale ne vše je pravdivé vidění.

Zmatek z mnoha zdánlivých možností, potřeba uspořádat si priority a vytvořit plán hry. Materiální přilepšení, talent, pohoda, seberealizace, štěstí nejen ve vztazích.

8 - Nasycení Glum provádí Froda a Sama přes Mrtvé Močály na jejich cestě do Mordoru.

Hledání hlubšího, překonání povrchnosti, následování bez ohledu na vnější podobu průvodce, odložení méně významných záležitostí. Úspěch, jistota a bezpečí, trvalejší období prosperity, plodná spolupráce, vznik zázemí, pravděpodobnost manželství.

9 - Radost Bilbo pořádá svou Oslavu narozenin ve Dně Pytle.

Prožívání života jako oslavy, střed pozornosti, přitažlivost pro jiné, schopnost uskutečnit stará přání. Uzdravování, spravování, porozumění, technická příležitost k oslavě, soulad ve vztazích.

10 - Ctnost Po splnění závazků Družina odplouvá do Blažené říše. Círdan však setrvává ve Středozemi.

Naplnění citových závazků, schopnost čelit všemu, co život přinese. Rozvaha a vyrovnanost přináší přízeň osudu, vytrvalost vede k cíli, harmonická láska.

Disky - Země - Vnímání

Eso Celeborn sedí na trůně. Rozhodnutí se konají na věcných základech.

Otevření nových příležitostí, schopnost vypořádat se s věcnými problémy života s novým smyslem pro dobrodružství. Splnění přání, úspěch a zlepšení všeho, plodnost.

2 - Změna Enti vyráží konat svou práci.

Přenesení schopností jinam, machinace s penězi, provádění více věcí najednou. Příboj energie, euforie, překotný vývoj, probuzení, pozor na stálé povinnosti a na zodpovědnost, citová nestálost.

3 - Věda Bilbo čte v knihovně, aby se naučil novým dovednostem a získal další schopnosti.

Učení se novým dovednostem a rozvoj schopností , studium, aplikace naučeného, láska k moudrosti, ocenění myšlenek druhých. Nové cíle, změna chování, zkoumání neznáma, očištění od marných plánů, chlad, komunikační bariéry.

4 - Moc Velký Bílý Strom z Lórienu sjednocuje Svobodné národy Středozemě.

Zvládnutí finanční a věcné situace, uzavření výdajů a naplánování příštích, propojení různých oblastí, možnost přesunu z jedné do druhé. Materiální zajištění, tvrdohlavost, malichernost, lakota, touha po hmotných statcích, nevyváženost vztahů.

5 - Soužení Společenstvo Prstenu vstupuje do podzemních labyrintů Morie.

Nepředvídatelné obtíže, nečekané překážky, které jsou spíše výzvami a příležitostmi, vzájemné spolupráce a podpora proti budoucím obtížím. Krize a strach z ní, nedostatek sebedůvěry vyvolává beznaděj, finanční ztráty, přeúkolování, blokování citů, křečovitost.

6 - Hojnost Bilbo nalezl poklad ve Šmakově noře, ale později přijde čas se rozdělit o zisk.

Velkorysost, potřeba rozlišit co kdo dostane, posouzení zásluh, potřeba sblížit priority jedince a společnosti. Radostná událost, konec potíží v hlavních oblastech, překonání krize, třetí subjekt ve vztahu.

7 - Neúspěch Družina se pokusí přejít hory, ale shledá, že je třeba nalézti jinou cestu do Mordoru.

Námaha, nutnost vytrvat, aby bylo dosaženo zisku, stálé oddání se věci, odevzdání se Velkému Dílu. Nedostatek konkrétních výsledků, potřeba sebedisciplíny, překonání zasněné nečinnosti, pomalý citový vývoj (zvl. Nových vztahů), problémy s těhotenstvím.

8 - Prozíravost Zruční uzdravovatelé vytrvale léčí Faramirovo zraněné tělo.

Dovednost, aplikace osvojených poznatků, využití znalostí v životě a k pomoci druhým, dovednost, profesionalita. Vyjasnění, nastolení pořádku, učení se novým poznatkům, skromnost vede ke splnění snů, posílení důvěry v partnerském životě.

9 - Zkaženost Stezky života jsou otevřeny pro ty, kdo mohou vzdorovat pastem smrti.

Zisk uznání druhých za každou cenu, procházet cestou života bez poznání jeho ceny, maření radostí smyslů, potěšení ze škod. Žití v iluzích, závislosti, přílišná fantasie, sebeklam, zmatek, prchavé štěstí, narušená komunikace.

10 - Bohatství Šmak střeží svůj velký poklad ve své noře.

Následování dobrých obchodních rozhodnutí, úspěchy ekonomických opatření, velké množství peněz, mezinárodní kapitál jako nástroj globálního vlivu. Solidní materiální zázemí, mezigenerační soužití, zlatá klec, opičí matka, dobré vyhlídky, "rodinné" vztahy.

Vložil: Tesner Zdeněk
16:16:33  12. 04. 2002
Další články autora

Doporučit článek
Verze pro tisk
Hodnocení: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 / 5
Současný stav: 3 (7264 hlasů)

Komentáře (6)
14. 05. 2002 -bez nadpisu- Zedford
PRo Natýček: varuji před jejich pořízením, pokud neumíš pracovat slušně s normálními a neznáš fakt dobře Tolkienovu mytologii...tenhle článek chci časem rozšířit o dějové pararely, ale až po státnici...
13. 05. 2002 -bez nadpisu- Nanýček
22. 03. 2002 -bez nadpisu- Zedford
18. 03. 2002 -bez nadpisu- jenka
15. 03. 2002 -bez nadpisu- Zdeněk Tesner
15. 03. 2002 -bez nadpisu- Bellatrix

ZpětFantasy a Sci-fi: Jeremiův J.R. R. Tolkien, © Jirka Wetter, jeremius@fantasy-scifi.net, 1997 - 2003
Tolkien.cz: Společnost přátel díla J.R.R. Tolkiena, © Toomz, tolkien@fantasy-scifi.net, 1996 - 2004
Design: Rinvit, Toomz, Jeremius
URL: http://fantasy-scifi.net/jrr_tolkien/

Všechna práva vyhrazena. Žádnou část stránek není dovoleno použít či reprodukovat bez souhlasu autora!

Společnost přátel
díla pana
J.R.R. Tolkiena

akce
časopisy
členství
o nás
oznamovatel
tiskoviny

nápověda