Tolkien.cz - hlavní stránka

Jeremiův
J.R.R. Tolkien

Úvod
Básně a písně
Báje, mýty, příběhy
Filmy
Hudba
Hry
Chronologický rejstřík
Jazyk a písmo
Kalendáře
Knihy
Obrazárna
Rasy Středozemě
Víte, že
Zeměpis
Životopis
Služby:
- novinky
- rozesílání novinek
- vyhledávání

Reklama:


Fantasy a Sci-fi:


Fotografie z filmu Pán Prstenů
Smíšek
Frodo a Sam ve skřetí zbroji
Křižovatka 3
Éowyn a Smíšek
Lodě Korzárů
Ústa Sauronova
Aragorn dekapituje Ústa Sauronova
Éomer našel Éowyn
Faramir a Éowyn 2
Faramir a Éowyn


Tip Obchůdku
Lord of the Rings: The Art of the Fellowship of the Ring
The Art of
the Fellowship
of the Ring

500 obrázků z filmu
955 Kč


V Čítárně vyšlo
Alexa: TY!
Filip Pivoňka: Dědictví Smrtonošů V...
Bhagavan: JE MOŽNÉ POMOCÍ POHÁDEK Z...
Annún: Svatební slib
Kaay: 2117: Alfa
Redd: Věčný život II
Anna Pavlišová: Zamyšlení nad životem
Ekyelka: Její realita
Aenica: Lovci VII. část
Eleira: Poslední partie


Nejoblíbenější pohlednice

New Line Cinema

Reklama

O nás

Aneb historie a činnost Společnosti v kostce

Společnost přátel díla J.R.R.Tolkiena byla založena 3.ledna 1992 v Brně u příležitosti stého výročí narození profesora Tolkiena. Postupně se členská základna rozšířila i do dalších částí země a na podzim téhož roku Společnost pořádá první setkání a vydává první časopis. Během následujících let se větší část členstva a aktivit přesunula do Prahy a počet členů stoupl natolik, že již mohla Společnost v letech 1994-95 úspěšně pořádat velkolepé akce se zahraniční účastí či besedy se zasloužilými osobnostmi.

Díky účasti na Stoleté konferenci v Oxfordu (1992) i osobním aktivitám získala Společnost řadu cenných kontaktů v zahraničí i u nás. Udržuje také dobré vztahy s překladateli a vydavatelstvími, snaží se poskytovat potřebné informace a na druhou stranu sbírat údaje o všech aktivitách a tiskovinách spojených se jménem J.R.R.Tolkiena.

Společnostní rok sestává ze dvou hlavních akcí. S jeho začátkem podle královského kalendáře je spojena Oslava zničení prstenu a na opačném konci roku, v polovině září, se schází členové k méně formální oslavě Bilbových a Frodových narozenin. Kromě těchto hlavních setkání se pro členy a příznivce pořádají i další akce: Pán Prstenů (který se shledává se stále větším ohlasem), či Durinův Den a jiné. Společnost se také mimo jiné výrazně podílela na organizaci TolkienConu 2003, který se těšil velké návštěvnosti a spoustě kvalitních přednášek.

Společnost také vydává dva časopisy.Literárně zaměřený Thorin vychází zpravidla dvakrát ročně, čtvrtletně přináší Palantír všelijaké zvěsti o dění ve Společnosti. Kromě toho vycházejí samostatně rozsáhlé práce a mimořádné publikace, které Společnost nabízí svým členům.

Vedení SpolečnostiFantasy a Sci-fi: Jeremiův J.R. R. Tolkien, © Jirka Wetter, jeremius@fantasy-scifi.net, 1997 - 2005
Tolkien.cz: Společnost přátel díla J.R.R. Tolkiena, © Toomz, tolkien@fantasy-scifi.net, 1996 - 2005
Design: Rinvit, Toomz, Jeremius
URL: http://fantasy-scifi.net/jrr_tolkien/

Jeremiův J.R.R. Tolkien

Společnost přátel
díla pana
J.R.R. Tolkiena

akce
časopisy
členství
o nás
oznamovatel
tiskoviny

nápověda