Tolkien.cz - hlavní stránka

Jeremiův
J.R.R. Tolkien

Úvod
Básně a písně
Báje, mýty, příběhy
Filmy
Hudba
Hry
Chronologický rejstřík
Jazyk a písmo
Kalendáře
Knihy
Obrazárna
Rasy Středozemě
Víte, že
Zeměpis
Životopis
Služby:
- novinky
- rozesílání novinek
- vyhledávání

Reklama:


Fantasy a Sci-fi:


Fotografie z filmu Pán Prstenů
Smíšek
Frodo a Sam ve skřetí zbroji
Křižovatka 3
Éowyn a Smíšek
Lodě Korzárů
Ústa Sauronova
Aragorn dekapituje Ústa Sauronova
Éomer našel Éowyn
Faramir a Éowyn 2
Faramir a Éowyn


Tip Obchůdku
Lord of the Rings: The Art of the Fellowship of the Ring
The Art of
the Fellowship
of the Ring

500 obrázků z filmu
955 Kč


V Čítárně vyšlo
Alexa: TY!
Filip Pivoňka: Dědictví Smrtonošů V...
Bhagavan: JE MOŽNÉ POMOCÍ POHÁDEK Z...
Annún: Svatební slib
Kaay: 2117: Alfa
Redd: Věčný život II
Anna Pavlišová: Zamyšlení nad životem
Ekyelka: Její realita
Aenica: Lovci VII. část
Eleira: Poslední partie


Nejoblíbenější pohlednice

New Line Cinema

Reklama

Doživotní čestné členství

Společnost uděluje za zvláštní zásluhy o rozvoj Tolkienova odkazu Doživotní čestné členství, které zahrnuje mimo jiné všeobecné pocty rovněž volný vstup na veškeré akce pořádané nebo spolupořádané Společností.

Doživotními čestnými členy byli jmenováni:

Stanislava Pošustová - Menšíková

1993; za smysluplný a pečlivý překlad Pána Prstenů a dalších Tolkienových děl do češtiny

Karel Makovský

10. 12. 1995 Dracon u příležitosti odstoupení z funkce předsedy Společnosti za zásluhy o založení Společnosti a její nasměrování v prvních letech existence

prof. Zdeněk Neubauer

22. 1. 1999 u příležitosti jeho přednášky na FF UK Praha za přínos k teoretickým studiím Tolkienova odkazu

Mimo to bylo v říjnu 1994 u příležitosti státní návštěvy nabídnuto čestné členství dánské královně Margharetě II., která se proslavila ilustrováním Tolkienových knih, ta však nabídku s díky odmítla.

Roční členství za zásluhy

Dále Společnost od konce roku 1994 každoročně uděluje Roční členství za mimořádné zásluhy o rozvoj Společnosti a za práci v jejích řadách v minulých letech. Jedná se o bezplatné řádné členství s odběrem všech periodických a organizačních tiskovin pro daný rok a případným právem na členské slevy na akcích, jsou-li uplatňovány.

Tradičně bývají oceněny tři osoby, není-li uděleno kolektivní členství (jako v roce 1998). Dále platí tradiční pravidlo, že nejsou oceňovány osoby, které jsou v daném roce v aktivní službě, tedy ve vedení Společnosti - tím se stalo, že v současné době nejdéle sloužící člen vedení, David Kočí (od jara 1995), stále ještě na své ocenění čeká.

1995 Radim Pech za ilustrování časopisů Společnosti
Tomáš Kučerovský za ilustrování časopisů Společnosti
Irena Votavová (dnes Nevařilová) za rozsáhlou práci na poli překladatelském
1996 Barbora Krylová za překládání Basic Quenya od Nancy March
Helena Soukupová-Clarková za příspěvky v oboru anglistiky
Vladimír Wagner za novou grafickou úpravu Thorina
1997 Richard Lastovecki za neustálé podnětné připomínky k chodu Společnosti
Daniel Soukup za rozsáhlé příspěvky do časopisů Společnosti
Petr Strossa za přínosy na poli jazykovědy
1998 Kolektivní členství získali členové hudebního uskupení Poetické Společenstvo za přínos na poli hudebním
Petr Bohdan
Jitka Crhová (dnes Žídková)
Jan Forst
Kateřina García
Kateřina Schwarzerová
1999 Jakub Kočí za množství obrázků pro Palantír, které vždy kreslil ochotně a hezky a za vydatnou morální podporu při nejedné příležitosti
Tomáš Prokůpek za řadu kvalitních a zajímavých článků, kterými do časopisů přispěl
Michal Valouch za nenápadnou, ale vydatnou pomoc při organizování a vydávání
2000 Jan Vorlíček za organizování většiny akcí Společnosti v letech 1995 - 1999
Jiřina Vorlová za zapůjčení prostor pro konání Oslavy Bilbových narozenin 1999
Václav Šatava za v historii nejrozsáhlejší sbírku příspěvků do časopisu Palantír
2001 Ondřej Janovský za ilustrace a jinou práci pro Palantír
Mirka Misáková za redigování časopisu Palantír v letech 1996 - 1999
Filip Münz za vedení Společnosti a redigování časopisu Thorin v letech 1995 - 1999
2002 Daniela Binderová za vedení pokladny Společnosti od r. 1995 a za redigování časopisu Thorin v r. 1999
Vladimír Satran za ilustrace pro časopis Thorin
Lucie Šipkovská (dnes Valouchová) za redigování časopisu Thorin v roce 2000Fantasy a Sci-fi: Jeremiův J.R. R. Tolkien, © Jirka Wetter, jeremius@fantasy-scifi.net, 1997 - 2005
Tolkien.cz: Společnost přátel díla J.R.R. Tolkiena, © Toomz, tolkien@fantasy-scifi.net, 1996 - 2005
Design: Rinvit, Toomz, Jeremius
URL: http://fantasy-scifi.net/jrr_tolkien/

Jeremiův J.R.R. Tolkien

Společnost přátel
díla pana
J.R.R. Tolkiena

akce
časopisy
členství
o nás
oznamovatel
tiskoviny

nápověda